In twee minuten uitgelegd: de bedrijfscommissies van de SER

01-06-2016

De bedrijfscommissies van de SER – Markt I en Markt II – bewijzen bij veel conflicten over medezeggenschap hun waarde, zoals bij voorbeeld bij een conflict tussen ondernemer en ondernemingsraad. Door te bemiddelen of een bemiddelingsadvies te geven, weten de bedrijfscommissies vaak een conflict op te lossen. En als dat niet meteen lukt, kunnen ze in ieder geval de partijen verder helpen.

SER licht advies Handelsverdrag TTIP toe in Tweede Kamer

25-05-2016

Een SER delegatie onder leiding van Mariëtte Hamer lichtte vandaag in de Tweede Kamer het SER-advies ‘TTIP, Transatlantic Trade and Investment partnership' toe aan de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Franse ambtenaren-in-opleiding bezoeken de SER

24-05-2016

Een delegatie van het Institut de Hautes Etudes Protection Sociale (IHEPS) bracht een bezoek aan de SER. Deze groep van zo’n vijftig hogere ambtenaren-in-opleiding is voor een paar dagen in Nederland om zich op de hoogte te stellen van de Nederlandse praktijk met betrekking tot sociale zekerheid en bedrijven.

Publieksversie verkenning pensioenen

23-05-2016

Vrijdag 20 mei heeft de SER de Verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling uitgebracht. Van deze verkenning is ook een publieksversie verschenen. Met de verkenning wil de SER een bijdrage leveren aan de maatschappelijke pensioendialoog. Daarom heeft de SER deze ingewikkelde en technische verkenning vertaald naar een verkorte en toegankelijke versie.

Jaarverslag Ombudsman Pensioenen

23-05-2016

Het afgelopen jaar werden er 532 pensioenklachten aan de Ombudsman Pensioenen voorgelegd. Het aantal klachten is al jarenlang stabiel en in verhouding met de miljoenen transacties die pensioenuitvoerders jaarlijks uitvoeren, relatief gering. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van de Ombudsman Pensioenen.

SER presenteert verkenning minimumjeugdloon

20-05-2016

De SER presenteert vandaag een eigen verkenning naar de belangrijkste aspecten en invalshoeken bij de discussie over het wettelijk minimumjeugdloon (WMJL). Dit is het sluitstuk van een intensieve discussie die binnen de SER heeft plaatsgevonden. Parallel daaraan heeft het kabinet een eigenstandige beslissing genomen om het WMJL aan te passen.

SER brengt verkenning uit over persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling

20-05-2016

De SER heeft de variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling nader onderzocht en uitgewerkt en vindt deze nog steeds interessant. Met deze – technische – verkenning wil de SER een vervolgbijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel dat een goed pensioeninkomen biedt en beter aansluit op de veranderende samenleving.

Diagnostic workshop bij SER geeft verdieping aan skills strategie OESO

13-05-2016

Op donderdag 12 mei organiseerde de OESO samen met de rijksoverheid en de SER een tweede bijeenkomst in het kader van de nationale skills strategie. Tijdens deze tweede ‘diagnostic workshop’ werden persona’s gebruikt om verdieping te geven aan de uitdagingen die uit de eerste workshop op 21 maart jl. zijn voortgekomen.

Adviesaanvraag over versnelling verduurzaming veehouderij

13-05-2016

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken vraagt de SER te adviseren over hoe de verduurzaming van de intensieve veehouderij kan worden versneld. Het gaat daarbij om het verbeteren van de economische perspectieven, verdere verduurzaming en versterking van het maatschappelijk draagvlak.

EU-coördinator Formentini spreekt met SER over TTIP

12-05-2016

SER-voorzitter Mariëtte Hamer sprak woensdag met EU-coördinator Silvia Formentini over het SER-advies over het handelsverdrag TTIP. Zij deed dit samen met een delegatie uit de commissie die het advies had voorbereid. Formentini is coördinator duurzaamheid en handel bij het Directoraat Handel van de Europese Commissie en nauw betrokken bij de onderhandelingen over TTIP. Formentini verwelkomde de input van de SER voor een goed handhavingmechanisme voor afspraken over handel en duurzaamheid.