Nieuw Charterdocument Leeftijdsdiversiteit - Voordelen van leeftijdsdiversiteit op de werkvloer

25-11-2021

Onlangs verscheen een nieuwe, geheel herziene versie van het Charterdocument (voorheen Kennisdocument) over leeftijdsdiversiteit. In het aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt is de diversiteit in leeftijd groter dan ooit. Ook op de werkvloer van bedrijven lopen steeds vaker verschillende generaties rond. Dat levert nieuwe kansen en uitdagingen op. Welke voordelen biedt deze groeiende leeftijdsdiversiteit en hoe kunnen bedrijven die optimaal benutten? Deze vragen staan centraal in het Charterdocument Leeftijdsdiversiteit.

Van AI tot virtual reality: 8 digi-termen verklaard

23-11-2021

Digitale platforms, augmented reality, algoritmen – wie niet in de technologiesector werkt, weet soms niet precies wat wat is. Toch hebben we in het leven van alledag al veel te maken met slimme technologieën. Vanwege de grote impact daarvan richtte de SER dit najaar de werkgroep Impact Digitale Transitie op. Acht digi-termen in begrijpelijke taal uitgelegd.

Royal HaskoningDHV wint Driehoek 3D Trofee 2021/2022

23-11-2021

Royal HaskoningDHV heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de partners (centrale) ondernemingsraad, de raad van commissarissen en de bestuurder(s).

Vaste Tweede Kamercommissie SZW blij met “Kansrijke start voor alle kinderen”

22-11-2021

Kinderopvang is een belangrijk arbeidsmarktinstrument en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. Dat zijn belangrijke doelstellingen, betoogden SER-voorzitter Mariëtte Hamer en FNV bestuurslid Jessica van Ruitenberg bij de aanbieding van het SER-advies “Een kansrijke start voor alle kinderen” aan de vaste Tweede Kamercommissie SZW.

Opschalingsmogelijkheden leerwerktrajecten voor mensen met een migratieachtergrond

15-11-2021

In Nederland wordt volop invulling gegeven aan het aanbod van leerwerktrajecten voor personen met een migratieachtergrond. Doel is om mensen met een migratieachtergrond sneller aan het werk te helpen. De SER heeft in samenwerking met het ministerie van SZW zeventien leerwerktrajecten in kaart gebracht en de opschalingsmogelijkheden geïnventariseerd.

De aanpak van het veelkoppige monster van kansenongelijkheid

11-11-2021

Op woensdag 10 november vond een rondetafelgesprek plaats met de leden van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over kansenongelijkheid, onderwijsachterstanden en segregatie. Het SER-advies over kansenongelijkheid, "Gelijke kansen in het onderwijs: Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen", was een van de documenten dat hierin centraal stond.

Wet ingroeiquotum en streefcijfers per 1 januari van kracht

10-11-2021

De wet ingroeiquotum en streefcijfers die recent is bekrachtigd door de Eerste Kamer is opgenomen in het Staatsblad en treedt op 1 januari 2022 in werking. Bedrijven zijn hierover recent per brief geïnformeerd door de demissionaire ministers van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Dekker (Rechtsbescherming).

Staatssecretaris Wiersma neemt verkenning Werken zonder armoede in ontvangst

09-11-2021

Op donderdag 4 november nam demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verkenning Werken zonder armoede in ontvangst.

SER-handreiking Arbeidsveiligheid | Aanpak voor betere veiligheidsprestaties

08-11-2021

Deze handreiking biedt de helpende hand bij het groeien in arbeidsveiligheid. Een helpende hand bij het starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie.

SER start monitoring impact digitale transitie

08-11-2021

De SER-werkgroep Digitale Transitie wil mensen bewust maken van de impact van digitalisering. Digitalisering biedt kansen en uitdagingen die tijdig moeten worden aangepakt om de internationale concurrentiepositie van Nederland te behouden. De werkgroep zal de impact van digitalisering op sociaal-economische thema’s in kaart brengen.