MZ Hackathon: praktische tips van 50 jongeren

05-10-2020

Ruim vijftig enthousiaste jongeren namen deel aan de MZ Hackathon op 16 september 2020 over medezeggenschap.

Wie van de 500.000 bedrijfshulpverleners wordt bhv’er van het jaar?

01-10-2020

Op maandag 2 november 2020 worden de ongeveer 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is in het zonnetje gezet met de verkiezing ‘BHV’er van het jaar’. De verkiezing vindt plaats tijdens de Dag van de BHV. Deze dag heeft als doel om aandacht te vragen voor het belang van goede bedrijfshulpverlening.

Werkenden stimuleren om zelf de regie te nemen over hun loopbaan: zo doe je dat!

01-10-2020

Organisaties delen kennis en ervaring om eigen regie te stimuleren

Bericht voor bezoekers aan de SER

30-09-2020

In verband met het coronavirus volgen wij de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid op. Onze medewerkers werken thuis.

Maatregelen in de aanpak van het coronavirus

30-09-2020

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. De SER heeft een themawebsite ingericht waarin de belangrijkste aandachtspunten en maatregelen te vinden zijn.

Voorzitters College voor de Rechten van de Mens en SER in gesprek over bedrijven en mensenrechten

24-09-2020

Het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken van mensenrechten en bedrijfsleven in Nederland. Daarin is gekeken naar de impact van het bedrijfsleven op de rechten van de mens en wat het Nationaal Actieplan bedrijven en mensenrechten uit 2014 en andere nationale en internationale ontwikkelingen hebben gebracht.

Kamerleden over zorgverkenning: samenwerking en regie belangrijkste punten

22-09-2020

Ondanks corona-maatregelen konden voorzitter Mariëtte Hamers en commissievoorzitter Romke van der Veen de verkenning “Zorg voor de toekomst” bespreken met leden van de 2e Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hoe maak ik een inventarisatie en evaluatie van de risico’s in mijn bedrijf? | Vraag van de maand

21-09-2020

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om de arbeidsrisico’s binnen hun bedrijf met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in kaart te brengen. In een bijbehorend plan van aanpak moet staan hoe die risico’s vervolgens opgelost worden.

Combinatie MVO-wetgeving en sectorale samenwerking voorwaarde voor duurzame ketenimpact

18-09-2020

Brede wetgeving op het gebied van internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en samenwerking binnen sectoren versterken elkaar. De combinatie van verplichten door wetgeving en verbinden via samenwerking, leidt tot de meeste impact in de keten om risico’s voor mens en milieu te voorkomen of aan te pakken. Op beide vlakken is hiervoor opschalen naar uiteindelijk Europees niveau nodig en een ambitieuze Nederlandse inzet helpt hierbij.

Lancering gezamenlijke flyer met stappenplan RI&E

16-09-2020

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Daarom ben je als werkgever verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Daarin breng je arbeidsrisico’s in kaart en werk je met een plan van aanpak om deze risico’s op te lossen. Maar wat is een RI&E precies? Hoe stel je er een op? En hoe gebruik je een RI&E om risico’s op te lossen?