De SER ontwikkelde een interactieve digitaliseringskaart van Europa ‘Met een muisklik zie je hoe digitaal EU-landen zijn’

13-12-2022

De impact van digitalisering op de samenleving is immens. Maar hoe volwassen is de digitalisering in Nederland en waar staan we in verhouding tot andere Europese lidstaten? Om die informatie toegankelijk te maken, ontwikkelde de SER-werkgroep Digitale Transitie een interactieve kaart van Europa. Met een paar clicks biedt die inzicht in de digitalisering op ons continent. “Op papier staat Nederland er prima voor. Maar we mogen niet achteroverleunen.”

Terugblik webinar ‘Van doorstroom naar behoud toptalent’: “Er is sprake van een think manager, think male-principe”

12-12-2022

Hoe kunnen bedrijven de in- en doorstroom van diversiteit naar de bedrijfstop bevorderen? En hoe zorg je er tegelijkertijd voor dat een evenwichtige man-vrouwverhouding in de (sub)top wordt gerealiseerd en in stand blijft? Hierover gingen experts en ervaringsdeskundigen in gesprek tijdens het SER Topvrouwen-webinar op 6 december 2022.

Overstappen naar ander werk moet beter gefaciliteerd worden

08-12-2022

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals robotisering, krapte en langer doorwerken, vragen om mogelijkheden om soepel over te kunnen stappen naar een andere baan of een andere sector. Dat was voor Tilburg University, werkgeversorganisatie AWVN en brancheorganisatie ABU aanleiding om de inspiratiegids ‘Goed op weg’ te maken. Een uitgave met aanbevelingen, lessen en ervaringen om mensen soepel te laten oversteken naar ander werk. SER-voorzitter Kim Putters nam het eerste exemplaar van de inspiratiegids in ontvangst.

Een digitale economie die werkt voor iedereen

08-12-2022

Er is actie nodig om de digitale economie voor iedereen te laten werken. Zo moeten er stappen worden gezet op het gebied van digitale vaardigheden, wetgeving en de digitale infrastructuur. In de strategie Digitale Economie heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vijf pijlers benoemd.

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra: ‘Woontorens zijn de oplossing niet’

06-12-2022

In de strijd tegen de woningnood wil het kabinet dat er in Nederland tot 2030 minimaal 900.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd. De toekomstvisie van rijksbouwmeester Francesco Veenstra reikt verder. Hij hamert op kwaliteit in plaats van kwantiteit. ”De 22ste eeuw begint nu.”

Transparantie en flexibiliteit nodig voor kansrijk opleiden in het mbo

06-12-2022

Maak mbo-opleidingen aantrekkelijker door betere voorlichting, maak switchen makkelijker en stimuleer praktisch opgeleiden om ook na hun opleiding verder te leren. Dat zijn enkele aanbevelingen uit het Advies Kansrijk Opleiden van de taskforce doelmatigheid van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB), onder leiding van oud-minister Lodewijk Asscher.

Klankbordgroep ‘betekenisvolle dialoog’ scherpt concept aan

30-11-2022

Het project ‘Betekenisvolle dialoog in internationale ketens’ heeft een internationale klankbordgroep ingesteld, die onlangs voor het eerst bijeen is gekomen. De klankbordgroep heeft input gegeven op onderdelen van het ontwerp van het concept ‘betekenisvolle dialoog’.

De man-vrouwverhouding in bouw en ict ‘We moeten onze sector beter gaan verkopen’

29-11-2022

Dat iedereen kan meedoen en gelijke kansen heeft op de arbeidsmarkt, is niet alleen van belang voor werknemers. Ook bedrijven hebben alle reden om hier bewust mee aan de slag te gaan. In de bouw en de digitale sector blijft het aandeel vrouwen in de (sub)top achter. Jeannine Peek (Capgemini Nederland) en Ruud Joosten (BAM) bespreken hoe dat komt en wat ze eraan doen.

Van Selm en Keybets nieuwe directeuren Beleid en Staf

25-11-2022

Per 21 november 2022 is Alexandra van Selm benoemd tot directeur Beleid en Kyra Keybets tot directeur Staf. Samen met Algemeen Secretaris Jacqueline Prins vormen zij het directieteam van de SER.

SER biedt tweede jeugdzorgadvies aan Kamerleden aan: “laat geen kind door de bodem zakken”

24-11-2022

“De nood is hoog. We moeten nu echt doorpakken, over beleidsterreinen heen”. Dat zei Kim Putters, voorzitter van de SER, tijdens het gesprek met leden van de vaste Tweede Kamercommissie VWS op 16 november.