De metallurgische industrie wil keten verduurzamen met convenant

01-03-2018

De metallurgische sector start de onderhandelingen voor een convenant internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bedrijven, de branche, overheid en maatschappelijke organisaties, zoals de vakbonden en ontwikkelingsorganisaties, geven daarmee invulling aan internationale richtlijnen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Klacht FNV en Bond voor Post Personeel niet ontvankelijk verklaard

26-02-2018

Op 21 februari jl. heeft de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER de FNV en Bond voor Post Personeel niet ontvankelijk verklaard in hun klacht. Het oordeel kwam na een klacht van FNV en Bond voor Personeel tegen Van Straaten Post, Sandd en een aantal aan haar gelieerde ondernemingen. De vakbonden waren van oordeel dat de fusiepartijen de Fusiegedragsregels niet goed hadden nageleefd bij de overname van Van Straaten Post.

SER betrokken bij nieuw Klimaatakkoord: Onderhandelingen van start

23-02-2018

De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord gaan beginnen. Vrijdag ontvouwde minister Wiebes van EZK de kabinetsinzet om tot een akkoord te komen. Voor de zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen. Doel is om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen.

SER ondertekent Charter Diversiteit in Bedrijf

22-02-2018

Op 8 februari heeft de SER het Charter Diversiteit in Bedrijf ondertekend. Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring van werkgevers in de publieke en de private sector. Daarmee verbinden zij zich aan het werken aan meer diversiteit en inclusie in hun eigen organisaties. Inmiddels hebben 123 werkgevers zich bij het Charter aangesloten.

Groene waterstofeconomie is veelbelovend

16-02-2018

De groene waterstofeconomie, dat klinkt heel geheimzinnig maar het is er eigenlijk al. En het biedt grote kansen voor Nederland, en met name voor Noord-Nederland. Tijdens het werkbezoek van de SER aan de Noordelijke Innovation Board en SER Noord-Nederland in Groningen en Paterswolde werd dit snel duidelijk.

SER: Vereenvoudig en verbeter verlof na geboorte kind

16-02-2018

De Sociaal-Economische Raad adviseert om verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind te optimaliseren. Het kabinet heeft een stap gezet met het voorstel om het betaalde partnerverlof na geboorte te verlengen naar zes weken. Volgens de SER zijn echter nog andere stappen nodig om te komen tot een optimaal design van de verlofregelingen. Deze stappen zijn: vereenvoudiging van de regels, andere financiering en wettelijke betaling van het ouderschapsverlof.

Duits-Nederlandse samenwerking versterkt duurzaamheid in de textielsector

30-01-2018

Het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien hebben aangekondigd dat ze nauwer gaan samenwerken.

FNV-demonstratie voor compensatie banenverlies haven

23-01-2018

Dinsdag 23 januari demonstreerde een groep havenmedewerkers voor het SER-gebouw. Zij vinden dat werknemers niet de dupe mogen worden van een vervroegde sluiting van kolencentrales door de overheid

Hoogste aantal fusiemeldingen in 10 jaar

15-01-2018

Het aantal fusies en overnames dat in 2017 bij de SER is gemeld is het hoogste sinds tien jaar. In 2017 zijn 588 fusies gemeld, dat is een stijging van 12,5 procent ten opzichte van 2016. In 2016 waren er 523 fusiemeldingen; in 2015 waren het er 429. De meeste fusiemeldingen in 2017 kwamen uit de dienstensector en de industrie

Oud-vakbondsvoorzitter Arie Groenevelt overleden

03-01-2018

Oud-vakbondsvoorzitter Arie Groenevelt is op 24 december 2017 overleden. Hij is 90 jaar geworden. Groenevelt was van 1971 tot 1981 plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad, namens de Industriebond NVV en later Industriebond FNV.