Ondernemingsovereenkomst

De rechten of bevoegdheden van de ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) kunnen worden uitgebreid. Dit kan via een cao, maar ook via een overeenkomst tussen de ondernemer en de or of pvt. We noemen dit een ondernemingsovereenkomst.

Op basis van artikel 32 lid 2 WOR kan de or of de pvt via een ondernemingsovereenkomst extra rechten of bevoegdheden krijgen. Denk aan uitbreiding van het advies- of instemmingsrecht, de bevoegdheid om een enquêteverzoek in te dienen bij de Ondernemingskamer of de bevoegdheid te onderhandelen over primaire arbeidsvoorwaarden als er geen cao is. Voor meer inspiratie voor wat er in een ondernemingsovereenkomst geregeld kan worden, verwijzen we je graag naar Bijlage A in ons Voorbeeldreglement.

De afspraken worden in principe schriftelijk vastgelegd. Dat kan in een apart document of in de notulen van de overlegvergadering.

De ondernemingsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders is afgesproken. Dat betekent dat ook een volgende or, pvt of bestuurder zich aan de overeenkomst moet houden.
Een ondernemingsovereenkomst kan niet door één partij worden opgezegd; or of pvt en bestuurder moeten dit met elkaar overleggen. Opzeggen kan ook niet zomaar, daar moet een goede reden (‘zwaarwegend belang’) voor zijn.

De ondernemer is verplicht een kopie van de ondernemingsovereenkomst aan de bedrijfscommissie te sturen.