Oproep over samenstelling SER

05-08-2019

De SER heeft in de Staatscourant een oproep geplaatst aan organisaties om zich uiterlijk 9 september 2019 te melden als ze menen recht te hebben op het benoemen van leden van de raad.

SER biedt uniek kijkje achter de schermen met open huis

25-07-2019

In 2020 bestaat de SER 70 jaar. Naar aanleiding van dit jubileum organiseert de SER op 11 oktober 2019 het SER open huis.

Medewerkers eerder en vaker betrekken bij medezeggenschap

19-07-2019

De SER vindt dat de termijnen voor actief en passief kiesrecht in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor leden van ondernemingsraden te lang zijn.

Tinbergen-conferentie over draagvlak in een gefragmenteerde samenleving

12-07-2019

Vijftig jaar geleden kreeg Jan Tinbergen de Nobelprijs voor de economie. Vandaag drukt zijn visie nog steeds een stevig stempel op het sociaal-economische bestuursmodel in Nederland. Ook in een tijd van fragmentatie en nepnieuws blijft het van groot belang compromissen te kunnen sluiten op basis van onafhankelijk vastgestelde feiten en gedeelde analyses. Maar hoe blijft de erfenis van Tinbergen vitaal en effectief?

Maatschappelijke akkoorden van groot belang voor transities

09-07-2019

Maatschappelijke akkoorden zijn van groot belang in deze tijden van grote verandering. Een akkoord is een belangrijke bestuursvorm om met transities in de samenleving om te gaan. Daarbij is een goed functionerende driehoek van goed bestuur belangrijk.

Véronique Timmerhuis gaat naar ZonMw

08-07-2019

Algemeen Secretaris/directeur Véronique Timmerhuis wordt directeur ZonMw per 1 januari 2020.

Sierteelt bundelt krachten voor meer verantwoorde productie

02-07-2019

IMVO convenant sierteeltsector van start.
De Nederlandse sierteeltsector heeft samen met de overheid, een vakbond en een NGO, afspraken gemaakt over meer verantwoorde internationale productie en handel van siergewassen.

SER adviseert Tweede Kamer over integratie van vluchtelingen door werk

01-07-2019

Eén vraag stond bij de Tweede Kamerleden bovenaan tijdens het vraaggesprek met de SER-commissie Vluchtelingen en Werk: Wat kan de Rijksoverheid doen om vluchtelingen en nieuwkomers beter aan werk te helpen?

Fusie SCOOR en RMZO is een feit

01-07-2019

Op 1 juli 2019 zijn Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het register voor Medezeggenschapsopleiders (RMZO) gefuseerd tot de Stichting SCOOR-RMZO.

Maatwerk is het recept voor regionale samenwerking op de arbeidsmarkt

28-06-2019

Statushouder Bereket uit Somalië die een scholingstraject kreeg en werk vond, en voormalig militair Alexander die na een korte techniekcursus aan de slag ging op een school. Dat zijn mooie voorbeelden van samenwerking tussen O & O fondsen en werkgevers, mbo scholen en het UWV om mensen aan het werk te helpen. Jan Nap van het Servicepunt Techniek Drenthe vertelde hoe zijn organisatie de juiste partijen bij elkaar kreeg en Bereket en Alexander werden begeleid naar opleiding en werk.