Kennisdocument: de oriëntatiefase als springplank

29-09-2022

De SER zet zich in om de leercultuur in organisaties te versterken. Hiermee zorgen we dat mensen beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt, ook als het werk verandert. Op het moment dat mensen een overstap maken naar een andere baan in een andere sector, gaan zij de brug over van werk naar werk (VWNW). Deze brug bevat een aantal samenhangende stappen, namelijk: oriëntatie, matching, (om)scholing en plaatsing. De oriëntatiefase is een belangrijke eerste stap op de VWNW-brug. In dit kennisdocument zetten we de succesfactoren voor deze fase op een rij.

Terugkijken: Ontwikkeling Telt! Festival (online) 2022

28-09-2022

Op donderdag 22 september vond de eerste (online) dag van het Ontwikkeling Telt! Festival 2022 plaats. Deze dag stond in het teken van een leven lang ontwikkelen en basisvaardigheden. Een aantal sessies zijn de komende tijd terug te kijken. Om je te helpen kiezen hebben we de alvast 5 sessies voor je uitgelicht. Op donderdag 13 oktober vindt de fysieke dag plaats. Aanmelden voor deze dag is nog steeds mogelijk!

‘Digitalisering vergroot overlevingskansen organisaties’

27-09-2022

Werken bij een digitaal fitte organisatie betekent meer werkplezier, een efficiëntere uitvoering van de bedrijfstaken en een grotere onderlinge betrokkenheid. Aldus Nienke de Bruijn (29), organisatieadviseur bij Linxx, en Geert-Jan Staal (37), hoofdagent bij de Politie Eenheid Amsterdam. Beiden maken deel uit van het Jongerennetwerk Medezeggenschap van het SER-Jongerenplatform.

Kabinet investeert 1,2 miljard in leven lang ontwikkelen

26-09-2022

Het kabinet investeert tot en met 2027 € 1,2 miljard in leven lang ontwikkelen. Hierbij ligt de focus op het bevorderen van een sterke leercultuur via vier beleidslijnen: mensen in ontwikkeling, opleiders in ontwikkeling, bedrijven in ontwikkeling en versterking van de algemene leer- en ontwikkelcultuur die mensen, opleiders en bedrijven verbindt.

SER sluit tien jaar actieve rol in klimaatbeleid af

20-09-2022

Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord houdt op in zijn huidige vorm. Daarmee sluit de Sociaal-Economische Raad (SER) tien jaar actieve betrokkenheid af. Duurzaamheid blijft wel een belangrijk onderdeel van het SER-werk. Daarbij speelt de Commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO) een belangrijke rol.

Skillsgerichte aanpak Rabobank: ‘een betere validering van skills kan mismatches op de arbeidsmarkt voorkomen’

20-09-2022

Er wordt steeds meer gevraagd van werkzoekenden, werkenden en werkgevers. Niet alleen een diploma is tegenwoordig van belang, maar ook welke vaardigheden, competenties en kennis je met je meebrengt. Dit wordt ook wel samengevat als ‘skills’. Hoe kun je als werkgever investeren in skills van medewerkers? En hoe bepaal je welke skills je zelf kunt ontwikkelen? In deze interviewreeks komen organisaties die met een skillsgerichte aanpak aan de slag zijn gegaan aan het woord. In deel 4 spreken we met Anne Doeser, HR Innovation Lead Rabobank, en Marc Jansen, Head of People Data and Innovation bij Rabobank.

Terugblik op recente Topvrouw-benoemingen: “Als CMO bij Ordina krijg ik de kans om bij te dragen aan het imago van de IT-sector”

20-09-2022

De afgelopen tijd werden weer vele mooie benoemingen bekendgemaakt van topvrouwen uit de SER Topvrouwen-database. Wat betekent deze nieuwe aanstelling voor de topvrouwen in kwestie en welke weg hebben zij hiernaartoe bewandeld? We lichten hieronder een aantal van deze ervaringen uit.

Hoe digitaal fit is jouw organisatie?

19-09-2022

Bekijk deze tool met 7 vragen voor de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en bestuurder.

Kim Putters: ‘Een kabinet kan morgen vallen, de SER zit er overmorgen nog’

16-09-2022

Kim Putters is op 16 september officieel geïnstalleerd als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. 6 Vragen aan de kersverse SER-voorzitter over zijn visie en voornemens.

SER-verkenning: Zonder versnelling van de grondstoffentransitie worden klimaatdoelen niet gehaald

16-09-2022

De manier waarop we nu omgaan met energie, grondstoffen en materialen leidt tot klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en milieuproblemen. Om deze grote duurzaamheidsopgaven op te lossen moeten de energietransitie en de grondstoffentransitie samen worden aangepakt. Dat gebeurt nu nog onvoldoende.