Europese wetgeving moet duurzame ketens bevorderen

14-10-2021

De SER adviseert de Nederlandse regering hoe Europese wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vorm te geven. Een Europese aanpak moet verbetering van de omstandigheden voor mens en milieu in de toeleveringsketen voorop stellen. Om de grootste impact te hebben in de internationale ketens buiten de EU, moet de wetgeving Europese samenwerking op sectorniveau stimuleren.

Bekendmaking nominatie Driehoek 3D Trofee 2021/2022, de prijs voor het beste overleg in de ‘driehoek’ medezeggenschap, toezicht en bestuur

14-10-2021

De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft drie organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2021/2022, de prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad en de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur/de directie.

Lancering meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

12-10-2021

Eén op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. De SER heeft daarom op verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl opgericht.

Nieuwe subsidieregeling maakt omscholing naar ICT en techniek mogelijk

12-10-2021

Er is een schreeuwend tekort aan technisch of ICT-personeel. Omscholing van nieuwe medewerkers naar deze beroepen is daarom hard nodig. Werkgevers kunnen vanaf nu gebruikmaken van de nieuwe subsidieregeling van het ministerie van EZK waarbij zij 3.750 euro per medewerker ontvangen.

Meer kleur in de top: ‘Een diverse Topvrouwen-database, actieve werving en durf bij headhunters nodig’

05-10-2021

Bedrijven worden wettelijk verplicht zich in te spannen voor een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur, raden van commissarissen en de subtop. De SER zal bedrijven daarbij ondersteunen en neemt daar behalve genderdiversiteit ook culturele diversiteit in mee. Hoe krijgen bedrijven meer ‘kleur’ in de top? En hoe wordt ook de SER Topvrouwen-database diverser? “Laten we vooral niet wachten op inschrijvingen, maar actief werven.”

Onderzoek naar bekendheid wet ingroeiquotum en streefcijfers

04-10-2021

De SER heeft een enquête uitgevoerd onder de ruim 5.000 grootste vennootschappen en circa 100 beursgenoteerde bedrijven die aan de nieuwe wet ingroeiquotum en streefcijfers moeten voldoen. Hoe bekend zijn zij met de nieuwe wet over het evenwichtiger maken van de verhouding tussen vrouwen en mannen in het bestuur, de raad van commissarissen en hogere leidinggevende functies?

Staatssecretaris Blokhuis is blij met actueel advies over de jeugdzorg

01-10-2021

“Dank voor dit mooie en actuele advies. Het is van groot belang voor de kinderen dat het werk goed gebeurt” zei staatssecretaris Paul Blokhuis tijdens de aanbieding van het advies ‘Jeugdzorg: van systemen naar mensen’ op 30 september.

Werken zonder Armoede

28-09-2021

Vergroot de bestaanszekerheid van werkenden, zorg voor voldoende inkomen en maak regels minder ingewikkeld.

Wat betekent de diversiteitswet voor bedrijven?

28-09-2021

Op 28 september heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet ‘Evenwichtiger verhouding van zetels tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’, die naar verwachting per 1 januari 2022 in werking zal treden.

Wet voor meer diversiteit in de top bekrachtigd door Eerste Kamer

28-09-2021

De wet ‘Evenwichtiger verhouding van zetels tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de raden van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen’ is op 28 september door de Eerste Kamer aangenomen.