Goed geregeld recht op reparatie draagt bij aan circulaire economie

21-10-2022

Als reparatie van spullen die niet (meer) werken goedkoper wordt, zullen consumenten en producenten vaker daarvoor kiezen dan voor vervanging. Reparatie draagt dus bij aan het realiseren van een circulaire economie in 2050, waarin afval niet meer bestaat.

Raad keurt EU-wetgeving goed voor genderevenwicht in top bedrijven

19-10-2022

De Europese Raad heeft definitief groen licht gegeven voor de EU-regels ter bevordering van een evenwichtigere vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de raden van commissarissen van Europese beursgenoteerde ondernemingen.

Nominaties Driehoek 3D Trofee 2022/2023, de prijs voor het beste overleg in ‘driehoek’ medezeggenschap, toezicht en bestuur

19-10-2022

De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft drie organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2022/2023, de prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de medezeggenschap en de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur/de directie.

Skillsgerichte aanpak Microsoft: ‘We moeten af van de gedachte dat mensen skills alleen ontwikkelen voor de organisatie waarin ze werken’

18-10-2022

Er wordt steeds meer gevraagd van werkzoekenden, werkenden en werkgevers. Niet alleen een diploma is tegenwoordig van belang, maar ook welke vaardigheden, competenties en kennis je met je meebrengt. Dit wordt ook wel samengevat als ‘skills’. Hoe kun je als werkgever investeren in skills van medewerkers? En hoe bepaal je welke skills je zelf kunt ontwikkelen? In deze interviewreeks komen organisaties die met een skillsgerichte aanpak aan de slag zijn gegaan aan het woord. In deel 6 spreken we met Michel N'Guettia, Marketing en Operations director en Sabine Havenstein, HR Director bij Microsoft Nederland.

Hoe digitaal bewust en vaardig ben jij?

14-10-2022

Je hardloop-app, inloggen bij DigiD en ’s avonds een film kijken op aanraden van Netflix: dagelijks ben je in contact met allerlei vormen van technologie. Ben je je bewust hoe die jou beïnvloeden en andersom?

Vietnamese delegatie leergierig over Nederlandse dialoog

13-10-2022

Onlangs bracht een delegatie van Vietnamese vakbondsleiders, werkgeversorganisaties en vertegenwoordigers van het ministerie van Arbeid een bezoek aan de SER en de Stichting van de Arbeid. Het bezoek was onderdeel van een werkreis aan Nederland georganiseerd door CNV Internationaal om te leren over sociale dialoog en het Nederlandse poldermodel.

SER Jongerenplatform spreekt met kamerlid Jeanet van der Laan

12-10-2022

Op 5 oktober spraken leden van het SER Jongerenplatform met D66-kamerlid Jeanet van der Laan over hun verkenning Veelbelovend. Jeanet van der Laan heeft na het lezen van de verkenning een plenair debat aangevraagd in de Tweede Kamer.

Overheid moet burgers betrekken bij vorming klimaatbeleid

12-10-2022

Biedt de overheid burgers wel voldoende ruimte om mee te praten over het klimaatbeleid? Om op structurele wijze grotere betrokkenheid van de samenleving te krijgen ziet Amy Eaglestone, senior beleidsmedewerker bij de SER, een aantal mogelijkheden tot verbetering.

Waarom hebben we Europa nodig?

11-10-2022

De machtsverhoudingen in de wereld zijn aan het verschuiven. Nederland kan het niet alleen nu het Westen en het liberale gedachtegoed niet meer dominant zijn. Ook de aanpak van klemmende vraagstukken als klimaat, energie en digitalisering overstijgt de landsgrenzen. Europese samenwerking is essentiëler dan ooit.

De skillsgerichte arbeidsmarkt als wenkend perspectief

11-10-2022

Op donderdag 29 september kwamen de projectleiders van het Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk bij elkaar in de Raadszaal van de SER. Kim Putters, voorzitter van de SER, maakte voor het eerst kennis met het netwerk en opende de bijeenkomst. Samen met House of Skills werden de aanwezigen meegenomen in de meeste actuele ontwikkelingen binnen diverse sectoren en regio’s. In een paneldiscussie kwamen verschillende experts uit het veld aan het woord. Ook werd teruggeblikt op de uitkomsten van de jaargesprekken met alle deelnemers aan het netwerk.