Kabinetsreactie op tussentijds briefadvies van de SER over arbeidsmarktkrapte

27-06-2022

De minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip heeft mede namens de collegaministers van het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer de kabinetsbrede aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt geschetst en daarin ook gereageerd op het tussentijdse briefadvies van de SER over de arbeidsmarktproblematiek van de maatschappelijke sectoren.

Geslaagde 11e editie topvrouwen speeddate event: ‘Ik ben al meerdere keren gevraagd voor een vervolggesprek’

27-06-2022

Topvrouwen op zoek naar een bestuurlijke of toezichthoudende functie en executive searchbureaus die speuren naar leiders van de toekomst wisten elkaar prima te vinden op het drukbezochte 11e speeddate event van SER Topvrouwen. Een pitch van 10 minuten kan veel opleveren voor beide partijen én leiden tot meer diversiteit in de top van organisaties. SER Topvrouwen sprak met deelnemende topvrouwen en executive searchers. Dat leverde ook meteen advies op voor toekomstige deelnemers: “Zorg dat je in mijn voorste hersenkwab blijft zitten.”

Organisaties delen kijk op digitalisering bij bezoek Werkgroep Digitale Transitie

20-06-2022

Hoe wordt er door diverse organisaties tegen digitalisering aan gekeken? Op woensdag 8 juni brachten leden van de werkgroep Digitale Transitie een bezoek aan Adyen en Bits of Freedom om verschillende perspectieven van de digitale transitie te ervaren.

SER verheugd met nieuwe voorzitter Kim Putters

17-06-2022

Prof. dr. Kim Putters wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming op voordracht van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De installatie van de voorzitter vindt plaats op 16 september 2022. De termijn zal duren tot 1 april 2024, waarna herbenoeming mogelijk is.

Benoeming twee nieuwe SER-kroonleden

17-06-2022

Ruben Houweling en Nanda Piersma zijn benoemd tot (plaatsvervangend) kroonlid voor de Sociaal-Economische Raad. De ministerraad heeft ingestemd met deze benoemingen op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoemingen gelden tot 1 april 2024, waarna herbenoeming mogelijk is.

Julia Postmes (Erasmus Universiteit Rotterdam) winnaar SER-Scriptieprijs 2022

17-06-2022

Julia Postmes, Erasmus Universiteit Rotterdam (Healthcare management) heeft met haar masterscriptie ‘Respected physician in Syria, unemployed refugee in the Netherlands: An analysis of medically-educated Syrian refugees’ integration in the Dutch medical field‘, de SER-Scriptieprijs 2022 gewonnen.

Hybride Werken aangeboden aan Tweede Kamercommissie SZW

16-06-2022

Tweede Kamerleden Van Beukering, Smals, Kuzu, Maatoug, Palland en Simons bespraken op 15 juni het SER-advies Hybride werken met een SER-delegatie bestaande uit Steven van Eijck, Kroonlid Femke Laagland en sociale partners Mario van Mierlo (VNO-NCW) en Jessica van Ruitenburg (FNV). Een actueel gesprek, aangezien de avond tevoren in de Tweede Kamer was gedebatteerd over de wet Werken waar je wilt.

Verbeter je positie op de arbeidsmarkt met FutureLab

15-06-2022

FutureLab, een programma van JobOn om digitale vaardigheden onder vijftigplussers te verbeteren, gaat vanaf 27 juni 2022 opnieuw van start! Met behulp van het programma krijgen werkenden en werkzoekenden de kans om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Inspiratiesessie Diversity Day 2022: 'Probeer persoon te zien voor wie die is'

15-06-2022

In de aanloop naar de Nederlandse Diversity Day op 4 oktober 2022 tijdens de European Diversity Month organiseerde SER Diversiteit in Bedrijf enkele weken geleden samen met 15 partners een Inspiratiesessie. De vraag die centraal stond tijdens de bijeenkomst was: Hoe zorgen we ervoor dat verschil ons verrijkt?

Nederlander kan digitale kennis nog bijspijkeren

15-06-2022

Dat Artificiële Intelligentie het nieuws kan bepalen dat jij op een nieuwssite ziet, weet 42% van de Nederlanders niet. Maar ook hun kennis over digitale apparaten kunnen Nederlanders nog verder ontwikkelen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.