Rijksbouwmeester Francesco Veenstra: ‘Woontorens zijn de oplossing niet’

06-12-2022

In de strijd tegen de woningnood wil het kabinet dat er in Nederland tot 2030 minimaal 900.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd. De toekomstvisie van rijksbouwmeester Francesco Veenstra reikt verder. Hij hamert op kwaliteit in plaats van kwantiteit. ”De 22ste eeuw begint nu.”

Transparantie en flexibiliteit nodig voor kansrijk opleiden in het mbo

06-12-2022

Maak mbo-opleidingen aantrekkelijker door betere voorlichting, maak switchen makkelijker en stimuleer praktisch opgeleiden om ook na hun opleiding verder te leren. Dat zijn enkele aanbevelingen uit het Advies Kansrijk Opleiden van de taskforce doelmatigheid van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB), onder leiding van oud-minister Lodewijk Asscher.

Klankbordgroep ‘betekenisvolle dialoog’ scherpt concept aan

30-11-2022

Het project ‘Betekenisvolle dialoog in internationale ketens’ heeft een internationale klankbordgroep ingesteld, die onlangs voor het eerst bijeen is gekomen. De klankbordgroep heeft input gegeven op onderdelen van het ontwerp van het concept ‘betekenisvolle dialoog’.

De man-vrouwverhouding in bouw en ict ‘We moeten onze sector beter gaan verkopen’

29-11-2022

Dat iedereen kan meedoen en gelijke kansen heeft op de arbeidsmarkt, is niet alleen van belang voor werknemers. Ook bedrijven hebben alle reden om hier bewust mee aan de slag te gaan. In de bouw en de digitale sector blijft het aandeel vrouwen in de (sub)top achter. Jeannine Peek (Capgemini Nederland) en Ruud Joosten (BAM) bespreken hoe dat komt en wat ze eraan doen.

Van Selm en Keybets nieuwe directeuren Beleid en Staf

25-11-2022

Per 21 november 2022 is Alexandra van Selm benoemd tot directeur Beleid en Kyra Keybets tot directeur Staf. Samen met Algemeen Secretaris Jacqueline Prins vormen zij het directieteam van de SER.

SER biedt tweede jeugdzorgadvies aan Kamerleden aan: “laat geen kind door de bodem zakken”

24-11-2022

“De nood is hoog. We moeten nu echt doorpakken, over beleidsterreinen heen”. Dat zei Kim Putters, voorzitter van de SER, tijdens het gesprek met leden van de vaste Tweede Kamercommissie VWS op 16 november.

NV Eneco wint Driehoek 3D Trofee 2022

24-11-2022

NV Eneco heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met het beste overleg in de Driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur.

Skillspaspoort vastgelegd in cao Metalektro

23-11-2022

In de nieuwe cao voor de metaal- en elektrotechnische industrie wordt een skillspaspoort ontwikkeld. Een belangrijke kans voor werknemers in de sector om meer inzicht te krijgen hun eigen ontwikkeling, zegt Wesley van der Linden, beleidsadviseur bij FNV en betrokken bij de cao afspraak. Deze cao is hiermee een van de eerste die de invoering en het gebruik van een skillspaspoort vastlegt.

Webinar verplichte EU-duurzaamheidsrapportage voor Nederlandse ondernemingen

23-11-2022

De SER organiseerde samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving een webinar over de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD verplicht duizenden ondernemingen om te rapporteren over hun duurzaamheid. Dit zal grote effecten hebben op veel ondernemingen, ook op diegenen die er niet direct onder vallen. De eerste standaarden waaraan de ondernemingen moeten gaan voldoen, zijn vandaag bekend gemaakt. Het webinar is nu terug te zien. Ook is een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden beschikbaar.

‘Soms moeten banen zich aanpassen aan mensen, niet andersom’

22-11-2022

Door alle aandacht voor krapte op de arbeidsmarkt, zou je haast vergeten dat veel langdurig werklozen er niet in slagen een baan te bemachtigen. Met speciale trajecten proberen gemeenten hen toch weer aan het werk te krijgen. Zo ook Den Haag en Groningen. De aanpak van de gemeenten verschilt. Maar ze opereren vanuit dezelfde gedachte: “Meedoen is zó belangrijk. Niet alleen het individu, de hele samenleving profiteert daarvan.”