Gun jongeren een voet tussen de deur – en luister naar ze

16-04-2024

Jongeren willen meepraten over de crises van nu, want het gaat over hún toekomst. Geef ze dus een serieuze plek aan tafel en dóe ook iets met wat ze zeggen. Dat zei Kimberley Snijders, voorzitter van het SER Jongerenplatform en de Nationale Jeugdraad tijdens de tweede SERtalk afgelopen maart.

Lusten en lasten (her)verdelen: hoe doen we dat?

11-04-2024

Hoe zorgen we er wereldwijd voor dat de overgang naar een duurzame samenleving eerlijk verloopt? En: wie mag erover meepraten wat ‘eerlijk’ inhoudt in tijden van transitie? Geen gemakkelijke opgave, wel een waarmee we aan de slag moeten. En waaraan gelukkig ook al hard wordt gewerkt, in en buiten Nederland.

Kabinet volgt SER-advies over verlofstelsel

10-04-2024

Vandaag publiceert het ministerie van SZW zijn brief over de uitwerking van de vereenvoudiging van het verlofstelsel. Daarin stelt het kabinet voor om de vele verschillende regelingen terug te brengen tot drie soorten verlof: 1) de zorg voor kinderen; 2) de zorg voor naasten; en 3) persoonlijke situaties. Het voorstel is mede gebaseerd op een aantal belangrijke aanbevelingen uit het SER-advies Balans in maatschappelijk verlof, waaronder het vereenvoudigen en bundelen van verlof in een verlofstelsel met drie pijlers.

Hoe betrek je flexwerkers bij de medezeggenschap?

10-04-2024

In onze onderneming willen de flexwerkers graag meepraten over het beleid en de gang van zaken. Als or vinden we dit een prima idee, omdat hun betrokkenheid goed is voor de arbeidsverhoudingen, de informatie-uitwisseling, het welbevinden van de werkenden en de productiviteit en het rendement in het bedrijf. Maar hoe pakken we dit aan?

Rechtvaardige mode

09-04-2024

'Hoe meer je leert, hoe minder je weet.’ Hoewel ik modemanagement en textieltechnologie heb gestudeerd, heb ik de complexiteit en omvang van de mode-industrie nooit helemaal kunnen bevatten.

Eerste editie SER Monitor Genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven 2024

08-04-2024

Tijdens het Commissiedebat Emancipatie in de Tweede Kamer dat afgelopen woensdag plaatsvond, is de eerste editie van de ‘SER Monitor Genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven 2024’ besproken. De onlangs gepubliceerde monitor bevat een jaarlijks terugkerende analyse van de rapportages die bedrijven - die onder de Wet ingroeiquotum en streefcijfers vallen - hebben ingediend via het SER Diversiteitsportaal over het boekjaar 2022.

Kim Putters neemt Comeniusprijs 2024 in ontvangst

08-04-2024

SER-voorzitter Kim Putters heeft op zaterdag 6 april de Comeniusprijs 2024 ontvangen uit handen van Han ter Heegde, burgemeester van Gooise Meren. De jury van de prijs die is vernoemd naar de Tsjechische denker Jan Amos Comenius, prijst Putters om zijn vermogen om ‘steeds opnieuw helder te duiden wat er gaande is in de samenleving’.

Jaarrekening SER ter inzage

05-04-2024

Op grond van artikel 52 van de Wet op de SER legt het Dagelijks Bestuur van de SER aan de Raad rekening en verantwoording af over het beheer van de organisatie. De jaarrekening van de SER over 2023 ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van de SER aan de Bezuidenhoutseweg 60 te Den Haag. De jaarrekening wordt in de Raadsvergadering van 18 april vastgesteld.

‘We zijn nog lang niet uitgeleerd’

02-04-2024

“De SER moet ons uitdagen”, zegt Manon van der Lely, manager HR development van a.s.r. Daarom ondertekende de verzekeraar het Charter Diversiteit, een initiatief van SER Diversiteit in Bedrijf. Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie zijn onderdeel van de bedrijfsstrategie van de verzekeraar. Geen mooie praatjes voor de bühne of verplichting, maar puur bedrijfsbelang. “Maar we zijn nog niet uitgeleerd.”

Ministerraad stemt in met (her)benoeming kroonleden SER

28-03-2024

Per 1 april 2024 worden de voorzitter, Kim Putters, en veertien zittende kroonleden herbenoemd voor de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarnaast worden acht nieuwe kroonleden benoemd. De ministerraad heeft ingestemd met deze (her)benoemingen op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoemingen gelden voor de duur van twee jaar.