Meer zicht op kwaliteit van banen door Energieakkoord

18-11-2016

Projecten uit het Energieakkoord vergroten de omzet van bedrijven in groeiende markten en dat levert structurele werkgelegenheid op in de nieuwe energiesector (zon, wind, biogas, energiebesparing). Dat blijkt uit het onderzoek ‘Energieakkoord: Effecten van de energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid’ van het Economisch Instituut voor de Bouw, ECN en het CBS dat vandaag is gepubliceerd. Ruud Kuin (FNV) heeft het onderzoek vandaag in de Raad overhandigd aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord.

Oproep vakcentrales aan SER over zorgen arbeidsmarkt goed gehoord

18-11-2016

De drie vakcentrales FNV, CNV en VCP hebben vanochtend in de raadsvergadering een brief aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer waarin zij hun grote zorgen uitspreken over de arbeidsmarkt. Twee kaderleden lichtten met een verhaal vanuit de praktijk de situatie toe.

Minister Bussemaker: ‘Meteen aan de slag met SER-advies beroepsonderwijs’

09-11-2016

Minister Bussemaker (OCW) heeft verheugd het SER-advies over de toekomst van het beroepsonderwijs in ontvangst genomen. “Dit advies is zeer interessant”, aldus de minister. “Het doet veel praktische en concrete suggesties rondom de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Dankzij het unanieme advies is het draagvlak groot, dat helpt ons als ministerie knelpunten aan te pakken.”

Energieopwek.nl toont productie duurzame energie

04-11-2016

Voor het eerst is informatie over de productie van duurzame energie op één plek realtime beschikbaar. Op www.energieopwek.nl is op ieder moment van de dag te zien hoeveel duurzame energie er uit wind, zon en biogas in Nederland wordt geproduceerd.

SER-advies Werkende combinatie overhandigd aan kabinet

02-11-2016

SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft op 31 oktober het advies ‘Een werkende combinatie’ overhandigd aan de ministers Asscher (SZW) en Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS). “Wij constateren dat tijd een schaars goed is geworden.

SER bezorgd over studentenstop technische opleidingen

01-11-2016

De SER heeft in een brief aan minister Bussemaker van OCW zijn zorgen geuit over het toenemend aantal opleidingen bij technische universiteiten met een numerus fixus.

Banken, vakbonden, ngo’s en overheid werken samen aan mensenrechten

28-10-2016

Banken, vakbonden, ngo’s en de overheid sluiten vandaag een bijzonder akkoord. Al deze partijen tekenden in Den Haag een convenant dat banken beter in staat stelt om bij investeringen en financieringen ervoor te zorgen dat mensenrechten worden gerespecteerd. Daarbij kan het gaan om aspecten als arbeidsomstandigheden, vakbondsvrijheid, kinderarbeid, en landrechten. Het convenant wordt onderschreven door 13 Nederlandse banken en geldt voor hun financieringen waar ook ter wereld.

Werken, zorgen en leren in de toekomst: hoe combineren we dat?

26-10-2016

Nederlanders verrichten naast hun werk steeds vaker zorgtaken en daarnaast wordt van hen verwacht dat zij blijven leren. Aan de hand van nieuwe cijfers over tijdsbesteding gaat de SER in zijn advies Een werkende combinatie in op de vraag hoe we al dat ‘gecombineer’ organiseren en hoe we mensen kunnen toerusten.

Krachtige regie harde noodzaak voor verduurzaming veehouderij

25-10-2016

De noodzakelijke versnelling van de verduurzaming van de veehouderij is alleen mogelijk indien er krachtige regie, maatwerk en passende financiering komt. Dat stelt de SER-commissie Duurzame Veehouderij onder voorzitterschap van SER-kroonlid Ed Nijpels in een advies dat dinsdag aan staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) is aangeboden.

SER stelt richtbedragen OR-scholing 2017 vast

24-10-2016

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2017 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 995 euro per dagdeel per OR (was in 2016: 1.015 euro). Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is 170 euro per dagdeel per individueel OR-lid (was in 2016: 160 euro). De bedragen zijn exclusief BTW. Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR. Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.