SER start verkenning landbouwakkoord

02-03-2021

De SER start een verkenning naar een duurzame toekomst voor de Nederlandse landbouwsector. Dit gebeurt op verzoek van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Overzicht met thuiswerkcriteria voor werkgevers en werknemers

01-03-2021

Het kabinet raadt iedereen aan om thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Toch gaan nog (te) veel mensen naar kantoor.

Nieuw handboek voor bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad

24-02-2021

Winnie Sorgdrager, voorzitter van het Nationaal Register, overhandigde op 23 februari de publicatie ‘De governancedriehoek in bedrijf’ aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden over Perspectief op Herstel

23-02-2021

Vandaag vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het herstelbeleid voor Nederland. Voorzitter van de Denktank Coronacrisis Mariëtte Hamer informeerde de Kamerleden van de vaste Kamercommissie VWS over de aanbevelingen die de Denktank formuleerde in het briefadvies Perspectief op Herstel.

Minder gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren, maar aandacht blijft nodig

19-02-2021

Sollicitanten worden minder vaak naar hun gezondheid gevraagd. Dat is positief, want zulke vragen zijn wettelijk verboden. De acties van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) hebben succes gehad.

Online bijeenkomst AMG ´De crisis in relatie tot het overleg binnen de governance driehoek´

18-02-2021

De SER neemt, samen met andere organisaties, actief deel aan de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG). Op 23 februari 2021 organiseert AMG de online bijeenkomst ´De crisis in relatie tot het overleg binnen de governance driehoek´.

Koning spreekt met starters op de arbeidsmarkt

18-02-2021

Om een baan te vinden is het opbouwen van een netwerk belangrijk. Dat is niet eenvoudig als iedereen thuiswerkt door corona. En als het dan gelukt is, hoe vind je dan aansluiting bij je nieuwe collega’s die je alleen digitaal ziet? Zeven jongeren vertelden erover aan Koning Willem-Alexander. Hij had ze uitgenodigd op Paleis Huis Ten Bosch. Bo Lemmens van, secretaris van de Jongeren Denktank Coronacrisis was erbij.

Inspectie SZW publiceert rapport Werk in Coronatijd

11-02-2021

Vanaf het moment dat de COVID-19 pandemie zich begin maart 2020 ook in Nederland aandiende, heeft de Inspectie SZW haar geplande activiteiten en werkwijzen op de nieuwe omstandigheden aangepast (bron: Tweede Kamer).

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel diversiteit in de top van het bedrijfsleven

11-02-2021

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van ministers Dekker (rechtsbescherming) en Van Engelshoven (emancipatie) voor invoering van een ingroeiquotum en streefcijfers voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven.

Koningin Máxima en Mariëtte Hamer brengen virtueel bezoek aan Buitenboordmotor

10-02-2021

SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (Comité), brachten woensdag 10 februari een virtueel werkbezoek aan de Stichting De Buitenboordmotor. Deze stichting ontwikkelt een systeem om mensen makkelijker over te laten stappen op een baan in een andere sector. Het mkb heeft al jaren te kampen met enerzijds een tekort aan gekwalificeerd personeel en anderzijds tijdelijk geen of onvoldoende werk. De coronacrisis geeft hier een extra dimensie aan.