SER treedt toe tot UN Global Compact Network Netherlands

30-06-2023

Met de toetreding tot het UN Global Compact Network Netherlands, ondersteunt de Sociaal-Economische Raad (SER) het doel van deze organisatie om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te bevorderen bij het bedrijfsleven. Ook brengt de SER kennis en ervaring in op het gebied van IMVO en profiteren de achterbannen van beide organisaties van elkaars netwerken.

Betekenisvolle dialoog met stakeholders

29-06-2023

Niet alleen de overheid, maar ook bedrijven staan voor de opgave om burgerparticipatie te bevorderen. De OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) vragen bedrijven betekenisvol engagement aan te gaan met stakeholders in hun ketens. Zicht op… stelt hierover vijf vragen aan Jules Beelen van de SER en Suzanne Ekel van de Goldschmeding Foundation.

Coördinatie van leven lang ontwikkelen-beleid: kansen en uitdagingen voor regio’s en sectoren

28-06-2023

Op donderdag 8 juni 2023 kwam het sectoraal & regionaal LLO-netwerk bij elkaar in de Raadszaal van de SER. Onderwerp van gesprek was hoe het (versnipperde) beleid en financiering voor leven lang ontwikkelen bij elkaar komt in regio’s en sectoren. Hoe zorg je voor goede coördinatie, zodat de leercultuur op de werkvloer daadwerkelijk versterkt kan worden?

Polderinspiratie

27-06-2023

Hoe komen we verder in dit land? Een goede vraag om mee te nemen in rugzakken, fietstassen en koffers en de komende maanden met enige afstand te overpeinzen. Het mislukken van het Landbouwakkoord op 20 juni, na zes maanden overleg, geeft die vraag extra urgentie mee.

SER zoekt twee kroonleden met kennis zelfstandig ondernemerschap

26-06-2023

De SER is op zoek naar kandidaten voor de functie van (plaatsvervangend) kroonlid van de SER. Het is belangrijk dat zij ervaring hebben in (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van zelfstandig ondernemerschap en praktijkkennis meebrengen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap.

Lokale ngo’s spelen sleutelrol in betekenisvolle dialoog

22-06-2023

Onlangs bracht Gopinath Parakuni, directeur strategie bij de Indiase ngo Cividep en lid van de klankbordgroep van het project ‘Betekenisvolle dialoog in internationale ketens’, een bezoek aan de SER om de relatie en dynamiek tussen lokale ngo’s en bedrijven toe te lichten. Lokale ngo’s als Cividep spelen een cruciale rol in het bevorderen van een betekenisvolle dialoog tussen bedrijven en stakeholders in de keten.

‘’Het is ontzettend belangrijk om de progressie op het thema diversiteit en inclusie te blijven vieren”

20-06-2023

Met alweer de vijfde editie van Diversity Day in zicht, lijkt diversiteit en inclusie inmiddels een vast onderdeel van de corporate agenda. Wat maakt dit terugkerende event nog steeds zo belangrijk? We spraken met corporate antropoloog Jitske Kramer en artiest en inspirator Glenn de Randamie – beter bekend als Typhoon – over cultuurverandering binnen organisaties, verschuivende machtsverhoudingen en het slaan van piketpaaltjes.

Geschiedenis van de polder vastgelegd in oral history-interviews

19-06-2023

Hoe ervoeren voormalige voorzitters van de SER hun rol als SER-voorzitter? Hoe gaven zij vorm aan de bemiddelende rol die de SER heeft? Hoe gingen zij om met weerstand en hoe genereerden zij steun? Welke afwegingen maakten zij bij hun werk voor de SER?

Versteviging vertegenwoordiging zelfstandigen in SER

14-06-2023

De SER heeft minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïnformeerd over de uitbreiding van de Raad met drie extra zetels (naar 36 zetels) voor zelfstandige ondernemers en opdrachtnemers. Door de uitbreiding wordt een structurele vertegenwoordiging van zelfstandige ondernemers en opdrachtnemers in de Raad gerealiseerd.

Emotion AI: nieuwe technologie die emoties leest

14-06-2023

Emotion AI is een nieuw onderdeel van kunstmatige intelligentie. Deze AI-modellen kunnen menselijke emoties detecteren en interpreteren via tekst, audio, video of een combinatie hiervan. Het kan processen in verschillende sectoren efficiënter maken, maar er zijn ook risico's.