Omscholing naar tekortsectoren met FastSwitch

04-04-2022

FastSwitch is een omscholingstraject van de Vereniging Hogescholen. Ruim 15 hogescholen werken landelijk samen aan nieuwe omscholingsroutes voor de kraptesectoren ICT, techniek, zorg en onderwijs. Tegelijkertijd is het ook een kwaliteitskeurmerk van hogescholen voor hogescholen. Het programma richt zich vooral op van-werk-naar-werk-trajecten, maar ook steeds meer op het begeleiden van werkzoekenden naar werk. Lees hier het interview met Radboud Dam, programmaleider van FastSwitch.

Koningin Máxima en SER voorzitter bezoeken regio Drechtsteden voor mkb, werk en onderwijs

01-04-2022

SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, brachten op donderdag 31 maart een werkbezoek aan High Eye in Dordrecht, regio Drechtsteden. Het bedrijf produceert onbemande lange afstandshelikopters die dronebeelden maken voor meerdere doeleinden. Het bezoek ging over regionale samenwerking om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten, ondersteuning daarbij aan mkb-ondernemers en de lokale visie van het mkb en de overheid op de toekomst. Het Comité werkt aan een advies om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren.

Initiatiefgroep Preventieakkoord wil aanpassing van het preventiebeleid

31-03-2022

Onder het motto “Gezondheid is meer dan leefstijl!” schreef de Initiatiefgroep Preventieakkoord een brief aan de vaste commissie voor VWS voor een stevige aanpassing van het preventiebeleid. De Kamercommissie debatteerde daarover op 24 maart met staatssecretaris Maarten van Ooijen.

Handreiking preventie voor lokale coalitieonderhandelingen

31-03-2022

De Initiatiefgroep Preventieakkoord heeft een handreiking uitgebracht voor de onderhandelaars van gemeenten voor de lokale coalitieakkoorden.

SER adviseert uitbreiding Raad

30-03-2022

De Sociaal-Economische Raad adviseert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de Raad uit te breiden met drie zetels naar 36 zetels. De uitbreiding zal worden benut om organisaties van zelfstandigen cq personen met expertise op het gebied van zelfstandig ondernemerschap/ opdrachtnemerschap een positie in de Raad te verlenen.

Besluit haalbaarheidstoets 1,2-dichloorethaan uitgesteld

30-03-2022

De SER Subcommissie GSW kwam op 10 maart samen. Op de agenda stond onder andere verdere discussie rondom een mogelijk nieuwe wettelijke grenswaarde van 1,2-dichloorethaan.

Wat betekent het EU-wetsvoorstel due diligence voor Nederland?

29-03-2022

Op 23 februari 2022 presenteerde de EU het voorstel over Corporate Sustainability Due Diligence-wetgeving. De SER organiseerde hierover een webinar met een aantal experts, waaronder initiatiefnemer van het wetsvoorstel Europarlementariër Lara Wolters. Zij gaven een eerste duiding van het voorstel en de gevolgen voor Nederland. Het webinar, de presentaties en antwoorden op gestelde vragen zijn nu beschikbaar.

Stand van zaken haalbaarheidstoets arseen en arseenverbindingen

29-03-2022

De SER Subcommissie GSW heeft op 10 maart haar advies voor de wettelijke grenswaarde voor arseen en arseenverbindingen besproken.

Talkshow ‘Open Deuren’ – Over sleutelfiguren en kansen krijgen

29-03-2022

Topvrouw van het jaar 2021 Janine Vos (CHRO Rabobank en rva-lid SER Topvrouwen) vraagt zich net als ‘Zeven Vinkjes’-auteur Joris Luyendijk iets wezenlijks af: heb ik mijn carrière te danken aan mijn persoonlijkheid, talent en harde werken of heb ik vooral veel kansen gekregen? Wie krijgt eigenlijk kansen en wie niet? En hoe kunnen wij concreet die kansenongelijkheid verkleinen? Deze vragen onderzocht Janine Vos, samen met tafelheer Joris Luyendijk, tijdens een enerverende talkshow over kansenongelijkheid.

Mariëtte Hamer neemt afscheid van de SER

18-03-2022

Op 18 maart vond de laatste de Raadsvergadering plaats onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer. Per 1 april wordt zij regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag.