Fundamentele keuzes nodig voor de publieke sectoren

19-05-2023

De arbeidsmarkt is historisch krap. In de zorg, het onderwijs, veiligheid, rechtspraak en kinderopvang is een problematisch tekort aan personeel. En vanwege de vergrijzing wordt de arbeidsmarktkrapte in de publieke sectoren de komende jaren alleen maar groter.

Poldersucces op de arbeidsmarkt

16-05-2023

De hervorming van de arbeidsmarkt is een big issue, waarover heel lang en heel veel is gesproken. Dit voorjaar presenteerden kabinet en sociale partners een akkoord: een pakket aan maatregelen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Daarmee lieten we als polder zien dat we er samen met het kabinet uit kunnen komen – ondanks alle polarisatie in de samenleving. Een succes voor de polder, een succes ook voor de samenwerking tussen polder en politiek.

Leren op de werkvloer bij Jeugdbescherming west: ‘In de verbinding met anderen wordt continu geleerd’

16-05-2023

Informeel leren, zoals leren van uitdagende taken of van collega's, is een belangrijk onderdeel van het werk. Bovendien is leren in een klaslokaal niet voor iedereen weggelegd. Hoe stimuleer je informeel leren op de werkvloer? En hoe draagt informeel leren bij aan een positieve en vanzelfsprekende leercultuur? In deze interviewreeks komen organisaties die leren op de werkvloer stimuleren aan het woord. In deel 4 spreken we met Nelleke Huizing (HR-adviseur), Laura Vols (communicatieadviseur) en een jeugdbeschermer.

Digital Markets Act moet concurrentie op digitale markt bevorderen

15-05-2023

De Digital Markets Act (DMA) is per 2 mei 2023 ingegaan. De DMA moet ervoor zorgen dat het mkb en andere kleinere ondernemingen meer plaats krijgen op de digitale markt. Voor consumenten betekent dit dat zij meer keuze hebben in online producten en diensten en dat zij beter worden beschermd.

Onderhandelingen over textielovereenkomst beëindigd

12-05-2023

De onderhandelingen tussen het bedrijfsleven, vakbonden en ngo's over een nieuwe sectorale overeenkomst voor verantwoorde toeleveringsketens in de kleding- en textielsector zijn beëindigd. Partijen konden het niet eens worden over de scope van de mogelijke overeenkomst.

Andere arbodienst: kan dat zomaar?

11-05-2023

Onze bestuurder heeft eigenmachtig een andere arbodienst gecontracteerd. Zonder instemming te vragen aan de or. Als or hebben wij het besluit daarna nietig verklaard. Maar volgens onze bestuurder is hij vrij in de keuze van de arbodienst en het contract. Hoe zit dat?

Verbeter arbeidsomstandigheden en doe meer aan arbopreventie

10-05-2023

Er is ruimte voor verbetering van de arbeidsomstandigheden in Nederland. Op de eerste plaats door de naleving van de risico-inventarisatie en -evaluatie te verbeteren, onder meer met betere ondersteuning van het mkb, preventie te stimuleren en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. De overheid dient meer in te zetten op handhaving. Dat schrijft de SER in het eerste deel van zijn advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’.

“We willen hernieuwbare energie produceren met respect voor mens en milieu”

09-05-2023

De productie van wind- en zonne-energie neemt de komende jaren fors toe. Dat is goed nieuws, maar brengt ook risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. De ondertekenaars van het IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector slaan de handen ineen om misstanden aan te pakken. Ørsted, producent van windparken op zee, is een van hen.

Doe mee aan onderzoek naar digitale balans

08-05-2023

We gebruiken onze smartphone tegenwoordig altijd en overal: privé, maar ook voor werk. Wat doet dit met ons welzijn? De Alliantie Digitaal Samenleven gaat dit in mei en juni onderzoeken en jij kan een bijdrage leveren.

Europese Commissie wil meer Europese mijnbouw voor energietransitie

03-05-2023

De Europese Commissie heeft onlangs een plan gepresenteerd om de beschikbaarheid van belangrijke grondstoffen voor onder meer windmolens, batterijen en zonnepanelen veilig te stellen. Wat zijn de belangrijkste voorstellen in deze Critical Raw Materials Act (CRM Act)? En wat betekent dit voor Nederlandse bedrijven? In dit artikel geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen.