Verbeteren naleving RI&E | Meerjarenplan SZW

10-02-2020

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een belangrijk instrument om risico's op de werkvloer binnen bedrijven in kaart te brengen. Veel bedrijven hebben geen (goede) RI&E of zijn niet op de hoogte van de verplichting daarvan. Staatssecretaris van Ark (SZW) komt met een meerjarenplan om de naleving van de RI&E te verbeteren.

Kabinet neemt SER-advies diversiteit bedrijfsleven over

07-02-2020

Het kabinet neemt de aanbevelingen van het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’ integraal over.

Recht op uitkering belemmerend voor scholing

07-02-2020

Heb je mogelijkheden om je te scholen als je gebruik maakt van een uitkering? Helaas zijn die scholingsmogelijkheden nog niet ruim genoeg, zo constateert de SER in zijn inventarisatie ‘Leven lang ontwikkelen in de sociale zekerheid’.

Kamerleden over Diversiteit in arbeidsrelaties: twee kanten verantwoordelijk

06-02-2020

De Inspectie SZW moet toezicht houden én handhaven op het naleven van goed arbobeleid bij bedrijven. Daarover waren Tweede Kamerleden en de SER-delegatie het snel eens tijdens hun gesprek over de verkenning Diversiteit in arbeidsrelaties.

G4: ‘meer geld en regie voor inburgering’

05-02-2020

De vier grote gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht (G4) willen meer geld voor inburgering en willen meer regie op hun rol binnen het inburgeringsstelsel.

Hoe kunnen we zorgen voor een kankervrije werkplek?

04-02-2020

Een van de grootste problemen voor de gezondheid op het werk, wereldwijd, is werkgerelateerde kanker. Volgens het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden 53% van de sterfgevallen in de EU, circa 80 000 mensen, in verband gebracht met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. In Nederland overlijden ongeveer 2.700 mensen per jaar aan de gevolgen van werkgerelateerde kanker.

Webpagina’s CKA vernieuwd

29-01-2020

De website van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen is vernieuwd. Vol met informatie voor sollicitanten en werkgevers.

Kamerbrief tussenrapportage onderzoek burn-outklachten

28-01-2020

Het aantal werkenden dat kampt met burn-outklachten stijgt gestaag, zo blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS over de jaren 2007 t/m 2018. Dat laat het eerste deel van het onderzoek naar burn-outklachten in relatie tot werk-privé omstandigheden en bredere maatschappelijke ontwikkelingen zien, dat onder andere door TNO in opdracht van het Ministerie van SZW wordt uitgevoerd.

Nieuwe risico’s voor stabiliteit Nederlandse economie

24-01-2020

Vandaag is in de SER de verkenning ‘Volatiliteit van de Nederlandse economie nader bezien’ besproken. Dit is een vervolg op de verkenning die in 2013 door de SER werd gedaan naar aanleiding van de vraag waarom de groei van de Nederlandse economie achterbleef bij die van de ons omringende landen*.

Medezeggenschap hackathon zoekt deelnemers

22-01-2020

De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) en CNV Jongeren organiseren op 16 september 2020 een Medezeggenschap (MZ) hackathon. De hackathon biedt organisaties een mogelijkheid om jonge medewerkers te laten meedenken over een actueel organisatievraagstuk binnen hun organisatie. Het is tegelijkertijd een kans om de deelnemers enthousiast te maken voor medezeggenschap. Ook maken jongeren kennis met het bestuur en de Raad van Commissarissen.