Heeft mijn OR instemmingsrecht over pensioenen? Doe de test!

03-10-2016

Per 1 oktober 2016 heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht gekregen over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het kabinet heeft dit besloten naar aanleiding van een advies van de SER.

Jongerenplatform SER bijeen over pensioenstelsel

29-09-2016

Vanochtend komt het SER-Jongerenplatform bij de SER voor een gesprek over ons toekomstig pensioenstelsel.

Kabinet speelt in op zorgen SER over beschut werk

20-09-2016

De SER is verheugd dat het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te helpen.

Adviesaanvraag over medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen

16-09-2016

Staatssecretaris Klijnsma van SZW vraagt de SER advies inzake medezeggenschap over pensioenen in kleine ondernemingen.

SER op werkbezoek bij ROC Mondriaan

16-09-2016

Feeling houden met de praktijk en informatie verzamelen voor het advies over toekomstbestendig beroepsonderwijs.

SER-advies over circulaire economie herkenbaar in Rijksbrede programma circulaire economie

15-09-2016

Op 14 september verscheen Nederland circulair in 2050, het rijksbrede programma dat uiteenzet hoe het kabinet de omslag naar een circulaire economie gestalte wil geven.

Winnares Scriptieprijs loopt dagje mee met Mariëtte Hamer

15-09-2016

Andrea Forster, winnares van de SER-Scriptieprijs 2016, loopt een dagje mee met SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Per 1 maart 2017 gelden nieuwe Algemene Bankvoorwaarden

12-09-2016

De Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben de Algemene Bankvoorwaarden uit 2009 vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast. Op 1 maart 2017 treden ze in werking.

“Talenten herkennen en kansen bieden is missie voor ons allemaal”

09-09-2016

Dat zei minister Bussemaker bij de aftrap van de derde dialoogbijeenkomst van de Nationale Skills Strategie op 8 september.

Vereffening vermogen Landbouwschap

25-07-2016

De SER heeft als vereffenaar van het vermogen van het voormalige Landbouwschap een ontwerpverslag opgesteld.