Digitaal inloggen veiliger door Wet digitale overheid

18-04-2023

Recent is de Wet digitale overheid (Wdo) aangenomen. De wet gaat in op 1 juli 2023. De Wdo regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi)overheid.

Terugblik op recente Topvrouw-benoemingen: “Als toezichthouder ben je meer voorzitter van de fanclub dan speler”

17-04-2023

De afgelopen tijd werden weer vele mooie benoemingen bekendgemaakt van topvrouwen uit de SER Topvrouwen-database. Wat betekent deze nieuwe aanstelling voor de topvrouwen in kwestie en welke weg hebben zij hiernaartoe bewandeld? We lichten hieronder een aantal van deze ervaringen uit.

Leren op de werkvloer bij de SER: ‘Door persoonlijkheden en vaardigheden centraal te stellen, komen medewerkers tot bloei’

14-04-2023

Informeel leren, zoals leren van uitdagende taken of van collega's, is een belangrijk onderdeel van het werk. Bovendien is leren in een klaslokaal niet voor iedereen weggelegd. Hoe stimuleer je informeel leren op de werkvloer? En hoe draagt informeel leren bij aan een positieve en vanzelfsprekende leercultuur? In deze interviewreeks komen organisaties die leren op de werkvloer stimuleren aan het woord. In deel 3 spreken we Charlotte Scheltus, programmaleider Globalisering en Verdienvermogen bij de Sociaal–Economische Raad (SER).

Sociale innovatie in de praktijk

11-04-2023

Technologische vernieuwingen zijn hard nodig om onze welvaart te laten groeien. Maar innovatie heeft ook een menselijke kant, en die is minstens zo belangrijk. Bedrijven moeten dan ook meer werk maken van sociale innovatie, vindt de SER.

Participatie in de polder

06-04-2023

In de polder klinken al lang niet meer alleen de stemmen van werkgevers, werknemers en kroonleden. Zij bekleden de zetels in de officiële SER-raadsvergaderingen, maar steeds meer maatschappelijke organisaties denken en doen mee in het werk van de SER. Waar mogelijk worden relevante organisaties betrokken in commissies, expertsessies en klankbordgroepen om adviezen of akkoorden tot stand te brengen.

Onderzoek SEO: zij-instroom om arbeidsmarktkrapte op te lossen

05-04-2023

Zet in op zij-instroom om bij te dragen aan het oplossen van de arbeidsmarktkrapte. Dat zegt onderzoeksinstituut SEO naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van Werkperspectief NL. Investeren in betere matching en scholing van zij-instromers en daarbij breder te werven en selecteren is van groot belang om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken.

Maak meer vaart met de grondstoffentransitie

04-04-2023

Met de maatregelen die het kabinet aankondigt in het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030 (NPCE) komen we er niet. De ambitie die in het NPCE wordt uitgesproken is een stap op de goede weg, maar leidt nog niet tot een halvering van het gebruik van abiotische grondstoffen in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050.

Wat brengt ChatGPT ons?

04-04-2023

ChatGPT wordt sinds de lancering in november 2022 al door miljoenen mensen gebruikt. De tool is gemaakt om miljarden bronnen te bestuderen en zo met natuurlijk taalgebruik een enorm aantal vragen te beantwoorden. Wat kan ChatGPT ons brengen en welke risico’s zijn er?

Overeenstemming polder en kabinet over toekomst arbeidsmarkt

03-04-2023

Sociale partners hebben overeenstemming bereikt met het kabinet over de uitwerking van de voorstellen uit het SER-Middellange Termijnadvies (MLT) over de toekomst van de arbeidsmarkt. Daarmee kan minister Karien van Gennip van SZW deze uitwerking via wetsvoorstellen voorleggen aan de Tweede Kamer (en daarna de Eerste Kamer) en kan de noodzakelijke hervorming van de arbeidsmarkt worden doorgevoerd.

Dit betekent de nieuwe Europese wet tegen ontbossing

01-04-2023

Met een nieuwe ontbossingsverordening gaat de EU het op de markt brengen of exporteren van producten die bijdragen aan ontbossing verbieden. Hiermee wil de EU de druk op natuurlijke ecosystemen verminderen en bijdragen aan de bescherming van de biodiversiteit.