Skillspaspoort als toegangskaart naar de arbeidsmarkt: 4 vragen aan FME

15-03-2022

Een diploma zegt lang niet alles over wat iemand weet en kan. De arbeidsmarkt van de toekomst vraagt om een skillspaspoort. Hanneke Ackermann van FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, verwacht dat het skillspaspoort mensen gaat helpen om sprongen te maken op de arbeidsmarkt. Binnen én tussen sectoren. Vier vragen.

Terugblik webinar Diversiteit in de Top – Naar een succesvolle aanpak

10-03-2022

Hoe krijgen we meer genderdiversiteit en inclusie in de (sub)top van het bedrijfsleven? En welke kansen en uitdagingen komen daarbij kijken? Experts uit het bedrijfsleven deelden hun inzichten tijdens het event Diversiteit in de Top - Naar een succesvolle aanpak, dat plaatsvond op 8 maart, Internationale Vrouwendag.

STAP-budget voor scholing en ontwikkeling van start

07-03-2022

Het STAP-budget, de subsidieregeling van maximaal € 1000,- per jaar voor werkenden en werkzoekenden is per 1 maart officieel van start. De subsidie kan gebruikt worden voor het volgen van een training, cursus of opleiding om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Inzicht in skills, een verkenning van Nederlandse initiatieven

07-03-2022

Veel talent in Nederland blijft nog onbenut. Een gemiste kans op de toch al krappe arbeidsmarkt. Inzicht in skills kan helpen om iemands talenten te herkennen en betere matches tot stand te brengen. Het belang van skills wordt steeds duidelijker en dit heeft geleid tot veel verschillende initiatieven en instrumenten. De ministeries van SZW, OCW en EZK hebben daarom opdracht gegeven tot een verkenning.

Kabinet wil meer vrouwen in de (semi)publieke top

28-02-2022

Het kabinet gaat ‘stevig inzetten’ op een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de top van organisaties in de (semi)publieke sector. In de (semi)publieke sector geldt dat er in veel organisaties op dit moment nog te weinig vrouwen in de (sub)top werken.

Tweede Kamercommissie VWS bespreekt SER-zorgadviezen: Preventie is de sleutel

25-02-2022

SER-voorzitter Mariette Hamer, Kitty Jong (FNV) en Anthony Stigter (VNO-NCW) spraken op 23 februari met de vaste VWS-commissie van de Tweede Kamer over drie zorgadviezen die vorig jaar zijn uitgebracht: ‘Jeugdzorg: van systemen naar mensen’ van de commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg, ‘Aan de slag voor de zorg’ van de Ad hoc Commissie Arbeidsmarkt Zorg, en ‘Naar een gezond en vitaal Nederland’ van de Initiatiefgroep Preventieakkoord.

Integrale benadering belangrijke voorwaarde voor succesvolle energietransitie

24-02-2022

De circulaire economie en de energietransitie zijn twee verschillende vormen van systeemverandering. Op sommige terreinen kunnen ze elkaar versterken. Maar er zit ook spanning tussen beide transities, zo schrijven SER-beleidsmedewerkers Ton van der Wijst en Alexander van der Vooren in deze column.

Van werk naar werk: de oriëntatiefase als springplank

23-02-2022

Een (om)scholingstraject gericht op werken in een andere baan of andere sector brengt veel vragen met zich mee. De werknemer vraagt zich af hoe het werk in een andere sector zal zijn, maar ook voor de werkgever is het van belang dat nieuwe medewerkers goed bij het bedrijf passen.

Kabinet vraagt advies over sociaaleconomische gezondheidsverschillen

22-02-2022

Wie een lage sociaal-economische status heeft (met een laag besteedbaar inkomen en lagere opleiding) heeft vaker gezondheidsproblemen en een minder hoge levensverwachting. Het kabinet vindt deze gezondheidsverschillen onwenselijk. Het kabinet vraagt de SER daarom om met een advies te komen over maatregelen die het kabinet zou kunnen nemen om deze gezondheidsverschillen aan te pakken.

Monitor Leercultuur: leergierigheid in cijfers

22-02-2022

Zijn we op ons vijftigste nog net zo leergierig als toen we tien waren? Om bij te blijven in ons werk zou dat wel goed zijn. De SER pleit al jaren voor ‘een leven lang ontwikkelen’. Maar hoe meet je een leercultuur eigenlijk? Onderzoeksinstituut TNO ontwierp er samen met de SER een monitor voor.