Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel diversiteit in de top van het bedrijfsleven

11-02-2021

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van ministers Dekker (rechtsbescherming) en Van Engelshoven (emancipatie) voor invoering van een ingroeiquotum en streefcijfers voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven.

Koningin Máxima en Mariëtte Hamer brengen virtueel bezoek aan Buitenboordmotor

10-02-2021

SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (Comité), brachten woensdag 10 februari een virtueel werkbezoek aan de Stichting De Buitenboordmotor. Deze stichting ontwikkelt een systeem om mensen makkelijker over te laten stappen op een baan in een andere sector. Het mkb heeft al jaren te kampen met enerzijds een tekort aan gekwalificeerd personeel en anderzijds tijdelijk geen of onvoldoende werk. De coronacrisis geeft hier een extra dimensie aan.

Reshoring: bedrijven aan zet

10-02-2021

Reshoring, of wel het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland naar eigen land, is vooral een strategische afweging van bedrijven zelf. In tekortsituaties van essentiële producten zoals mondkapjes, kan de overheid reshoring bevorderen om in noodsituaties bij te dragen aan meer leveringszekerheid van essentiële producten. Het is dan wel verstandig om daarbij zoveel mogelijk op Europees niveau samen te werken. Dit concludeert de SER in een briefadvies over reshoring.

Oproep publieke consultatie over voorstel herziening Europese grenswaarde voor asbest

05-02-2021

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft partijen opgeroepen te reageren op hun rapport over de Europese grenswaarde voor asbest op de werkvloer.

SER ontvangt in 2020 minder fusiemeldingen

04-02-2021

In 2020 zijn bij de Sociaal-Economische Raad (SER) 633 fusies en overnames gemeld. Dat is een daling van bijna 10 procent ten opzichte van 2019 (701). Het is de eerste keer sinds 2013 dat het aantal fusiemeldingen daalde ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit kan te maken hebben met de onzekere situatie rondom Covid-19.

Denktank Coronacrisis: Ga gezamenlijk aan de slag met de herstelagenda

01-02-2021

Start met het gezamenlijk voorbereiden van het herstelbeleid dat we na de coronacrisis gaan inzetten. Blijf de gezondheidscrisis bedwingen. Zet de steun aan ondernemers, werknemers en kwetsbare groepen voort en intensiveer waar nodig. Heb meer oog voor het mentale welzijn van ons allemaal. Blijf intensief communiceren en uitleggen om naleving en draagvlak te stimuleren.

Pak preventie vooral buiten de zorg aan

29-01-2021

Preventie is niet alleen voorkomen dat mensen ziek worden. Een volgend kabinet zal meer oog moeten hebben voor de sociale en fysieke omgeving van mensen, inzet van digitale technologie, meerjarige financiering en heldere verantwoordelijkheden.

Bedrijvenmonitor 2020 toont noodzaak wet

29-01-2021

Vandaag presenteerde de voorzitter van de Commissie Monitoring Caroline Princen de resultaten van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020 en overhandigde ze deze aan demissionair minister Van Engelshoven (OCW), SER-voorzitter Mariëtte Hamer en plv. directeur VNO-NCW Guusje Dolsma.

Jongeren Denktank Coronacrisis luidt noodklok bij minister-president Rutte

28-01-2021

Verbeter de financiële ruimte voor studenten met studievertraging, creëer meer startersbanen en starterswoningen en werk aan een groen herstelbeleid. Dat zijn belangrijke ingrediënten uit het advies ‘En nu … daden!” van de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC).

Adviesaanvraag Arbeidsmarktproblematiek maatschappelijke sectoren

27-01-2021

Sectoren zoals zorg, onderwijs, veiligheid, rechtspraak en ook kinderopvang hebben te maken met grote uitdagingen als het gaat om het aantrekken en behouden van personeel. In al deze sectoren is er een tekort aan personeel. Hoewel deze tekorten beïnvloed worden door conjuncturele invloeden, zoals de Covid-19 crisis, is sprake van een vraagstuk dat al langere tijd speelt en waarvan wordt verwacht dat het in het komende decennium nog meer gaat spelen.