Bijeenkomst voor OR-platforms bij de SER

06-07-2016

Platforms voor ondernemingsraden komen vanmiddag bij de SER bijeen. De bijeenkomst is georganiseerd door de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap en de Stichting Multinationale Ondernemingsraden Overleg (MNO).

Staatssecretaris Klijnsma ontvangt SER-Pensioenverkenning

06-07-2016

SER-voorzitter Mariëtte Hamer en commissievoorzitter Kees Goudswaard boden Staatssecretaris Klijnsma gisteren de SER-verkenning ‘Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ aan.

Fusiemeldingen in tweede kwartaal met 26 procent gestegen

05-07-2016

Het aantal bij de SER gemelde fusies is in het tweede kwartaal van 2016 met 26 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Kabinet deelt uitgangspunten SER-advies TTIP

01-07-2016

Het kabinet deelt de aanbevelingen die de SER doet in het advies over TTIP. Het onderschrijft de uitgangspunten zoals de SER die in het advies heeft geformuleerd voor de beoordeling van een definitief Verdrag volledig.

Kabinet vraagt SER advies over kinderarmoede

30-06-2016

Kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens hebben een grotere kans zelf later ook in de armoede te belanden. Om die spiraal te doorbreken verzoekt het kabinet de SER te adviseren over hoe samenhangend beleid tot stand kan worden gebracht om armoede en sociale uitsluiting onder kinderen verregaand terug te dringen.

Kabinet in hoofdlijnen eens met SER-advies kindvoorzieningen

28-06-2016

Het kabinet volgt in grote lijnen het advies van de SER over kindvoorzieningen van 22 januari 2016, Gelijk goed van start. Dat blijkt uit een brief van minister Asscher van SZW en staatssecretaris Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Toelichting SER Pensioenverkenning aan Tweede Kamer

22-06-2016

De Sociaal-Economische Raad lichtte vandaag de SER-verkenning ‘Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ toe aan de Vaste Kamercommissie van SZW. Deze verkenning is vastgesteld door de Raad in mei. Aanwezig waren Tweede Kamerleden Brigitte van der Burg (VVD, voorzitter), Helma Lodders (VVD), Paul Ulenbelt (SP), Henk Krol (50PLUS), Carola Schouten (CU), Steven van Weyenberg (D66) en Roos Vermeij (PvdA). SER voorzitter Mariëtte Hamer presenteerde de verkenning samen met commissie-voorzitter Kees Goudswaard.

Fusiegedragsregels nu ook in het Engels

16-06-2016

De herziene versie van de Fusiegedragsregels is nu ook beschikbaar in het Engels. In de Engelse versie is onder meer de wijziging opgenomen dat met ingang van 1 oktober 2015 de term ‘bedrijfsleven’ ruim wordt uitgelegd, waardoor de Fusiegedragsregels ook gelden voor de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep. De Engelse versie is vooral interessant voor multinationale ondernemingen en is gratis te downloaden op de SER-website.

Werknemers krijgen meer invloed op hun pensioen

13-06-2016

Werknemers krijgen via hun ondernemingsraad (OR) het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van hun pensioenregeling. Hiermee krijgen ze meer invloed op hun pensioen. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangenomen. Het wetsvoorstel is in lijn met het advies van de SER hierover van juni 2014.

Tips voor versteviging van de relatie tussen RvC en OR

10-06-2016

Het is belangrijk dat de raad van commissarissen/raad van toezicht en de ondernemingsraad goed contact met elkaar hebben.