SER stemt in met aanpassing toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

13-06-2017

De SER stemt in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma van SZW om het toetsingskader van de Wet verplichte beroepspensioenregeling op enkele onderdelen aan te passen. Het gaat hierbij om verplichte pensioenregelingen voor mensen met een vrij beroep, zoals dierenartsen en apothekers.

Nieuwe website voor convenanten Internationaal MVO

12-06-2017

De convenanten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) hebben een eigen digitale plek gekregen. Alle informatie over de verschillende convenanten is nu te vinden op www.imvoconvenanten.nl.

Tweede Kamer neemt advies kinderarmoede zeer serieus

09-06-2017

Het advies Opgroeien zonder armoede over de aanpak van armoede onder kinderen is zeer goed ontvangen in de Tweede Kamer. Een delegatie, onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer, gaf op 8 juni een toelichting over het rapport. “Dit is een heel belangrijk advies over een heel belangrijk onderwerp en een groot probleem”, zo reageerden de Kamerleden van de vaste Kamercommissie SZW.

In memoriam: Hans Pont

08-06-2017

Oud-FNV-voorzitter Hans Pont is op 1 juni overleden. Hij is 78 jaar geworden.
Pont was van 1985 tot en met 1988 als FNV-voorzitter lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad. In deze periode had hij ook zitting in de raad.

Brainstorm EESC over toekomst EU

02-06-2017

Op donderdag 1 juni organiseerde de SER in samenwerking met het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een brainstorm met het maatschappelijk middenveld over de toekomst van Europa. Vertegenwoordigers van sociale partners en andere maatschappelijke organisaties spraken uit wat zij verwachten van de Europese Unie en wat niet.

Uitdagingen en kansen bij de toekomst van werk

31-05-2017

Hoe ziet de toekomst van werk er uit op de Nederlandse arbeidsmarkt? In de notitie De toekomst van werk, samengesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), worden de belangrijkste uitdagingen en kansen omschreven.

Consultatief overleg ministers Ploumen en Koenders over Brexit

29-05-2017

Ministers Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Koenders (Buitenlandse Zaken) kwamen op maandag 29 mei voor overleg naar de SER. Zij spraken met de sociale partners en commissievoorzitter Mariëtte Hamer over de gevolgen van de Brexit en de onderhandelingen voor een nieuw akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Impuls aan energiebesparing huishoudens

23-05-2017

Energiebesparing voor huishoudens krijgt een impuls. Met voorlichting, subsidie en goede samenwerking tussen aanbieders van besparingsoplossingen wordt het voor huishoudens makkelijker hun verbruik terug te dringen. Een besparing van 3 procent is mogelijk.

Lof Tweede Kamer voor Energieakkoord

19-05-2017

De Tweede Kamer is vol lof over de resultaten van het Energieakkoord tot nu toe. Diverse Kamerleden feliciteerden de SER met wat er is bereikt. Dat bleek donderdag tijdens een bijeenkomst met de Kamercommissie Economische Zaken. SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het SER-energieakkoord praatten daar de Kamerleden bij.

SER in gesprek met Kamerleden over advies Regionale samenwerking: leren van praktijken

19-05-2017

“In de regio wordt heel veel samengewerkt, op tal van gebieden. Er is alleen meer focus nodig”, vertelde SER-voorzitter Mariëtte Hamer gisteren aan leden van Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Een SER-delegatie sprak met de commissie over het SER-advies Regionale samenwerking: leren van praktijken. Na een eerder SER-advies over deze thematiek kreeg de SER van de Kamer het verzoek om een verdiepend advies. Een van de vragen daarbij was of regionale samenwerking vrijwillig of verplicht moet zijn.