Leven lang ontwikkelen in de zorg

14-12-2018

Hoe belangrijk is Leven Lang ontwikkelen in de zorg? Professionals in de zorg zijn het erover eens dat het belang groot is.

Routegids voor vluchtelingen in het mbo

14-12-2018

De Routegids 'Van ISK/Inburgering naar vakopleiding' beschrijft de ervaringen en mogelijkheden voor gecombineerde trajecten in het mbo.

Tata Steel Nederland wint Driehoek 3D Trofee

12-12-2018

Tata Steel Nederland heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen, een prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de centrale ondernemingsraad, de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur of de directie. Naast Tata Steel Nederland was ook FrieslandCampina genomineerd. De keuze was niet eenvoudig, echter bij Tata Steel Nederland is het overlegproces meer verankerd in de gehele organisatie en heeft deze zich strategisch bewezen. Bij FrieslandCampina zijn hier de voorwaarden voor geschapen.

Drie Raden Magazine Special

12-12-2018

Lees dit magazine over het belang van een goede relatie tussen Raad van Bestuur, ondernemingsraad en Raad van Commissarissen of Toezicht.

Alexander Rinnooy Kan: 'Poldermodel kan wel een stootje hebben.'

10-12-2018

Vlogger en journalist Vincent Everts interviewde onlangs Alexander Rinnooy Kan.

Interview Louise Gunning: 'Arbo hoort hoog op de agenda van de sociale partners'

10-12-2018

Met de nieuwe website is ook het SER Arboplatform een feit. In het decembernummer van het SERmagazine een interview met kroonlid Louise Gunning. Zij is kroonlid en voorzitter van de Commissie Arbeidsomstandigheden.

Studenten spreken met de SER

07-12-2018

Wat houdt studenten bezig? Huisvesting, studieschulden én een goed arbeidsmarktperspectief zijn belangrijke thema’s voor hen. Studenten Bedrijfskunde & Public management van de Haagse Hogeschool waren op 7 december op bezoek bij de SER voor een inleiding over het werk van de SER.

Nieuwe SER-website, wat vindt u ervan?

04-12-2018

Per 4 december 2018 heeft de SER een nieuwe website. De website is opgefrist en de inhoud is opnieuw geordend. We horen graag uw mening.

Preventieakkoord getekend

23-11-2018

Vrijdag 23 november tekenden meer dan 70 partijen uit zorg, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventie akkoord. Mariëtte Hamer is voorzitter van de Klankbordgroep die staatssecretaris Blokhuis een brede visie bood om acties met een langetermijnperspectief te kunnen formuleren.

Ministerie start pilots om achterstand arbeidsmarkt te verkleinen

22-11-2018

Acht pilots zijn gestart om de achterstand op het gebied van werk bij migranten aan te pakken.