Besluit haalbaarheidstoets 1,2-dichloorethaan uitgesteld

30-03-2022

De SER Subcommissie GSW kwam op 10 maart samen. Op de agenda stond onder andere verdere discussie rondom een mogelijk nieuwe wettelijke grenswaarde van 1,2-dichloorethaan.

Wat betekent het EU-wetsvoorstel due diligence voor Nederland?

29-03-2022

Op 23 februari 2022 presenteerde de EU het voorstel over Corporate Sustainability Due Diligence-wetgeving. De SER organiseerde hierover een webinar met een aantal experts, waaronder initiatiefnemer van het wetsvoorstel Europarlementariër Lara Wolters. Zij gaven een eerste duiding van het voorstel en de gevolgen voor Nederland. Het webinar, de presentaties en antwoorden op gestelde vragen zijn nu beschikbaar.

Stand van zaken haalbaarheidstoets arseen en arseenverbindingen

29-03-2022

De SER Subcommissie GSW heeft op 10 maart haar advies voor de wettelijke grenswaarde voor arseen en arseenverbindingen besproken.

Talkshow ‘Open Deuren’ – Over sleutelfiguren en kansen krijgen

29-03-2022

Topvrouw van het jaar 2021 Janine Vos (CHRO Rabobank en rva-lid SER Topvrouwen) vraagt zich net als ‘Zeven Vinkjes’-auteur Joris Luyendijk iets wezenlijks af: heb ik mijn carrière te danken aan mijn persoonlijkheid, talent en harde werken of heb ik vooral veel kansen gekregen? Wie krijgt eigenlijk kansen en wie niet? En hoe kunnen wij concreet die kansenongelijkheid verkleinen? Deze vragen onderzocht Janine Vos, samen met tafelheer Joris Luyendijk, tijdens een enerverende talkshow over kansenongelijkheid.

Mariëtte Hamer neemt afscheid van de SER

18-03-2022

Op 18 maart vond de laatste de Raadsvergadering plaats onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer. Per 1 april wordt zij regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Skillspaspoort als toegangskaart naar de arbeidsmarkt: 4 vragen aan FME

15-03-2022

Een diploma zegt lang niet alles over wat iemand weet en kan. De arbeidsmarkt van de toekomst vraagt om een skillspaspoort. Hanneke Ackermann van FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, verwacht dat het skillspaspoort mensen gaat helpen om sprongen te maken op de arbeidsmarkt. Binnen én tussen sectoren. Vier vragen.

Winnen in arbeidsveiligheid in zeven stappen!

14-03-2022

De SER heeft een samenvatting gemaakt van de handreiking arbeidsveiligheid. De toon is luchtig, met sport als metafoor. Het is speciaal bedoeld om kleine en middelgrote bedrijven te helpen toe te werken naar betere veiligheidsprestaties op de werkvloer. Dit kan in zeven stappen.

Terugblik webinar Diversiteit in de Top – Naar een succesvolle aanpak

10-03-2022

Hoe krijgen we meer genderdiversiteit en inclusie in de (sub)top van het bedrijfsleven? En welke kansen en uitdagingen komen daarbij kijken? Experts uit het bedrijfsleven deelden hun inzichten tijdens het event Diversiteit in de Top - Naar een succesvolle aanpak, dat plaatsvond op 8 maart, Internationale Vrouwendag.

STAP-budget voor scholing en ontwikkeling van start

07-03-2022

Het STAP-budget, de subsidieregeling van maximaal € 1000,- per jaar voor werkenden en werkzoekenden is per 1 maart officieel van start. De subsidie kan gebruikt worden voor het volgen van een training, cursus of opleiding om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Inzicht in skills, een verkenning van Nederlandse initiatieven

07-03-2022

Veel talent in Nederland blijft nog onbenut. Een gemiste kans op de toch al krappe arbeidsmarkt. Inzicht in skills kan helpen om iemands talenten te herkennen en betere matches tot stand te brengen. Het belang van skills wordt steeds duidelijker en dit heeft geleid tot veel verschillende initiatieven en instrumenten. De ministeries van SZW, OCW en EZK hebben daarom opdracht gegeven tot een verkenning.