Hoe betrek ik jongeren bij medezeggenschap?

Jongeren kijken met een frisse en vernieuwende blik naar de organisatie en willen vaak invloed uitoefenen op veranderingen. Dat kan heel goed via de ondernemingsraad (or). Een mix van jong en oud leidt tot inzichten die waardevol zijn bij het aanpakken van belangrijke vraagstukken. Op deze pagina vind je informatie en tips om jongeren (meer) te betrekken bij medezeggenschap.

Klik direct door naar:

Or en jongeren zetten in op diversiteit
Hoe vindt de or jonge collega’s?
SER jongerennetwerk Medezeggenschap
Praat met jongeren over flexwerk en werkdruk
Tips om meer jongeren te werven voor deelname aan medezeggenschap

Or en jongeren zetten in op diversiteit

Diversiteit levert je organisatie veel op en versterkt ook jouw or. Daarom heeft het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap praktische adviezen verzameld voor jou als or-lid, hr-professional of bestuurder. Je leest onder andere hoe je met diversiteitsbeleid in je organisatie start, wat de taak is van de or en hoe je collega’s betrekt.

Bekijk deze publicatie

Hoe vindt de or jonge collega’s?

Samen met jongeren hebben we praktische adviezen opgesteld hoe or’s jongeren beter kunnen betrekken bij de ondernemingsraad. Het resultaat is een overzicht van praktische tips en bestaat uit vier stappen. De stappen gaan onder andere over de belevingswereld van jongeren, hoe je jongeren enthousiast krijgt, or-vaardigheden en veranderingen en een or kick-off met jongeren.

SER jongerennetwerk Medezeggenschap

Het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap is een netwerk voor en door jongeren die actief zijn in medezeggenschap. Het netwerk draagt bij aan het verjongen en vernieuwen van de medezeggenschap. In dit netwerk wisselen jonge medezeggenschappers en jonge medezeggenschapsprofessionals ervaringen, kennis en contacten uit. Het netwerk doet onder meer aanbevelingen over hoe jongeren te betrekken bij medezeggenschap en hoe zij gemotiveerd kunnen worden om lid te worden van de or.

Praat met jongeren over flexwerk en werkdruk

Het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap heeft een aanbeveling opgesteld voor ondernemingsraden die ingaat op hoe jongeren omgaan met werkdruk en flexwerk en signaleert welke belemmeringen jongeren op dat vlak ervaren in hun werk. Er is ook bekeken hoe je jongeren kan stimuleren om via de or mee te praten over onderwerpen die in hun werk van belang zijn.

Het is belangrijk om als or met jongeren in gesprek te gaan over onderwerpen die hen aangaan. Een aantal belangrijke tips voor de or om jongeren te betrekken:

  • Benader de jongeren persoonlijk.
  • Speel in op de interesses van jongeren.
  • Wijs één iemand aan als aanspreekpunt en laat die de communicatie met jongeren vormgeven.
  • Sluit aan bij bestaande jongerennetwerken.

Jongeren betrekken bij medezeggenschap
Waarom is het belangrijk om jongeren bij medezeggenschap te betrekken en hoe kan je hen betrekken? Bekijk de tips van Lieve de Wit, verkoopmanager bij AM, 2 jaar lid medezeggenschap.

Jongerentoets
De ondernemingsraad kan gebruik maken van een jongerentoets. In deze toets wordt er gekeken naar het effect van bijvoorbeeld een adviesaanvraag of informatienota op jongeren of flexwerkers. Benieuwd naar deze jongerentoets? Bekijk het filmpje van Ellen de Weerd, Process Engineer ABN AMRO, 3 jaar lid van I&T ondernemingsraad.

Speel in op de interesses van jongeren
Waarom is het belangrijk om als or aansluiting te vinden bij de groep jonge werknemers als het gaat over bijvoorbeeld werkdruk? Bekijk de tips van Marloes Steenhuijsen, fysiotherapeut & klinisch gezondheidswetenschapper UMC Utrecht, lid van de ondernemingsraad & jong UMC Utrecht.

Meer weten over de aanbeveling?
Bekijk de aanbeveling ‘De or praat met jongeren over flexwerk en werkdruk’ en lees meer tips om jongeren actief te betrekken bij de or.

Tips om meer jongeren te werven voor deelname aan medezeggenschap 

Een aantal tips om meer jongeren te werven voor deelname aan medezeggenschap:

  • Maak onder jongeren bekend wat de or/pvt doet en wat de werkzaamheden zijn.
  • Zorg voor goede en duidelijke communicatie naar de jongeren.
  • Bekijk of de werkwijze van de or gemoderniseerd en/of vernieuwd moet worden om meer jongeren te betrekken.