Een rechtvaardige energietransitie is geen luxe, maar bittere noodzaak

03-11-2022

Om opwarming van de aarde tegen te gaan zijn radicale veranderingen nodig. We hebben meer hernieuwbare energie nodig, maar mogen daarbij het belang van verantwoorde productie niet uit het oog verliezen. SER beleidsmedewerkers Anouk van Esch en Jessie Harms schrijven in deze column hoe we de stap naar een rechtvaardige energietransitie kunnen maken.

Open Supply Hub lanceert een nieuw, gratis supply chain mapping-platform

02-11-2022

De Open Supply Hub is een gratis, toegankelijk samenwerkingsplatform voor het in kaart brengen van de toeleveringsketen, dat wordt gevuld en gebruikt door belanghebbenden in meerdere sectoren en toeleveringsketens. Hun doel: het ontsluiten van supply chain-gegevens voor iedereen. Fleur Meerman, Senior Beleidsmedewerker Internationaal MVO bij de SER, is toegetreden tot het bestuur van het platform.

De rol van keurmerk SCOOR-RMZO – Wat levert certificering op?

01-11-2022

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van opleidingen voor ondernemingsraden en pvt’s door certificering van opleidingsbureaus. Het biedt or en bestuurder garantie over de opleidingskwaliteit. Sinds vier jaar heeft trainingsbureau INFÁCY een certificering. Wat zijn hun ervaringen en hoe zien zij de rol van SCOOR-RMZO?

Skillsgerichte aanpak Bonarius: ‘Investeren in de skills ontwikkeling van personeel zorgt voor goed werkgeverschap’

01-11-2022

Er wordt steeds meer gevraagd van werkzoekenden, werkenden en werkgevers. Niet alleen een diploma is tegenwoordig van belang, maar ook welke vaardigheden, competenties en kennis je met je meebrengt. Dit wordt ook wel samengevat als ‘skills’. Hoe kun je als werkgever investeren in skills van medewerkers? En hoe bepaal je welke skills je zelf kunt ontwikkelen? In deze interviewreeks komen organisaties die met een skillsgerichte aanpak aan de slag zijn gegaan aan het woord. In deel 7 spreken we met Arjen Binkhorst, opleidingscoördinator bij Bonarius.

Concurrentie in digitale sector eerlijker door DMA

31-10-2022

Op 12 oktober 2022 is de DMA, ook wel de wet digitale markten, door de Europese Unie gepubliceerd. De DMA moet de digitale sector eerlijker en concurrerender maken. Samen met de DSA (wet digitale diensten), die nog gepubliceerd moet worden, vormt dit wetsvoorstel het zogenaamde Digital Services Pakket van de Europese Unie.

Doe heel november inspiratie op tijdens de Maand van de Medezeggenschap

28-10-2022

November 2022 is de Maand van de Medezeggenschap. De maand is bedoeld om aandacht te vragen voor de belangrijke positie die medezeggenschap inneemt in vele organisaties. Tijdens de maand kun je aan interessante activiteiten deelnemen.

SER verkenning over grondstoffentransitie besproken met Kamerleden

26-10-2022

Op 19 oktober namen Kamerleden deel aan een gesprek over de SER-verkenning 'Evenwichtig sturen op de grondstoffen- en energietransitie voor brede welvaart' die in september werd gepubliceerd.

Rotterdam wordt ‘waterstofhub’ van Europa

25-10-2022

De Rotterdamse haven moet de ‘waterstofhub’ van Europa worden. Daar wordt hard aan gewerkt, onder meer met de bouw van een enorme waterstoffabriek van Shell. Om de Europese doelen voor groene energie te halen, is het belangrijk dat Europa snel met regels voor de waterstofsector komt, zegt Randolf Weterings van het Havenbedrijf Rotterdam.

Vakbonden: veel praktisch opgeleiden willen loopbaanadvies

25-10-2022

Ruim 40 procent van de werkenden in Nederland met een praktische beroepsopleiding zou graag gebruikmaken van een loopbaancheck. Dat blijkt uit een steekproef van vakbonden FNV en CNV. Vooral jongeren tonen interesse.

Ervaringen uitwisselingen tijdens de tweede dag van het Ontwikkeling Telt! Festival

24-10-2022

Op donderdag 13 oktober vond de tweede (fysieke) dag van het Ontwikkeling Telt! Festival 2022 plaats. Een dag vol inspiratie voor beleidsmedewerkers en professionals uit het veld om met nieuwe inzichten aan de slag te gaan met scholing en ontwikkeling. Van kennis over de skillsgerichte arbeidsmarkt tot van werk naar werk begeleiding, het festival stond volledig in het teken van basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. Lees in dit artikel meer over de festival dag en de ervaringen van deelnemers.