De Politie zet in op persoonlijk contact om jongeren te bereiken

De aankomende jaren gaat een grote groep medewerkers van de Politie met pensioen. De Politie staat daarmee voor een flinke opgave om nieuwe (jonge) medewerkers aan te trekken, op te leiden én te betrekken bij medezeggenschap. Voor het verjongen van de medezeggenschap heeft de Politie mooie ervaringen opgedaan om met andere or’s te delen. De belangrijkste les? Het belang van persoonlijk contact!

De aankomende 4 jaar wordt bij de Politie een uitstroom van ongeveer 30 procent van de medewerkers verwacht. Het is voor de medezeggenschap van groot belang om in contact te komen met de nieuwe (jonge) medewerkers en hen te enthousiasmeren voor het or-werk.

Vanwege de grootte van de organisatie geeft de Politie, naast de or’s en de cor, medewerkersparticipatie een formele plaats in het medezeggenschapsmodel. Medewerkersparticipatie is laagdrempelig en vormvrij. Het kan daarmee een opstapje zijn voor jongeren naar een or-lidmaatschap.

De ondernemingsraden van de Politie hebben verschillende initiatieven genomen om bij de or-verkiezingen meer jonge kandidaten te kunnen presenteren. Zo zijn er verschillende workshops over medezeggenschap georganiseerd. Dit heeft tot concrete resultaten geleid; na de workshops is een aantal jongeren or- kandidaat geworden. Nog belangrijker dan de inhoud van de workshops lijkt daarbij het persoonlijk contact met jongeren te zijn geweest. Dat kost tijd maar levert uiteindelijk wel het meeste op. Lees de hele casebeschrijving (pdf). 

Belangrijke lessen & tips van de Politie

  • Ga aan de slag. Ga dingen uitproberen. Bedenk een bepaalde aanpak waarvan je denkt dat die bij jouw organisatie past, probeer het uit en evalueer. Werkt een aanpak niet? Dan leer je daar ook van.
  • Denk niet alleen aan het einddoel ‘meer jongeren in de or’. Uiteraard wil je graag resultaat zien binnen de or, maar je maatregelen kunnen ook op andere manieren doorwerken. Informele contacten met jongeren kan ook leiden tot meer inbreng en misschien blijkt pas na een tijd dat je een “kweekvijver” van nieuwe or-leden hebt gecreëerd.
  • Persoonlijk contact is waardevol. Te vaak is de or onzichtbaar en weten collega’s je niet te vinden. Daarbij is initiatief vanuit de or belangrijk. Je moet naar de collega’s toe. Een algemene uitnodiging om in gesprek te gaan met de or of oproep om je kandidaat te stellen, werkt niet.
  • Zet jongeren in voor deelonderwerpen en commissies. Wat wel werkt is medewerkers gericht betrekken bij specifieke onderwerpen. Voor jongeren is dat een kleinere investering en als or kan je gebruik maken van iemands expertise.

Contact

Peter de Vries | E: centrale-ondernemingsraad@politie.nl 

Meer informatie over de COR van de Politie