Groene waterstofeconomie is veelbelovend

16-02-2018

De groene waterstofeconomie, dat klinkt heel geheimzinnig maar het is er eigenlijk al. En het biedt grote kansen voor Nederland, en met name voor Noord-Nederland. Tijdens het werkbezoek van de SER aan de Noordelijke Innovation Board en SER Noord-Nederland in Groningen en Paterswolde werd dit snel duidelijk.

SER: Vereenvoudig en verbeter verlof na geboorte kind

16-02-2018

De Sociaal-Economische Raad adviseert om verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind te optimaliseren. Het kabinet heeft een stap gezet met het voorstel om het betaalde partnerverlof na geboorte te verlengen naar zes weken. Volgens de SER zijn echter nog andere stappen nodig om te komen tot een optimaal design van de verlofregelingen. Deze stappen zijn: vereenvoudiging van de regels, andere financiering en wettelijke betaling van het ouderschapsverlof.

Duits-Nederlandse samenwerking versterkt duurzaamheid in de textielsector

30-01-2018

Het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel en de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien hebben aangekondigd dat ze nauwer gaan samenwerken.

FNV-demonstratie voor compensatie banenverlies haven

23-01-2018

Dinsdag 23 januari demonstreerde een groep havenmedewerkers voor het SER-gebouw. Zij vinden dat werknemers niet de dupe mogen worden van een vervroegde sluiting van kolencentrales door de overheid

Hoogste aantal fusiemeldingen in 10 jaar

15-01-2018

Het aantal fusies en overnames dat in 2017 bij de SER is gemeld is het hoogste sinds tien jaar. In 2017 zijn 588 fusies gemeld, dat is een stijging van 12,5 procent ten opzichte van 2016. In 2016 waren er 523 fusiemeldingen; in 2015 waren het er 429. De meeste fusiemeldingen in 2017 kwamen uit de dienstensector en de industrie

Oud-vakbondsvoorzitter Arie Groenevelt overleden

03-01-2018

Oud-vakbondsvoorzitter Arie Groenevelt is op 24 december 2017 overleden. Hij is 90 jaar geworden. Groenevelt was van 1971 tot 1981 plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad, namens de Industriebond NVV en later Industriebond FNV.

Samenstelling SER 2018-2020: VCP gaat van een naar twee zetels

20-12-2017

De SER constateert dat er voor de komende zittingsperiode geen wijzigingen aan de orde zijn in de organisaties die leden mogen benoemen in de SER. Wel adviseert de SER de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de verdeling van zetels tussen de vakcentrales enigszins te wijzigen. Aan ondernemerszijde blijft de zetelverdeling ongewijzigd.

https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/vcp-twee-zetels

19-12-2017

KPN heeft de Driehoek 3D-Trofee gewonnen, een prijs voor de organisatie waar medezeggenschap en de raad van commissarissen of raad van toezicht en de raad van bestuur het best met elkaar samenwerken. Er waren drie bedrijven genomineerd. Naast KPN waren dat zorginstelling De Lichtenvoorde en Danone Nederland.

Minister eens met SER over versterking medezeggenschap pensioen kleine ondernemingen

19-12-2017

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de medezeggenschap over de arbeidsvoorwaarde pensioen versterken in kleine ondernemingen. Hij neemt daartoe de aanbeveling van de SER over om enkele bevoegdheden van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV) uit te breiden via een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het gaat hierbij om het informatie- en initiatiefrecht. Ook vraagt hij de SER een overzicht op te stellen van de bevoegdheden van de PVT en PV op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) rond de arbeidsvoorwaarden pensioen.

Samenwerking zorgt voor aanpak problemen kledingsector

18-12-2017

Op basis van de openbaar gemaakte productielocatielijst hebben diverse organisaties problemen op de werkvloer in productielanden aangekaart. Maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijven werken nu samen om misstanden van bijvoorbeeld leefbaar loon en vakbondsvrijheid aan te pakken. Samenwerking was op deze manier eerder niet mogelijk. Het is één van de resultaten die het Convenant Duurzame Kleding en Textiel presenteert in haar jaarrapportage.