Werkconferentie robotisering en arbeidsmarkt

16-02-2016

Vanmiddag komen bij de SER bedrijven uit verschillende sectoren een pitch houden over hoe zij zich voorbereiden op de toekomst. Zij vertellen wat de belangrijkste onzekerheden zijn rond werken in de toekomst, wat zij verwachten voor de werkgelegenheid van hun bedrijf, of en hoe ze daar nu al op inspelen en wat ze verwachten dat er in de toekomst gedaan zal worden.

EESC-delegatie bezoekt de SER

11-02-2016

Op woensdag 10 februari bracht een delegatie van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een kennismakingsbezoek aan de SER. De delegatie stond onder leiding van EESC-voorzitter George Dassis, en werd ontvangen door Mariëtte Hamer. Het bezoek vond mede plaats in het kader van het EU-voorzitterschap van Nederland.

Minister Asscher is blij met SER-advies Kindvoorzieningen

10-02-2016

SER-voorzitter Mariëtte Hamer overhandigde vandaag het SER-advies ‘Gelijk goed van start’ aan minister Asscher van SZW. Zij deed dit in aanwezigheid van Michael van Straalen (MKB), Jessica van Ruitenburg (FNV), Louise Gunning (kroonlid SER) en Bas ter Weel (kroonlid SER) en Ivy Koopmans (secretariaat SER). De minister noemde het een mooi en gedegen rapport waarvan het onderwerp Kindvoorzieningen hem zeer aan het hart gaat.

Onderzoek naar scholing OR-leden

03-02-2016

ITS Radboud Universiteit Nijmegen gaat binnenkort in opdracht van de SER onderzoek doen naar de ontwikkeling van scholing en vorming van leden van ondernemingsraden. De SER heeft dit onderzoek aanbesteed aan vijf onderzoeksinstituten. ITS Radboud Universiteit Nijmegen heeft deze aanbesteding gewonnen. Het onderzoek start binnenkort; de resultaten van het onderzoek zullen in de zomer van 2016 worden bekend gemaakt.

Voorbeeldreglement OR nu ook in het Engels

29-01-2016

De nieuwste editie van het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden is nu ook in het Engels verkrijgbaar. Relevante wetswijzigingen zijn verwerkt en er zijn enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De Engelse versie, die vooral interessant is voor multinationale ondernemingen, is gratis te downloaden van de SER-website. Ook kunnen de diverse modelreglementen en modelinstellingsbesluiten worden aangepast aan de eigen situatie.

Inspirerende eerste dialoogbijeenkomst arbeidsmarkt van gezondheidszorg

28-01-2016

Op woensdag 27 januari vond een eerste dialoogbijeenkomst over arbeidsmarkt van de gezondheidszorg plaats. Doel van de bijeenkomst was het in kaart brengen van de huidige arbeidsmarkt, het toekomstbeeld en de knelpunten op deze arbeidsmarkt. Deze eerste dialoogbijeenkomst ging specifiek over arbeidsmarkt van de cure-sector, op 18 februari volgt een dialoogbijeenkomst over de care-sector.

SER geeft reactie op beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid van Minister Kamp

27-01-2016

De SER heeft, samen met de Consumentenbond en Stichting Natuur en Milieu, een gezamenlijke reactie gegeven op de conceptbeleidsregel Mededinging en Duurzaamheid van de Minister van Economische Zaken.

OR-platformbijeenkomst bij de SER

26-01-2016

Vanmiddag komen bestuursleden van verschillende OR-platforms bij de SER bijeen. De bijeenkomst is georganiseerd door de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap en de Stichting Multi Nationale Ondernemingsraden Overleg (MNO). Het gaat om platforms die voor en door OR’en zijn gevormd in een bepaalde sector, regio of type bedrijf.

Kindvoorzieningen en cultuur in Raad

22-01-2016

In de Raadsvergadering van 22 januari zijn het advies Kindvoorzieningen en de verkenning van de arbeidsmarkt in de cultuursector besproken.

Arbeidsmarktverkenning wijst uit: Vaak zwakke positie voor werknemers en zzp’ers in cultuursector

22-01-2016

Wie in de cultuursector werkt, heeft vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie. Dit is een belangrijke conclusie van een verkenning die de Raad voor Cultuur en de Sociaal- Economische Raad gezamenlijk hebben uitgevoerd. Deze conclusie geldt voor mensen die in loondienst werken, maar zeker ook voor zelfstandigen. Het aantal zzp’ers is in de periode 2009 tot en met 2013 met 20,4 % toegenomen tot bijna 106.000. De gemiddelde toename van het aantal zzp’ers in de Nederlandse economie was in dezelfde periode 9,6%.