Maatregelen in de aanpak van het coronavirus

30-09-2020

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. De SER heeft een themawebsite ingericht waarin de belangrijkste aandachtspunten en maatregelen te vinden zijn.

Voorzitters College voor de Rechten van de Mens en SER in gesprek over bedrijven en mensenrechten

24-09-2020

Het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken van mensenrechten en bedrijfsleven in Nederland. Daarin is gekeken naar de impact van het bedrijfsleven op de rechten van de mens en wat het Nationaal Actieplan bedrijven en mensenrechten uit 2014 en andere nationale en internationale ontwikkelingen hebben gebracht.

Kamerleden over zorgverkenning: samenwerking en regie belangrijkste punten

22-09-2020

Ondanks corona-maatregelen konden voorzitter Mariëtte Hamers en commissievoorzitter Romke van der Veen de verkenning “Zorg voor de toekomst” bespreken met leden van de 2e Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hoe maak ik een inventarisatie en evaluatie van de risico’s in mijn bedrijf? | Vraag van de maand

21-09-2020

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om de arbeidsrisico’s binnen hun bedrijf met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in kaart te brengen. In een bijbehorend plan van aanpak moet staan hoe die risico’s vervolgens opgelost worden.

Combinatie MVO-wetgeving en sectorale samenwerking voorwaarde voor duurzame ketenimpact

18-09-2020

Brede wetgeving op het gebied van internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en samenwerking binnen sectoren versterken elkaar. De combinatie van verplichten door wetgeving en verbinden via samenwerking, leidt tot de meeste impact in de keten om risico’s voor mens en milieu te voorkomen of aan te pakken. Op beide vlakken is hiervoor opschalen naar uiteindelijk Europees niveau nodig en een ambitieuze Nederlandse inzet helpt hierbij.

Lancering gezamenlijke flyer met stappenplan RI&E

16-09-2020

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Daarom ben je als werkgever verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Daarin breng je arbeidsrisico’s in kaart en werk je met een plan van aanpak om deze risico’s op te lossen. Maar wat is een RI&E precies? Hoe stel je er een op? En hoe gebruik je een RI&E om risico’s op te lossen?

Jongeren adviseren Rutte over coronacrisis

14-09-2020

“Kom met ideeën” zei premier Rutte in mei tegen de jongeren. Twee jongerenplatformen: Denktank-Y en SER-Jongerenplatform, werken vanaf 14 september samen in de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC).

Koningin Máxima en SER-voorzitter Mariëtte Hamer bezoeken Rotterdam voor O&O fondsen mkb

11-09-2020

SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben donderdagmiddag 10 september samen een werkbezoek gebracht aan Doornbos Equipment in Rotterdam. Het bezoek richtte zich op het belang van opleiding en ontwikkeling van medewerkers en de rol die opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) hierin spelen. Ook werd gesproken over de impact van de coronacrisis op het mkb.

Een aantrekkelijke baan in de zorg: hoe organiseer je dat?

02-09-2020

Hoe zorg je dat voldoende mensen in de zorg willen en blijven werken? Hoe maak en houd je het aantrekkelijk voor wie in de zorg werkt? Dat was het belangrijkste gespreksonderwerp tijdens de aanbieding van de verkenning “Zorg voor de Toekomst” aan de ministers De Jonge en Van Ark op 31 augustus.

Meld je aan voor de bijeenkomst Goed werken in goede bedrijven op 9 september 2020

24-08-2020

Op 9 september organiseert de SER de jubileumbijeenkomst 'Goed werken in goede bedrijven' in Eindhoven.