Bijeenkomst OR-platforms bij de SER

07-02-2017

Vanmiddag komen leden van verschillende OR-platforms bij de SER bijeen. De bijeenkomst is georganiseerd door de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap en de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMz).

SER bundelt praktijkvoorbeelden voor Nationale Skills Strategie

03-02-2017

Sinds een jaar werkt de OECD samen met de rijksoverheid en de SER aan het opstellen van een Nationale Skills Strategie. Voor dit traject hebben drie dialoogbijeenkomsten plaatsgevonden met professionals uit de werelden van onderwijs en werk.

SER in Tweede Kamer: hoe combineer je werken, leren en zorgen

30-01-2017

De Sociaal-Economische Raad heeft woensdag 18 januari het SER-advies 'Een werkende combinatie' toegelicht aan de Vaste Kamercommissie van SZW.

Ontwerpadvies SER: Invloed werknemers op pensioen in kleine ondernemingen optimaliseren

26-01-2017

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarover werknemers medezeggenschap moeten hebben, óók in kleine ondernemingen. De SER doet daarom aanbevelingen om de invloed van werknemers op de arbeidsvoorwaarde pensioen in kleine ondernemingen te optimaliseren. Dat kan goed binnen de bestaande mogelijkheden. Daarnaast bepleit de SER enkele bevoegdheden van de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de Personeelsvergadering (PV) aan te passen. Ook moet er onafhankelijke en betaalbare informatie komen voor werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Dat staat in een ontwerpadvies van de SER.

SER vraagt in Tweede Kamer aandacht voor snellere integratie vluchtelingen

25-01-2017

De Sociaal-Economische Raad heeft in de Tweede Kamer de SER-signalering 'Nieuwe wegen naar een succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen' gepresenteerd aan de vaste Kamercommissie van SZW.

Twee nieuwe kroonleden voor de SER

20-01-2017

De ministerraad heeft besloten twee nieuwe kroonleden voor te dragen voor benoeming: Kim Putters en Bas ter Weel.

Veel belangstelling Tweede Kamer voor SER-verkenning over robotisering

20-01-2017

De Sociaal-Economische Raad heeft onder grote belangstelling de SER-verkenning 'Mens & Technologie: Samen aan het Werk' toegelicht aan de Vaste Kamercommissie van SZW.

Hamer pleit voor nieuwe vormen van samenwerking bij bestaande initiatieven

17-01-2017

Samenwerking is steeds harder nodig, zowel op het werk als thuis. Dat blijkt uit de Kroonrede die SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft uitgesproken tijdens de 10e Big Improvement Day. Op deze positief gerichte dag, elk jaar op de derde dinsdag van januari, komt de top van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven bijeen. Dit jaar is gekozen voor het thema: samen werken.

Trainees ‘Eerst de Klas’ volgen masterclass bij de SER

13-01-2017

Een groep van 28 trainees van Eerst de Klas volgt gedurende een dag een masterclass bij de SER. De masterclass maakt onderdeel uit van hun leiderschapsprogramma. Op het programma van de – interactieve – masterclass staan, naast een algemene kennismaking met de SER en de overlegeconomie, onderwerpen als duurzaamheid in het SER-werk, Energieakkoord, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en het overleg over tweezijdige consumentenvoorwaarden.

Kabinet onderschrijft SER-advies over combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst

13-01-2017

Het kabinet onderschrijft de oplossingsrichtingen die de SER heeft aangedragen in het advies 'Een werkende combinatie' over het combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst. Dat blijkt uit een brief van de minister Asscher (SZW), mede namens minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS), aan de Tweede Kamer.