Veel ondernemingsraden zochten afgelopen vijf jaar hulp bij een conflict

19-12-2016

Veel ondernemingsraden hebben de afgelopen vijf jaar een of meerdere conflicten over medezeggenschap gehad waar ze zonder hulp niet uit kwamen. De hulp die ze inriepen was divers. De meeste ondernemingsraden (OR’en) klopten aan bij een adviesverlener: adviseur, opleider, vakbond of advocaat. De overige OR’en deden een beroep op een geschillenbeslechter: rechter, arbiter, mediator of bedrijfscommissie. Dat blijkt uit een onderzoek van de SER.

Mariëtte Hamer met Beneluxmissie naar Tunesië

16-12-2016

Op uitnodiging van minister-president Rutte heeft SER-voorzitter Mariëtte Hamer tussen 4 en 6 december een bezoek gebracht aan Tunesië. Doel van het bezoek was de relatie met Tunesië als democratische partner in Noord-Afrika te versterken en om kennis uit te wisselen over de sociale dialoog.

Vluchtelingen komen moeilijk op eigen kracht aan het werk

16-12-2016

Vluchtelingen komen op eigen kracht nog steeds moeilijk aan het werk. Er zijn het afgelopen jaar weliswaar kansrijke initiatieven ontwikkeld maar deze hebben een kleinschalig en versnipperd karakter waardoor te weinig vluchtelingen ervan profiteren.

Special over relatie OR en Commissaris

14-12-2016

Een goede relatie en dialoog tussen ondernemingsraad en commissarissen is van levensbelang. Het zorgt voor draagvlak, draagt bij aan de productiviteit en aan innovatie en beperkt het verloop van personeel.
Dat is de centrale boodschap van het speciale magazine dat vanmiddag is geïntroduceerd tijdens het congres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance in het SER-gebouw

Commissie spreekt met ouders over armoede

13-12-2016

Vanochtend brengt de SER-Commissie Armoede Onder Kinderen een werkbezoek aan de Stichting voor Stad en Kerk in Den Haag

SER-delegatie licht advies Toekomstgericht beroepsonderwijs toe aan Tweede Kamer

09-12-2016

Een SER-delegatie onder leiding van Mariëtte Hamer heeft aan de Vaste Kamercommissie van OCW het advies toegelicht over de terugloop van het aantal leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

In gesprek over preventie bij de SER

07-12-2016

Op 6 december organiseerden NPHF Federatie voor Gezondheid, GGD GHOR Nederland en de SER samen de bijeenkomst Van zorgdebat naar gezondheidsdebat, in gesprek over preventie. Diverse sprekers leverden een bijdrage aan het gezondheidsdebat en de rol van preventie daarbij, dagvoorzitter Harry Starren stimuleerde deelnemers om daarover met elkaar in gesprek te gaan.

IMVO toegelicht in Tweede Kamer commissie

02-12-2016

Op 30 november 2016 was een delegatie onder leiding van Mariëtte Hamer op bezoek bij de Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer.

Onderzoek Pensioenfederatie aangeboden aan SER

30-11-2016

De Pensioenfederatie heeft vandaag een aantal onderzoeksrapporten gepresenteerd en aangeboden aan de SER. Het betreft een praktijktoets van twee typen pensioencontracten die de SER heeft ontwikkeld, namelijk persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling en de ambitieovereenkomst met collectieve risicodeling.

Minister Asscher neemt advies robotisering in ontvangst

28-11-2016

Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de SER-verkenning Mens en Technologie: samen aan het werk in ontvangst genomen. “Ik vind het belangrijk dat de SER de waarde van een inclusieve arbeidsmarkt als uitgangspunt kiest”, aldus de minister.