SER vraagt in Tweede Kamer aandacht voor snellere integratie vluchtelingen

25-01-2017

De Sociaal-Economische Raad heeft in de Tweede Kamer de SER-signalering 'Nieuwe wegen naar een succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen' gepresenteerd aan de vaste Kamercommissie van SZW.

Twee nieuwe kroonleden voor de SER

20-01-2017

De ministerraad heeft besloten twee nieuwe kroonleden voor te dragen voor benoeming: Kim Putters en Bas ter Weel.

Veel belangstelling Tweede Kamer voor SER-verkenning over robotisering

20-01-2017

De Sociaal-Economische Raad heeft onder grote belangstelling de SER-verkenning 'Mens & Technologie: Samen aan het Werk' toegelicht aan de Vaste Kamercommissie van SZW.

Hamer pleit voor nieuwe vormen van samenwerking bij bestaande initiatieven

17-01-2017

Samenwerking is steeds harder nodig, zowel op het werk als thuis. Dat blijkt uit de Kroonrede die SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft uitgesproken tijdens de 10e Big Improvement Day. Op deze positief gerichte dag, elk jaar op de derde dinsdag van januari, komt de top van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven bijeen. Dit jaar is gekozen voor het thema: samen werken.

Trainees ‘Eerst de Klas’ volgen masterclass bij de SER

13-01-2017

Een groep van 28 trainees van Eerst de Klas volgt gedurende een dag een masterclass bij de SER. De masterclass maakt onderdeel uit van hun leiderschapsprogramma. Op het programma van de – interactieve – masterclass staan, naast een algemene kennismaking met de SER en de overlegeconomie, onderwerpen als duurzaamheid in het SER-werk, Energieakkoord, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en het overleg over tweezijdige consumentenvoorwaarden.

Kabinet onderschrijft SER-advies over combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst

13-01-2017

Het kabinet onderschrijft de oplossingsrichtingen die de SER heeft aangedragen in het advies 'Een werkende combinatie' over het combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst. Dat blijkt uit een brief van de minister Asscher (SZW), mede namens minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS), aan de Tweede Kamer.

Maatwerk van belang voor toekomstgericht beroepsonderwijs

12-01-2017

De SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken ging gisteren in gesprek met mbo-sectordirecteuren uit het hele land. Aan dialoogtafels spraken de deelnemers met elkaar over een betere aansluiting van het mbo op de dynamische arbeidsmarkt, een sterke verbinding tussen het onderwijs en bedrijfsleven en een optimale doorstroom in de beroepskolom. De SER-commissie laat zich voor haar advies niet alleen voeden door dit gesprek. Binnenkort vinden gesprekken plaats met docenten en praktijkbegeleiders en met studenten.

Kamer neemt wet aan voor beschut werk voor mensen met arbeidsbeperking

10-01-2017

Gemeenten moeten sinds 1 januari mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen functioneren een voorziening in de vorm van beschut werk aanbieden. Een wetsvoorstel met deze verplichting is door de Tweede Kamer aangenomen.

Verzekeringssector werkt aan convenant Internationaal MVO

10-01-2017

De Nederlandse verzekeringssector, de overheid en maatschappelijke organisaties (vakbond en NGO’s) zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

SER adviseert wettelijke grenswaarde in te stellen voor meelstof

10-01-2017

De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek adviseert minister Asscher van SZW om een wettelijke grenswaarde voor meelstof in te stellen op 1,2 mg/m3 TGG-8uur. Meelstof kan allergische reacties veroorzaken in de luchtwegen, zoals astma en allergische rhinitis.