‘’Het is ontzettend belangrijk om de progressie op het thema diversiteit en inclusie te blijven vieren”

20-06-2023

Met alweer de vijfde editie van Diversity Day in zicht, lijkt diversiteit en inclusie inmiddels een vast onderdeel van de corporate agenda. Wat maakt dit terugkerende event nog steeds zo belangrijk? We spraken met corporate antropoloog Jitske Kramer en artiest en inspirator Glenn de Randamie – beter bekend als Typhoon – over cultuurverandering binnen organisaties, verschuivende machtsverhoudingen en het slaan van piketpaaltjes.

Geschiedenis van de polder vastgelegd in oral history-interviews

19-06-2023

Hoe ervoeren voormalige voorzitters van de SER hun rol als SER-voorzitter? Hoe gaven zij vorm aan de bemiddelende rol die de SER heeft? Hoe gingen zij om met weerstand en hoe genereerden zij steun? Welke afwegingen maakten zij bij hun werk voor de SER?

Versteviging vertegenwoordiging zelfstandigen in SER

14-06-2023

De SER heeft minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïnformeerd over de uitbreiding van de Raad met drie extra zetels (naar 36 zetels) voor zelfstandige ondernemers en opdrachtnemers. Door de uitbreiding wordt een structurele vertegenwoordiging van zelfstandige ondernemers en opdrachtnemers in de Raad gerealiseerd.

Emotion AI: nieuwe technologie die emoties leest

14-06-2023

Emotion AI is een nieuw onderdeel van kunstmatige intelligentie. Deze AI-modellen kunnen menselijke emoties detecteren en interpreteren via tekst, audio, video of een combinatie hiervan. Het kan processen in verschillende sectoren efficiënter maken, maar er zijn ook risico's.

Informeel leren, we hebben nog heel wat te leren!

13-06-2023

Op het gebied van informeel leren is nog heel veel te leren, vindt Annemarie Knottnerus, projectmedewerker Leven Lang Ontwikkelen. Ze sprak de afgelopen maanden met een aantal organisaties die op een inspirerende manier handen en voeten geven aan informeel leren. Ze vertelt erover in haar column.

Reputatieonderzoek Sociaal-Economische Raad

08-06-2023

De Sociaal-Economische Raad (SER) laat binnenkort een reputatieonderzoek uitvoeren onder een aantal van zijn stakeholders, om inzicht te krijgen in hoe men tegen de SER aankijkt. Met de informatie uit het onderzoek – dat door Motivaction uitgevoerd wordt – kan de SER zijn inzet blijven verbeteren en nog meer impact maken.

Lege zetels in de or: wat nu?

08-06-2023

In onze or zijn twee zetels onbezet. We vragen ons af of we die op een alternatieve manier kunnen invullen. Bijvoorbeeld door een klankbordgroep van medewerkers op te richten of door hun hulp in te roepen bij specifieke onderwerpen. Moeten wij dit formeel vastleggen in ons reglement of kunnen we dit ook gewoon zo met onze bestuurder afspreken?

Nieuwe pensioenwet: wat betekent dit voor je ondernemingsraad?

07-06-2023

Na 15 jaar hard werken door allerlei partijen is het gelukt: op 30 mei is de nieuwe pensioenwet door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet heeft gevolgen voor alle pensioenregelingen in Nederland. De ondernemingsraad heeft hierbij mogelijk een belangrijke rol.

Decent Work in Global Supply Chains kent nog veel obstakels

06-06-2023

Onlangs organiseerde de SER in samenwerking met de International Labour Organization (ILO) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het evenement 'Decent Work in Global Supply Chains'. Ruim 90 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, multi-stakeholderinitiatieven en ngo’s kwamen samen in Den Haag om uitdagingen en kansen rondom het bevorderen van fatsoenlijk werk in internationale toeleveringsketens te bespreken.

Terugblik SER Topvrouwen United 2023: ‘Lead a better future’

31-05-2023

Op 25 mei vond het SER Topvrouwen United event van 2023 plaats. Tijdens het event kwamen topvrouwen uit de SER topvrouwen database, toptalent en ambassadeurs bijeen om samen werk te maken van een gelijkwaardig speelveld voor ambitieuze vrouwen.