Denktank Coronacrisis adviseert: maak deeltijd thuiswerken mogelijk

03-06-2020

Faciliteer in deeltijd thuiswerken van werknemers en de spreiding van arbeidstijden. Houd daarbij rekening met de sector, specifieke omstandigheden en het type werkzaamheden. Maak een goede combinatie tussen online en fysiek onderwijs en houd daarbij rekening met de eigenschappen en vereisten van een opleiding en het type student. Stimuleer de kwaliteit van online onderwijs door op korte termijn te investeren. Verruim het tijdsslot voor het fysieke onderwijs. En stimuleer het gebruik van de tweewieler.

Het nieuwe inburgeringsstelsel: Kabinet stemt in met wetsvoorstel

29-05-2020

Het kabinet wil het nieuwe inburgeringsstelsel zo snel mogelijk invoeren. Meedoen is heel belangrijk voor een goede inburgering. Vluchtelingen leren de taal en gaan aan het werk. Daarbij staan maatwerk en snelheid centraal.

Hoe blijft de afvalbranche gezond en veilig werken binnen 1,5 meter?

29-05-2020

De afvalbranche heeft een protocol opgesteld voor veilig werken in de anderhalvemetersamenleving. De branche heeft een vitale functie in Nederland. De continuïteit van de bedrijfsvoering moet daarom zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

Zijn werkgevers verplicht de or te betrekken bij de NOW tegemoetkoming?

29-05-2020

De SER krijgt van or-leden de vraag of zij een wettelijk recht hebben wanneer de ondernemer een tegemoetkoming aanvraagt op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Vooral nu er bij de verlenging een inspanningsverplichting geldt om werknemers te stimuleren aan bij– of omscholing te doen. De SER geeft aan wat er mogelijk is op dat vlak.

Vervolgadvies van de Denktank Coronacrisis gevraagd over auto- en OV-gebruik

28-05-2020

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft, samen met andere kabinetsleden, de Denktank Coronacrisis gevraagd om een aanvullend advies in de bestrijding van de coronacrisis.

Jaarverslag CKA: psychische gezondheidsrisico’s blijven aandacht vragen

28-05-2020

Het jaarverslag van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) over 2019 is gepubliceerd. In het jaarverslag worden de belangrijkste activiteiten van de CKA genoemd.

Schadevergoeding bij beroepsziekten is nog steeds niet vanzelfsprekend

27-05-2020

39 jaar en 100% arbeidsongeschikt als gevolg van kapotte longen door lasrook. Hoeveel toekomstzekerheid heb je dan?

Oproep voor internationaal MVO in tijden van coronacrisis

26-05-2020

De SER roept het Nederlandse bedrijfsleven op om solidair te zijn met partners in productielanden. Van bedrijven die internationaal zaken doen wordt verwacht dat zij dit met gepaste zorgvuldigheid (due diligence) doen conform de OESO-richtlijnen en UNGP’s. Juist in tijden van crisis is het van cruciaal belang dat bedrijven hier zo goed mogelijk invulling aan geven.

Drie masterscripties genomineerd voor de SER-Scriptieprijs 2020

25-05-2020

De SER reikt elke twee jaar een prijs uit voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk onderwijs. De scriptie moet gaan over een sociaal-economisch onderwerp of een van de andere werkterreinen van de SER.

Denktank Coronacrisis komt met advies intelligent herstelbeleid

21-05-2020

De Denktank Coronacrisis schetst in zijn advies aan het kabinet ‘contouren van een intelligent herstelbeleid’ hoe herstel van de economie en de werkgelegenheid met veerkracht van de samenleving op een evenwichtige manier gestalte kan krijgen. In het advies staan uitgangspunten voor een intelligent herstelbeleid, die zich richten op herstel van de economie en werkgelegenheid, maar ook op het overeind houden van maatschappelijke verworvenheden.