Special over relatie OR en Commissaris

14-12-2016

Een goede relatie en dialoog tussen ondernemingsraad en commissarissen is van levensbelang. Het zorgt voor draagvlak, draagt bij aan de productiviteit en aan innovatie en beperkt het verloop van personeel.
Dat is de centrale boodschap van het speciale magazine dat vanmiddag is geïntroduceerd tijdens het congres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance in het SER-gebouw

Commissie spreekt met ouders over armoede

13-12-2016

Vanochtend brengt de SER-Commissie Armoede Onder Kinderen een werkbezoek aan de Stichting voor Stad en Kerk in Den Haag

SER-delegatie licht advies Toekomstgericht beroepsonderwijs toe aan Tweede Kamer

09-12-2016

Een SER-delegatie onder leiding van Mariëtte Hamer heeft aan de Vaste Kamercommissie van OCW het advies toegelicht over de terugloop van het aantal leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

In gesprek over preventie bij de SER

07-12-2016

Op 6 december organiseerden NPHF Federatie voor Gezondheid, GGD GHOR Nederland en de SER samen de bijeenkomst Van zorgdebat naar gezondheidsdebat, in gesprek over preventie. Diverse sprekers leverden een bijdrage aan het gezondheidsdebat en de rol van preventie daarbij, dagvoorzitter Harry Starren stimuleerde deelnemers om daarover met elkaar in gesprek te gaan.

IMVO toegelicht in Tweede Kamer commissie

02-12-2016

Op 30 november 2016 was een delegatie onder leiding van Mariëtte Hamer op bezoek bij de Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer.

Onderzoek Pensioenfederatie aangeboden aan SER

30-11-2016

De Pensioenfederatie heeft vandaag een aantal onderzoeksrapporten gepresenteerd en aangeboden aan de SER. Het betreft een praktijktoets van twee typen pensioencontracten die de SER heeft ontwikkeld, namelijk persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling en de ambitieovereenkomst met collectieve risicodeling.

Maak snel en makkelijk een OR-reglement op maat

29-11-2016

Ondernemingsraden kunnen nu nog makkelijker een reglement op maat maken. De SER stelt al sinds jaar en dag een Voorbeeldreglement voor OR’en ter beschikking. Met de introductie van de gratis digitale tool op www.or-reglement.nl wordt het opstellen van een reglement nog eenvoudiger. De tool is ontwikkeld door de SER in samenwerking met Performa.

Minister Asscher neemt advies robotisering in ontvangst

28-11-2016

Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de SER-verkenning Mens en Technologie: samen aan het werk in ontvangst genomen. “Ik vind het belangrijk dat de SER de waarde van een inclusieve arbeidsmarkt als uitgangspunt kiest”, aldus de minister.

Kabinet neemt SER-advies chronisch zieke werkenden over

24-11-2016

Het kabinet is verheugd met het unanieme advies van de SER over werken met een chronische ziekte (maart 2016). Dat blijkt uit een brief van minister Schippers van VWS, mede namens minister Asscher van SZW, aan de Tweede Kamer.

Kabinet aan de slag met aanbevelingen advies Duurzame Veehouderij

24-11-2016

Het kabinet erkent het belang van een sterke regie en coördinatie voor de versnelling van de duurzame veehouderij. In het eerste kwartaal van 2017 wil het kabinet een regisseur benoemen die op breed draagvlak kan rekenen. Het SER-advies biedt aangrijpingspunten voor een aanpak gericht op de gewenste versnelling. Dat staat in een kabinetsreactie over het SER-advies Versnelling verduurzaming veehouderij van oktober 2016.