Barometer Culturele Diversiteit

18-05-2020

Een belangrijke aanbeveling uit het SER-advies Diversiteit in de Top, tijd voor versnelling wordt uitgevoerd. De Barometer Culturele Diversiteit is nu beschikbaar voor werkgevers. Daarmee kan de meetbaarheid van culturele diversiteit in het personeelsbestand worden verbeterd, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers.

Bevorderen van deelname medewerkers aan or en medezeggenschap

15-05-2020

De SER heeft in 2019 verschillende obstakels benoemd die werknemers ervan weerhouden zitting te nemen in de ondernemingsraad (or). Ook beschreef de SER daarvoor een aantal oplossingsrichtingen. Als vervolg daarop noemt hij in een briefadvies aan minister Koolmees enkele mogelijkheden om een aantal van de geïdentificeerde obstakels te verminderen.

Topvrouwen.nl krijgt belangrijke rol in SER-infrastructuur voor diversiteit

12-05-2020

Topvrouwen.nl wordt per heden onderdeel van de ondersteunende SER-infrastructuur voor diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt. Deze infrastructuur wordt opgezet voor de uitvoering van de aanbevelingen uit het SER-advies ‘Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling’.

Covid-19 | Platform Fit en Vitaal Thuiswerken

11-05-2020

Sinds half maart werkt en leert een groot deel van Nederland zoveel mogelijk vanuit huis. Maar helaas zijn de keukenstoel of het bureau op zolder vaak niet van dezelfde kwaliteit als de kantoorwerkplek. Hoe blijven we in deze situatie psychisch en lichamelijk gezond?

Kabinet vraagt SER advies over 7 sociaal-economische onderwerpen

08-05-2020

Het kabinet is van plan de Sociaal-Economische Raad (SER) om zeven adviezen te vragen. De ministerraad heeft daar vandaag mee ingestemd.

Kabinet vraagt Denktank coronacrisis om advies

07-05-2020

Het kabinet heeft de Denktank coronacrisis, geïnitieerd door de voorzitter van de SER Mariëtte Hamer, gevraagd te adviseren over de sociaaleconomische aspecten van de coronacrisis.
Dat staat in de Kamerbrief die Minister De Jonge (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) deze week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Gedragscode omgangsvormen op het werk

07-05-2020

Oók op de digitale werkvloer. Werkgevers en werknemers willen werken in een veilige en welkome (digitale) omgeving, waar iedereen elkaar waardeert en respecteert.

Weten wat werkt in de bijstand

01-05-2020

Hoe kunnen meer mensen vanuit de bijstand aan het werk komen? De gemeente Utrecht gaf 750 uitkeringsgerechtigden de ruimte binnen de Participatiewet. Dat experiment duurde anderhalf jaar en levert belangrijke inzichten op over wat werkt voor wie, wanneer en in welke situatie. Met de resultaten kunnen mensen in de bijstand effectiever aan de slag worden geholpen.

IBO-rapport vraagt om integrale aanpak om automatisme van deeltijdwerk te doorbreken

30-04-2020

Op 29 april 2020 is het Interdepartmentaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk naar de Tweede Kamer gestuurd.
Het IBO-rapport Deeltijdwerk stelt dat Nederland een unieke deeltijdcultuur kent die zichzelf in stand houdt. Dat heeft tot gevolg dat veel vrouwen al vanaf de start van hun loopbaan in deeltijd werken.

Covid-19 | Protocol 'samen veilig doorwerken'

23-04-2020

Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben een protocol opgesteld voor hun sectoren met adviezen over veilig werken tijdens de coronacrisis.