Terugblik SER Topvrouwen United 2023: ‘Lead a better future’

31-05-2023

Op 25 mei vond het SER Topvrouwen United event van 2023 plaats. Tijdens het event kwamen topvrouwen uit de SER topvrouwen database, toptalent en ambassadeurs bijeen om samen werk te maken van een gelijkwaardig speelveld voor ambitieuze vrouwen.

Rol ondernemingsraad bij rapportageplicht evenwichtige man-vrouwverhouding in (sub)top bedrijven

31-05-2023

Dit jaar moeten Nederlandse bedrijven voor het eerst verslag uitbrengen over de man-vrouwverhouding in de (sub)top en laten zien welke plannen zij hebben om meer diversiteit te bereiken binnen hun organisatie. Ondernemingsraden van deze bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen bij het vaststellen en behalen van deze doelen.

Wet toekomst pensioenen aangenomen

31-05-2023

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe pensioenwet. De wet gaat daarmee op 1 juli 2023 in. Het SER-advies Naar een nieuw Pensioenstelsel uit 2019 heeft de basis gelegd voor deze wet. Het advies was onderdeel van het pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers en het kabinet.

Transparantie als drijvende kracht voor gendergelijkheid

30-05-2023

De EU verplicht bedrijven in toenemende mate open kaart te spelen over de man-vrouwverhouding. Het doel van deze verplichte transparantie is de verschillen bloot te leggen en weg te werken. In Nederland zijn we al eerder deze weg ingeslagen. Dit jaar is het voor het eerst dat Nederlandse bedrijven zichtbaar moeten maken of ze vrouwen in de top hebben en hoe ze meer diversiteit gaan realiseren.

Raad voor de Toekomst: investeer in welzijn van mens en planeet

30-05-2023

Geef meer aandacht aan sociale en ecologische effecten van investeringen, en borg dit op een goede manier in het beoordelingskader van het Nationaal Groeifonds. Dat schrijft de Raad voor de Toekomst in zijn eerste advies “Duurzaam durven denken” aan het kabinet en het Nationaal Groeifonds. Niet alleen economische groei moet centraal staan bij investeringsbeslissingen, maar juist het welzijn van de mensen en de planeet op de lange termijn. Nu is het moment om gezamenlijk de basis te leggen voor de samenleving van de toekomst.

Nieuwe lijst met sleuteltechnologieën

24-05-2023

De basislijst met sleuteltechnologieën uit 2018 is door TNO en NWO herijkt en aangepast op basis van de actuele ontwikkelingen in de maatschappij, wetenschap en in de technologie wereldwijd. De nieuwe lijst reflecteert onder andere de snelle opmars van kunstmatige intelligentie.

Jongeren over hun toekomst met goede zorg op een leefbare aarde

23-05-2023

‘The Future is Ours’ luidde de uitdagende titel van het evenement op 12 mei in het Haagse Paard van Troje, georganiseerd door het SER Jongerenplatform en de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Honderd constructieve, diverse jongeren tussen de 16 en 30 jaar spreken over hun toekomst, maar ook die van hun (groot)ouders. “Ik moet de zorg voor mijn ouders wel kunnen betalen.”

‘Jongeren laten zich meer horen, en niet alleen aan de vergadertafel’

22-05-2023

‘Blijf vooral meedenken en meepraten over de grote opgaven van vandaag en morgen.’ Dat was de boodschap van Kim Putters, voorzitter van de SER, tijdens het event The Future is Ours van het SER Jongerenplatform en de staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Meer dan 100 jongeren spraken zich op 12 mei 2023 in het Paard in Den Haag uit over grote maatschappelijke opgaven: wonen, onderwijs, zorg, duurzaamheid en inclusiviteit.

Fundamentele keuzes nodig voor de publieke sectoren

19-05-2023

De arbeidsmarkt is historisch krap. In de zorg, het onderwijs, veiligheid, rechtspraak en kinderopvang is een problematisch tekort aan personeel. En vanwege de vergrijzing wordt de arbeidsmarktkrapte in de publieke sectoren de komende jaren alleen maar groter.

Poldersucces op de arbeidsmarkt

16-05-2023

De hervorming van de arbeidsmarkt is een big issue, waarover heel lang en heel veel is gesproken. Dit voorjaar presenteerden kabinet en sociale partners een akkoord: een pakket aan maatregelen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Daarmee lieten we als polder zien dat we er samen met het kabinet uit kunnen komen – ondanks alle polarisatie in de samenleving. Een succes voor de polder, een succes ook voor de samenwerking tussen polder en politiek.