Maastricht Universitair Medisch Centrum

Het MUMC slaagde erin om een klein initiatief om jongeren te betrekken bij medezeggenschap te laten doorgroeien naar een succesvolle beweging. Het ziekenhuis koos daarbij voor een uitgekiende aanpak en aansprekende campagne.

Meer weten? Lees daarvoor de hele casebeschrijving (pdf)

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) heeft een medezeggenschapsstructuur met drie lagen. De ondernemingsraad (or) adviseert over het overkoepelend beleid van de organisatie en over investeringen boven een bepaald drempelbedrag. De or heeft 21 zetels. De decentrale eenheden hebben onderdeelcommissies (oc’s). Elke oc heeft tussen drie en elf zetels, afhankelijk van het aantal medewerkers in dat centrum. Naast de or en oc’s zijn er medezeggenschaps-vertegenwoordigers voor organisatieonderdelen die te klein zijn voor een oc. Die vertegenwoordigers voorzien de oc en or van informatie over wat er leeft op de werkvloer. De oc’s en de or hebben twee overlegstructuren voor onderling overleg. Allereerst heeft elke oc een or-contactpersoon. Dat geldt ook voor de or. Ten tweede is er vier keer per jaar afstemming tussen de or-voorzitter, de voorzitters oc’s en de bestuurder.

Belangrijkste lessen

De belangrijkste lessen van het MUMC+:

  • Zet een jongere voorop in het benaderen van jonge collega’s.
  • Besteed aandacht aan de samenwerking tussen leeftijdsgroepen na de verkiezingen. Belevingen delen op een open manier helpt om met elkaar een goede start te maken.
  • Houd rekening met een hoger verloop en benader meerdere jongeren.
  • Zorg ervoor dat jongeren geprikkeld worden om actief bij te dragen aan verandering en neem hen zo snel mogelijk mee in het dagelijks or-werk.

Contact

  • Yves Frissen, voorzitter or | yves.frissen@mumc.nl
  • Lilian Moermans – Willems, or- en OC-lid, | lilian.moermans@mumc.nl | T: 043-387 7984

Meer informatie