De sectorale LLO-aanpak: ervaringen uit de zorg, techniek en schoonmaak

30-06-2022

De krapte op de arbeidsmarkt is ongekend groot. Voor sommige sectoren is zij-instroom daarom van groot belang om nieuwe medewerkers aan te trekken. In andere sectoren moeten juist alle zeilen worden bijgezet om medewerkers te behouden. En dan zijn er ook nog sectoren die zich richten op de doorstroom van medewerkers, binnen of buiten de sector. Hoe kan leven lang ontwikkelen (LLO) hieraan bijdragen? Dit onderwerp stond centraal tijdens de bijeenkomst van het Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk.

Terugblik SER Topvrouwen United 2022: Celebrate Diversity, Embrace Inclusion

29-06-2022

Op 22 juni vond het langverwachte SER Topvrouwen United event plaats in het AFAS Theater te Leusden. Het thema van deze - mede door Deloitte en T-Mobile georganiseerde - editie: Celebrate Diversity, Embrace Inclusion. Daarbij was in het bijzonder aandacht voor de rol die inclusief leiderschap speelt in het bewerkstelligen van een veilige en inclusieve werkcultuur waarin diversiteit ontluikt.

De krappe arbeidsmarkt: wat zijn de oplossingen?

28-06-2022

Nog nooit waren zoveel mensen in Nederland aan het werk, tegelijkertijd was het aantal vacatures ook nooit eerder zo hoog. De krapte op de arbeidsmarkt slaat alle records. Tegenover elke 100 werklozen stonden eind maart 2022 133 vacatures. Wat zijn de oorzaken voor de krapte en vooral: wat zijn de oplossingen?

Kabinetsreactie op tussentijds briefadvies van de SER over arbeidsmarktkrapte

27-06-2022

De minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip heeft mede namens de collegaministers van het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer de kabinetsbrede aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt geschetst en daarin ook gereageerd op het tussentijdse briefadvies van de SER over de arbeidsmarktproblematiek van de maatschappelijke sectoren.

Geslaagde 11e editie topvrouwen speeddate event: ‘Ik ben al meerdere keren gevraagd voor een vervolggesprek’

27-06-2022

Topvrouwen op zoek naar een bestuurlijke of toezichthoudende functie en executive searchbureaus die speuren naar leiders van de toekomst wisten elkaar prima te vinden op het drukbezochte 11e speeddate event van SER Topvrouwen. Een pitch van 10 minuten kan veel opleveren voor beide partijen én leiden tot meer diversiteit in de top van organisaties. SER Topvrouwen sprak met deelnemende topvrouwen en executive searchers. Dat leverde ook meteen advies op voor toekomstige deelnemers: “Zorg dat je in mijn voorste hersenkwab blijft zitten.”

Organisaties delen kijk op digitalisering bij bezoek Werkgroep Digitale Transitie

20-06-2022

Hoe wordt er door diverse organisaties tegen digitalisering aan gekeken? Op woensdag 8 juni brachten leden van de werkgroep Digitale Transitie een bezoek aan Adyen en Bits of Freedom om verschillende perspectieven van de digitale transitie te ervaren.

SER verheugd met nieuwe voorzitter Kim Putters

17-06-2022

Prof. dr. Kim Putters wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming op voordracht van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De installatie van de voorzitter vindt plaats op 16 september 2022. De termijn zal duren tot 1 april 2024, waarna herbenoeming mogelijk is.

Benoeming twee nieuwe SER-kroonleden

17-06-2022

Ruben Houweling en Nanda Piersma zijn benoemd tot (plaatsvervangend) kroonlid voor de Sociaal-Economische Raad. De ministerraad heeft ingestemd met deze benoemingen op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoemingen gelden tot 1 april 2024, waarna herbenoeming mogelijk is.

Julia Postmes (Erasmus Universiteit Rotterdam) winnaar SER-Scriptieprijs 2022

17-06-2022

Julia Postmes, Erasmus Universiteit Rotterdam (Healthcare management) heeft met haar masterscriptie ‘Respected physician in Syria, unemployed refugee in the Netherlands: An analysis of medically-educated Syrian refugees’ integration in the Dutch medical field‘, de SER-Scriptieprijs 2022 gewonnen.

Hybride Werken aangeboden aan Tweede Kamercommissie SZW

16-06-2022

Tweede Kamerleden Van Beukering, Smals, Kuzu, Maatoug, Palland en Simons bespraken op 15 juni het SER-advies Hybride werken met een SER-delegatie bestaande uit Steven van Eijck, Kroonlid Femke Laagland en sociale partners Mario van Mierlo (VNO-NCW) en Jessica van Ruitenburg (FNV). Een actueel gesprek, aangezien de avond tevoren in de Tweede Kamer was gedebatteerd over de wet Werken waar je wilt.