Doorbraak naar ‘leven lang ontwikkelen’: SER bijeenkomst op 30 mei

04-06-2018

Leren als vanzelfsprekende en aantrekkelijke bezigheid. Zo zou iedereen het moeten ervaren, van de kinderopvang tot pensioenleeftijd – en misschien zelfs wel daarna. Om dat te bereiken, is gezamenlijke inspanning nodig van alle betrokkenen waaronder sociale partners, overheid, onderwijsinstellingen, bedrijven, zorginstellingen, bedrijven voor arbeidsbemiddeling en regionale samenwerkingsverbanden. Aan enthousiasme bij al die partijen ontbreekt het niet, bleek op een inspirerende bijeenkomst in Rijswijk, bedoeld om goede (regionale) voorbeelden te delen en op te schalen en te inventariseren wat op nationaal niveau nodig is.

Acties voor een verantwoorde digitale samenleving

30-05-2018

De Sociaal-Economische Raad (SER) en het Rathenau Instituut organiseerden onlangs twee werkconferenties over het thema ‘Naar een verantwoorde digitale samenleving: van kwesties naar acties’. Met bedrijven, beleidsmakers en andere spelers werd verkend welke kwesties rondom digitalisering zij als urgent beschouwen. En welke mogelijkheden zij zien voor eventuele oplossingen en acties op dit vlak.

SER: Arbeidsintegratie vluchtelingen verbetert maar situatie blijft zorgelijk

25-05-2018

De Sociaal-Economische Raad heeft nog steeds grote zorgen over de aanpak waarmee vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar werk worden geholpen. In het rapport Vluchtelingen en werk: een nieuwe tussenbalans signaleert de raad dat sprake is van een versnipperd beeld. Zo zijn de regionale verschillen nog altijd groot, de initiatieven vaak kleinschalig en is ook de continuïteit van de initiatieven onzeker, vanwege tijdelijke of onvoldoende financiering.

Verkenning Financiële instrumenten voor een circulaire economie

25-05-2018

De inzet van financiële overheidsinstrumenten, zoals belastingen, subsidies en overheidsinkopen, kan bijdragen aan een versnelling van de transitie naar een circulaire economie. Door deze financiële instrumenten slim in te zetten, ontstaan economische kansen, terwijl milieuschade en onzekerheid over grondstoffenvoorziening afnemen. Dit staat in de verkenning “Financiële instrumenten voor een circulaire economie”.

Wouter Kuin (Universiteit Leiden) winnaar SER-Scriptieprijs 2018

25-05-2018

Wouter Kuin (bestuurskunde, Universiteit Leiden) heeft met zijn masterscriptie ‘Passion for Sustainable Fashion’ de SER-Scriptieprijs 2018 gewonnen. Hij krijgt de prijs vanwege de grote relevantie voor het SER-werk, het gedegen onderzoek, het hoge analytische niveau en de goede leesbaarheid. Hij krijgt 2000 euro en mag een dagje meelopen met de voorzitter van de SER. Ook mocht hij vanochtend de raadsvergadering toespreken.

SER heeft gesprek met Tweede Kamer over De vele kanten van banen combineren, het advies over combinatiebanen.

17-05-2018

Een delegatie van de SER heeft in de Tweede Kamer een vraaggesprek gevoerd over het rapport De vele kanten van banen combineren. De Kamer toonde brede belangstelling voor het verschijnsel combinatiebanen, waarbij mensen tegelijkertijd meerdere banen combinere

Drie masterscripties genomineerd voor SER-scriptieprijs 2018

14-05-2018

Tijdens de openbare raadsvergadering op vrijdagochtend 25 mei wordt de winnaar van de SER-Scriptieprijs 2018 bekend gemaakt. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen. Aanmelden is niet nodig.

Minister aan de slag met het advies Toekomstgericht Beroepsonderwijs Deel 2

04-05-2018

Het kabinet heeft een reactie gegeven op drie adviezen over het mbo: het advies van de SER uit november 2017 en twee adviezen van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO). In haar brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister Van Engelshoven (OCW) welke acties zij wil nemen om opvolging te geven aan de adviezen.

Tunesische delegatie wil leren van sociale dialoog in Nederland

23-04-2018

De Tunesische minister van Sociale Zaken, Mohamed Trabelsi, bracht samen met vertegenwoordigers van Tunesische sociale partners op 23 april een bezoek aan de SER. De delegatie is voor een driedaags bezoek in Nederland. Het opzetten van de sociale dialoog in Tunesië staat hierbij centraal.

Investeren in mensen is urgent voor succesvolle energietransitie

19-04-2018

Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie vereist enorme investeringen. Niet alleen in technologie maar vooral ook in mensen.