Minister van Gennip vol interesse voor SER-adviezen

11-07-2023

Ook als demissionair minister is Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vol interesse voor de SER adviezen die zij op 10 juli in ontvangst nam.

Doe het goed of doe het niet

11-07-2023

Het burgerberaad is een noodzakelijke aanvulling op de representatieve democratie, schrijft Eva Rovers, directeur van Bureau Burgerberaad, in haar column. Daarbij is het van uiterst belang dat het beraad op een goede manier worden uitgevoerd.

Terugblik op recente Topvrouw-benoemingen: “Ik hoop ook zelf te groeien en een completere leider te worden.”

10-07-2023

De afgelopen tijd werden weer vele mooie benoemingen bekendgemaakt van topvrouwen uit de SER Topvrouwen-database. Wat betekent deze nieuwe aanstelling voor de topvrouwen in kwestie en welke weg hebben zij hiernaartoe bewandeld? We lichten hieronder een aantal van deze ervaringen uit.

Inzicht in het onzichtbare algoritme

07-07-2023

De afgelopen jaren duikt de term algoritme vaak in de media op. Een algoritme kan worden gezien als een soort recept. Het beschrijft een aantal stappen die doorlopen moeten worden om een bepaald doel te bereiken. De term algoritme heeft dus niet noodzakelijkerwijs met technologie te maken, een handleiding om een kast in elkaar te zetten is in feite ook een vorm van een algoritme. Het gebruik van algoritmes is niet zonder risico’s, laat het nieuws de afgelopen maanden zien.

Gaat de or ook over de (verre) toekomst?

07-07-2023

Energie besparen, CO2-uitstoot en afval verminderen: als or vinden wij dat de organisatie aan de slag moet om klimaatverandering tegen te gaan. Onze bestuurder schuift het gesprek over dit soort langetermijnkwesties echter voor zich uit. Welke aanknopingspunten biedt de WOR om in gesprek te komen?

Minister-president Rutte: “De SER is een onmisbaar adviesorgaan voor de overheid”

06-07-2023

Minister-president Mark Rutte was op werkbezoek bij de SER. In een rondetafelgesprek met zowel SER-medewerkers als vertegenwoordigers uit ‘de polder’ kwamen verschillende thema’s en de werkwijze van de SER uitgebreid aan de orde.

Hoe kan jouw or beter meedenken over arbo-beleid?

06-07-2023

In de wandelgangen heb ik van collega’s veel gehoord over het nieuwe SER-advies Arbovisie 2040. In het eerste deel van de Arbovisie 2040 staat dat medezeggenschap in relatie tot arbo nog niet goed genoeg van de grond komt. Dat heeft me aan het denken gezet: hier moet ik als beleidsmedewerker medezeggenschap iets mee! Arbeidsomstandigheden op een juiste manier organiseren in de organisatie is van groot belang en kan zeker niet zonder medewerkers hierbij te betrekken.

‘De verbinding raakt uitgehold’

04-07-2023

Maatschappelijke organisaties zijn de verbindende schakel tussen ons als burgers en het openbaar bestuur. Maar die verbinding raakt uitgehold omdat organisaties moeite hebben leden aan zich te binden, constateert hoogleraar Caelesta Braun tijdens een lezing bij de SER. Daardoor is het ingewikkelder geworden om mensen te betrekken bij politieke besluitvorming. “Het gevaar is dat de achterbannen zich niet vertegenwoordigd voelen.”

Podcastaflevering 2: De Grondstoffentransitie

03-07-2023

In de tweede aflevering van de SER Podcast Impact in de Polder staat de grondstoffentransitie centraal. De grondstoffentransitie is nodig om te voorkomen dat de circulaire economie in de knel komt.

Podcastaflevering 3: Burgerparticipatie

03-07-2023

In de derde aflevering van de SER Podcast Impact in de Polder gaat Marnix dieper in op het thema burgerparticipatie: hoe kunnen we de stap maken om mensen meer te betrekken bij het overheidsbeleid en naar hen te (blijven) luisteren?