Werkplekinstructiekaarten: handig hulpmiddel bij gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen

10-11-2020

Een werkplekinstructiekaart (WIK) is kortgezegd de ‘vertaling’ van de informatie op een veiligheidsinformatieblad (VIB). Vaak is een VIB té technisch en uitgebreid om door werknemers op de werkvloer toe te passen. Werkgevers kunnen met behulp van een WIK duidelijke voorlichting en instructie opstellen. Deze is bestemd voor de werknemer die wordt of kan worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Wet ingroeiquotum en streefcijfers ingediend

10-11-2020

Minister Dekker voor Rechtbescherming en Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat een ingroeiquotum en streefcijfers invoert.

Woensdag 25 november 2020: Webinar AMG met uitreiking Driehoek 3D Trofee

06-11-2020

Op woensdagochtend 25 november houdt de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) een webinar. De Alliantie zet zich in voor de verbetering van de samenwerking in de governance driehoek door bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad.

Noodsituatie op je werk? Vertrouw op de bedrijfshulpverlener

02-11-2020

Elk jaar overlijden in Nederland zo'n 50 tot 70 werknemers door een ongeval op hun werk. Maar ook allerlei kleinere incidenten (zoals brandwonden, mensen die onwel worden of valincidenten) kunnen nare gevolgen hebben voor wie dat overkomt. Daarnaast krijgen jaarlijks tal van bedrijven en organisaties te maken met brand, bommeldingen en andere noodsituaties. Bij dit soort calamiteiten op de werkvloer spelen bhv’ers een belangrijke rol. Zij verlenen bijvoorbeeld eerste hulp, helpen met het blussen van branden, bij het ontruimen van panden en het inschakelen van hulpdiensten.

Bas van ’t Wout opent campagne tegen lichamelijke belasting door werk

27-10-2020

Op woensdag 28 oktober lanceren het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de campagne 'Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!'. De campagne richt zich op preventie van lichamelijke belasting in sectoren waar veel fysiek werk voorkomt.

SER biedt IMVO-advies aan Tweede Kamer aan

27-10-2020

De SER-commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bood gisteren het advies ‘Samen naar duurzame ketenimpact’ aan de Tweede Kamer aan tijdens een online bijeenkomst.

Adviesaanvraag over werken in de zorg

23-10-2020

De minister voor Medische zorg en sport, en de staatssecretaris en minister voor Volksgezondheid Welzijn en Sport vragen gezamenlijk aan de SER om een advies over de arbeidsmarkt in de zorg.

Psychische aandoeningen opnieuw meest gemelde beroepsziekte in 2019

22-10-2020

Psychische aandoeningen zijn in 2019, net als in 2018, het meest gemelde type beroepsziekte. Zo blijkt uit het recent verschenen ‘Beroepsziekten in Cijfers 2020’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Bekendmaking nominaties Driehoek 3D Trofee 2020/2021: de prijs voor het beste overleg in de ‘driehoek’ medezeggenschap, toezicht en bestuur

21-10-2020

De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft drie organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2020/2021; de prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad en de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur/de directie.

Mariëtte Hamer winnaar Eberhard van der Laan Mediation Award 2020

20-10-2020

SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft de Eberhard van der Laan Mediation Award 2020 ontvangen. Dat is vanmiddag bekend gemaakt tijdens het online event ‘Overheid’ van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), dat ter gelegenheid van de Week van de Mediation werd georganiseerd.