Onderzoek Pensioenfederatie aangeboden aan SER

30-11-2016

De Pensioenfederatie heeft vandaag een aantal onderzoeksrapporten gepresenteerd en aangeboden aan de SER. Het betreft een praktijktoets van twee typen pensioencontracten die de SER heeft ontwikkeld, namelijk persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling en de ambitieovereenkomst met collectieve risicodeling.

Minister Asscher neemt advies robotisering in ontvangst

28-11-2016

Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de SER-verkenning Mens en Technologie: samen aan het werk in ontvangst genomen. “Ik vind het belangrijk dat de SER de waarde van een inclusieve arbeidsmarkt als uitgangspunt kiest”, aldus de minister.

Kabinet neemt SER-advies chronisch zieke werkenden over

24-11-2016

Het kabinet is verheugd met het unanieme advies van de SER over werken met een chronische ziekte (maart 2016). Dat blijkt uit een brief van minister Schippers van VWS, mede namens minister Asscher van SZW, aan de Tweede Kamer.

Kabinet aan de slag met aanbevelingen advies Duurzame Veehouderij

24-11-2016

Het kabinet erkent het belang van een sterke regie en coördinatie voor de versnelling van de duurzame veehouderij. In het eerste kwartaal van 2017 wil het kabinet een regisseur benoemen die op breed draagvlak kan rekenen. Het SER-advies biedt aangrijpingspunten voor een aanpak gericht op de gewenste versnelling. Dat staat in een kabinetsreactie over het SER-advies Versnelling verduurzaming veehouderij van oktober 2016.

‘In Denemarken geen sprake van kloof tussen vast en flexibel dienstverband’

23-11-2016

Vorige week bracht een Deense delegatie, onder leiding van de minister van Werkgelegenheid Jørn Neergaard Larsen, een bezoek aan de SER. De Denen waren benieuwd naar de functie van de SER omdat ze zelf geen SER kennen. Tijdens het bezoek spraken vertegenwoordigers van de SER met hen over het functioneren van de arbeidsmarkt en het sociaal stelsel. De minister gaf onder andere aan dat er in Denemarken geen sprake is van een kloof tussen mensen met een vast en mensen met een flexibel dienstverband.

Meer zicht op kwaliteit van banen door Energieakkoord

18-11-2016

Projecten uit het Energieakkoord vergroten de omzet van bedrijven in groeiende markten en dat levert structurele werkgelegenheid op in de nieuwe energiesector (zon, wind, biogas, energiebesparing). Dat blijkt uit het onderzoek ‘Energieakkoord: Effecten van de energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid’ van het Economisch Instituut voor de Bouw, ECN en het CBS dat vandaag is gepubliceerd. Ruud Kuin (FNV) heeft het onderzoek vandaag in de Raad overhandigd aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord.

Oproep vakcentrales aan SER over zorgen arbeidsmarkt goed gehoord

18-11-2016

De drie vakcentrales FNV, CNV en VCP hebben vanochtend in de raadsvergadering een brief aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer waarin zij hun grote zorgen uitspreken over de arbeidsmarkt. Twee kaderleden lichtten met een verhaal vanuit de praktijk de situatie toe.

Minister Bussemaker: ‘Meteen aan de slag met SER-advies beroepsonderwijs’

09-11-2016

Minister Bussemaker (OCW) heeft verheugd het SER-advies over de toekomst van het beroepsonderwijs in ontvangst genomen. “Dit advies is zeer interessant”, aldus de minister. “Het doet veel praktische en concrete suggesties rondom de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Dankzij het unanieme advies is het draagvlak groot, dat helpt ons als ministerie knelpunten aan te pakken.”

Energieopwek.nl toont productie duurzame energie

04-11-2016

Voor het eerst is informatie over de productie van duurzame energie op één plek realtime beschikbaar. Op www.energieopwek.nl is op ieder moment van de dag te zien hoeveel duurzame energie er uit wind, zon en biogas in Nederland wordt geproduceerd.

SER-advies Werkende combinatie overhandigd aan kabinet

02-11-2016

SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft op 31 oktober het advies ‘Een werkende combinatie’ overhandigd aan de ministers Asscher (SZW) en Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS). “Wij constateren dat tijd een schaars goed is geworden.