Subsidieregeling geopend voor eerlijk, gezond en veilig werk

24-06-2019

Vanaf juni 2019 kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties subsidieaanvragen indienen bij het ministerie van SZW. De aanvragen moeten activiteiten rond gezond en veilig werken betreffen.

Arbocatalogi nu zes jaar geldig

24-06-2019

De Inspectie SZW heeft een aantal regels rond arbocatalogi aangepast. Zo is een positieve toetsing door de inspectie nu zes jaar geldig.

SERmagazine: ethische kwesties rond nieuwe technologieën

21-06-2019

De SER werkt aan een advies over de inzet van nieuwe technologieën voor een gezondere en veiligere werkplek. Technieken die privacy-vragen oproepen. Het RIVM deed onderzoek. In SERmagazine een interview met de auteur.

SER bepleit regionale aanpak voor toekomstgerichte industrie

21-06-2019

De SER onderschrijft ten volle de kabinetsambities om te werken naar een CO2-arme en circulaire economie. Voor de SER is het heel belangrijk dat dit gebeurt, tegen de achtergrond van het versterken van het arbeidsmarktbeleid.

Ton Heerts voorzitter commissie schadeafhandeling beroepsziekten

19-06-2019

Ton Heerts wordt voorzitter van de Commissie schadeafhandeling beroepsziekten. Dat maakte staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend.

Vraag van de maand: gelden de arbo-regels voor elke organisatie?

18-06-2019

“Ik werk voor een museum. Er is geen beleid over veiligheid op de werkplaats. Wel gebruiken we elektrisch gereedschap en ladders. Een deel hiervan voldoet niet aan NEN-normen. Het opzetten van een keuring levert echter veel weerstand op. Men vindt dat er in een museum niet dezelfde regels gelden. Is dat zo?”

17 – 21 juni: Week van de RI&E

17-06-2019

Met de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RIE) brengen werkgevers risico’s in kaart op het gebied van veiligheid en gezondheid. In de Week van de RI&E is er extra aandacht voor de RI&E in de vorm van bijeenkomsten, trainingen en masterclasses.

SER-Scriptieprijs 2020: 2000 euro voor de beste masterscriptie

16-06-2019

De SER looft 2000 euro uit voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk onderwijs. De prijs is bestemd voor een scriptie over een sociaal-economisch onderwerp of over een van de andere werkterreinen van de SER.

Kamerleden onder de indruk van taalambassadeurs

06-06-2019

Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (Groen Links), Dennis Wiersma (VVD), Peter Kwint (SP), Paul van Meenen (D66) en Anne Kuik (CDA) waren het eens: ongelooflijk dapper dat twee taalambassadeurs, Liesbeth de Wit en Hans Kasser, uit eigen ervaring kwamen vertellen wat het betekent om laaggeletterd te zijn.

SER bereikt overeenstemming over nieuw pensioenstelsel

05-06-2019

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft overeenstemming bereikt over een nieuw, meer toekomstbestendig stelsel. Met de voorstellen in het SER-advies Naar een nieuw pensioenstelsel sluit het stelsel beter aan op de veranderende arbeidsmarkt, worden pensioenregelingen persoonlijker en transparanter en komt er eerder zicht op een koopkrachtig pensioen.