Visie | SER biedt nieuwe kabinet visie op brede welvaart in 2040

18-01-2024

SER-partijen doen aanbevelingen over economie van de toekomst.

SER roept op te investeren in leven lang ontwikkelen

17-01-2024

Om een welvarend land te blijven adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER)het nieuwe kabinet structureel en voorspelbaar te investeren in de professionele ontwikkeling van de beroepsbevolking. De SER schetst een samenhangende aanpak van leven lang ontwikkelen zodat werkend Nederland zijn vaardigheden op de werkvloer kan blijven verbeteren.

‘Geef jongeren de regie over hun eigen toekomst’

16-01-2024

Bij het oplossen van maatschappelijke problemen als de klimaatcrisis, kansenongelijkheid en mentale gezondheid is de inbreng van jongeren onmisbaar. Dat zegt Kimberley Snijders, voorzitter van de Nationale Jeugdraad en het SER Jongerenplatform. “Jongeren moeten het langst leven met de impact van besluiten die we nu nemen.”

Wat verwachten we van digitalisering in 2024?

15-01-2024

2023 was een bewogen jaar op het gebied van digitalisering en nieuwe technologische ontwikkelingen. Zo is er veel te doen om ontwikkelingen in de gezondheidszorg of de betekenis van digitalisering voor verduurzaming. Daarnaast blijven onderwerpen zoals de aanwezigheid van mobiele telefoons in klaslokalen en de implicaties van zelfrijdende auto's onderwerp van levendige discussies. Wat kunnen we verwachten van dit jaar?

SER: “Nieuw kabinet, creëer een nieuw en vereenvoudigd verlofkader.”

11-01-2024

De SER adviseert het nieuwe kabinet om de huidige verlofregelingen te bundelen en onder te brengen in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof met drie pijlers: zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijk verlof. Ook stelt de SER in het advies Balans in maatschappelijk verlof voor om de huidige regelingen te vereenvoudigen en meer balans in de financiering te brengen.

‘Focus op het talent, niet op de beperking’

19-12-2023

Discriminatie van mensen met een arbeidsbeperking is helaas van alledag. Noortje van Lith (26) heeft een lichamelijke beperking en merkte tijdens haar middelbareschooltijd al dat gelijke kansen niet vanzelfsprekend zijn. Adnan Tekin zet zich tijdens zijn voorzitterschap bij de MBO Raad in tegen een andere vorm van uitsluiting; de zogeheten stagediscriminatie. Ze gaan met elkaar in gesprek over ongelijkheid op de arbeidsmarkt én in het onderwijs.

Nieuwe rapporten van WRR en SCP belangrijk voor LLO-beleid.

18-12-2023

Er verschijnen regelmatig rapporten die invloed hebben op het beleid omtrent Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Recentelijk hebben zowel de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) als het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) rapporten gepubliceerd, gericht op het verkrijgen van grip op werk en individuele loopbanen.

Podcastaflevering 7: Waardig ouder worden

18-12-2023

In de zevende aflevering van de SER podcast Impact in de Polder gaat Marnix in gesprek over de ouderenzorg. Hoe houden we de zorg voor iedereen, en met name voor ouderen, bereikbaar en betaalbaar? Moeten mensen straks langer thuis wonen voordat zij een plekje krijgen in een verzorgingstehuis? En moet zorg nog wel altijd gericht zijn op genezing?

EU levert eerste AI-specifieke wetgeving ter wereld af

18-12-2023

De Europese Unie heeft een primeur: Europese wetgevers hebben een akkoord bereikt over de AI-Act (Artificial Intelligence Act). Deze wet om kunstmatige intelligentie (AI) in goede banen te leiden is na intensieve onderhandelingen tot stand gekomen. Wat houdt deze wet in en wat zijn de gevolgen?

Jaaroverzicht SER Topvrouwen en SER Diversiteitsportaal: hoogtepunten van 2023

17-12-2023

Van de officiële lancering van het bedrijvendashboard van het SER Diversiteitsportaal - en daarmee het startschot voor grote vennootschappen om te rapporteren over diversiteit in de (sub)top van hun organisatie - tot aan een vernieuwde SER Topvrouwen database. Het jaar 2023 bestond uit vele waardevolle momenten voor SER Topvrouwen en het SER Diversiteitsportaal.