Hoe ABN AMRO jongeren betrekt bij medezeggenschap

ABN AMRO kent een eigen bij het bedrijf passende medezeggenschapsstructuur. De centrale ondernemingsraad heet ‘Raad van Medewerkers’ (RvM). Daarin zijn medewerkers van dochters van ABN AMRO en van verschillende business lines vertegenwoordigd. In 2014 startte ABN AMRO daarnaast met een participantenmodel. In dat model werken verkleinde ondernemingsraden projectmatig samen met medewerkers uit een ‘participantenpool’ van niet gekozen leden. Zij nemen projectgewijs deel aan medezeggenschap. Dat blijkt de manier om een brede afspiegeling van de organisatie met de directie te laten meedenken. Ook jongeren zijn actief in medezeggenschap. Hoe ABN AMRO dat aanpakt? Lees daarvoor de hele casebeschrijving (pdf). 

Belangrijkste lessen uit de praktijk van ABN AMRO

Tips voor or’s:

  • Haak aan bij reeds bestaande jongerennetwerken in de organisatie.
  • Stimuleer dat een jongerennetwerk wordt opgezet, als het nog niet aanwezig is.
  • Gebruik interne netwerkevenementen in de organisatie om als ambassadeur MZ actief jongeren aan te spreken, ook als je ze nog niet kent, en vertel daar over je werkzaamheden in de medezeggenschap.
  • Enthousiasme van de ambassadeur MZ is belangrijk.
  • Jongeren vinden het ook belangrijk dat de ambassadeur MZ vaardigheden heeft aangeleerd in de medezeggenschap die relevant zijn voor haar/zijn verdere carrière. Denk aan netwerkvaardigheden, vergadervaardigheden en verbale vaardigheden in het overleg met meerderen.
  • Jongeren willen persoonlijk contact én inhoudelijk meepraten en -denken op strategisch niveau. De bestuurder heeft belang bij input van jongeren. Sluit bij de keuze voor een thema van een (netwerk) bijeenkomst daarop aan.
  • Werf nieuwe leden voor de or op motivatie en talent in plaats van ervaring.

Website ABN AMRO

Contact

Paul Zellenrath | E: paul.zellenrath@nl.abnamro.com | T: 06 304 22 449

Meer informatie