SER Jaarverslag 2020

30-03-2021

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert ieder jaar voor 1 april zijn jaarverslag met een overzicht van zijn activiteiten in het vorige kalenderjaar. Benieuwd naar wat de SER in 2020 heeft bereikt?

Haalbaarheidstoets voor een grenswaarde voor isocyanaten

26-03-2021

De SER Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) heeft besloten het lopende onderzoek naar de haalbaarheid van een publieke grenswaarde voor isocyanaten opnieuw te verlengen. De termijn voor reacties is verlengd tot 1 oktober 2021.

Vernieuwd SER-Voorbeeldreglement voor ondernemingsraden

22-03-2021

Het SER-Voorbeeldreglement is vernieuwd, net als de bijbehorende gratis tool waarmee or’s snel een op hun situatie passend reglement opstellen.

Online bijeenkomst 'Crisiscommunicatie in de governance driehoek'

22-03-2021

De Alliantie Medezeggenschap & Governance, AMG, organiseert op 31 maart a.s. van 15.00 – 16.00 uur een online bijeenkomst over ´Crisiscommunicatie binnen de governance driehoek´.

Koningin Máxima en Mariëtte Hamer spreken met ondernemers en bestuurders over de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis

18-03-2021

Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, en SER-voorzitter Mariëtte Hamer brachten vandaag een digitaal werkbezoek aan de regio Utrecht. Het bezoek stond in het teken van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis en de consequenties daarvan voor de toekomst.

SER-Scriptieprijs : 2000 euro voor beste wo- of hbo-masterscriptie

18-03-2021

De SER looft 2000 euro uit voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk en hbo-onderwijs. De prijs is bestemd voor een scriptie over een sociaal-economisch onderwerp of een van de andere werkterreinen van de SER.

De Bedrijfscommissie als hulpbron bij conflict

17-03-2021

Ambtelijk secretarissen hebben een kwetsbare positie als bruggenbouwer in medezeggenschap. Gelukkig helpt de Bedrijfscommissie als er belangentegenstellingen over medezeggenschap zijn.

SER gastheer van Industrie- en energietop

16-03-2021

Op vrijdag 26 maart is de SER gastheer van de industrie- en energietop. Op deze top doen de industrie en netwerkbedrijven een aanbod aan Nederland hoe deze belangrijke bedrijfstak kan verduurzamen en welke kansen dit Nederland biedt.

Voorkom een or-conflict - de Bedrijfscommissie helpt

16-03-2021

Een meningsverschil over de or moet je niet uit de hand laten lopen. In de praktijk blijkt dat lastig. Als je er zelf niet uitkomt, dan kan de Bedrijfscommissie jou helpen met bemiddeling.

Neem iedereen mee: Denktank Coronacrisis kennisdocument aan minister Koolmees aangeboden

12-03-2021

“Een heel herkenbaar en constructief rapport” zei een tevreden minister Koolmees bij de aanbieding van het kennisdocument ‘Neem iedereen mee: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt’ van de Denktank Coronacrisis, op 11 maart.