SER lanceert website ‘Werkwijzer Vluchtelingen’

12-05-2016

De SER lanceert een online startpunt voor werkgevers en organisaties die zich richten op de maatschappelijke participatie van vluchtelingen. De website www.werkwijzervluchtelingen.nl maakt alle beschikbare informatie over (arbeids-) participatie van vluchtelingen inzichtelijk en is daarmee een steun in de rug voor alle organisaties die aan de slag willen met het vergroten van de maatschappelijke participatie en integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Nederland.

SER en FME bezoeken Hannover Messe

26-04-2016

Een delegatie van de SER nam samen met de FME deel aan een inspiratiereis naar de Hannover Messe, de grootste industriële beurs ter wereld. Thema voor deze beurs in 2016 is ‘Integrated Industry – Discover Solutions!’, waarbij het draait om Smart Industry, ofwel Industrie 4.0.

Bijeenkomst Arbeidsmarkt in de culturele sector

22-04-2016

Onder de titel ‘Samen op weg naar duurzaam werk en inkomen’ organiseerden de SER en de Raad voor Cultuur op 19 april een bijeenkomst met als doel bouwstenen te verzamelen voor een langetermijnvisie op arbeidsmarkt en inkomen in de culturele sector.

SER presenteert advies werken met een chronische ziekte aan Tweede Kamer

21-04-2016

Een SER delegatie onder leiding van Mariëtte Hamer lichtte vandaag het SER-advies 'Werk: van belang voor iedereen', over werken met een chronische ziekte toe aan de Vaste Kamercommissie van SZW en VWS. Dit advies is vastgesteld door de Raad in maart. Aanwezig waren Anoushka Schut-Welkzijn (VVD), Grace Tanamal (PvdA), Paul Ulenbelt (SP), Hanke Bruins-Slot (CDA), Steven van Weyenberg (D66) en Brigitte van der Burg (VVD). Van de zijde van sociale partners namen deel Titia Siertsema en van Uneto-VNI en Anthony Stigter namens de werkgevers, en Coen van der Veer (FNV) namens de werknemers. Kroonlid Louise Gunning was aanwezig als voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid.

Voedselconferentie EESC bij de SER

21-04-2016

In het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap houdt de zogenoemde Groep III van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een congres over duurzame voedselproductie en – consumptie in het SER-gebouw. SER-voorzitter Mariëtte Hamer verwelkomt de deelnemers.

Minister Ploumen blij met unaniem advies TTIP

20-04-2016

SER-voorzitter Mariëtte Hamer en een afvaardiging van de sociale partners Catelene Passchier (FNV) en Guusje Dolsma (VNO-NCW) hebben vandaag het SER-advies over TTIP aan minister Ploumen (Buitenlandse Handel) overhandigd. De SER heeft het advies vrijdag unaniem vastgesteld.

Unaniem SER-advies over waarborgen beschermingsniveaus in TTIP

15-04-2016

De SER is tot een unaniem advies gekomen over een aantal uitgangspunten voor het TTIP-verdrag. Het advies spreekt geen oordeel over TTIP uit. Dat kan ook niet, want de onderhandelingen zijn nog gaande.

Adviesaanvraag over toekomstbestendig beroepsonderwijs

15-04-2016

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat de SER vragen te adviseren over wat het beroepsonderwijs kan doen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt. Daar heeft de ministerraad vandaag mee ingestemd.

SER-commissie wil consumentengeschillen eenvoudig en snel opgelost zien

11-04-2016

Een snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting is voor zowel consumenten als ondernemers cruciaal. Die geschillenbeslechting kan zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn. De SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) doet in een brief aan de Minister van Veiligheid en Justitie aanbevelingen om de toegang tot de rechter voor zowel consumenten als ondernemers te vereenvoudigen en te versnellen.

Drie masterscripties genomineerd voor de SER-Scriptieprijs 2016

07-04-2016

Tijdens de openbare raadsvergadering van 15 april wordt de winnaar van de SER-Scriptieprijs 2016 bekend gemaakt.