Gemeente Haarlem werft jongeren via warme acquisitie

De Gemeente Haarlem koos voor vernieuwing van de medezeggenschapsstructuur een thematische aanpak. Werken met themagroepen maakt het mogelijk om de expertise van collega’s in te schakelen op het moment dat het nodig is. Ook kun je zo de betrokkenheid van de organisatie vergroten.

De or van de gemeente Haarlem ziet ‘warme acquisitie’ als belangrijkste succesfactor voor het betrekken van meer jongeren. Jongeren zijn eerder bereid om in de ondernemingsraad te stappen, als je ze direct en informeel benadert. Een or-lid vertelt waarom hij/zij denkt dat een jongere geschikt is, waarom de or hem/haar nodig heeft en wat de or te bieden heeft. De or luistert ook naar wat jongeren belangrijk vinden. De ontwikkelmogelijkheden die de or biedt zijn voor hen van belang. En dat een or-lid echt betrokken is bij de organisatie en invloed kan uitoefenen. Wanneer jongeren eenmaal in de or zitten, wordt het makkelijker om meer jonge collega’s te betrekken.
Hoe de Gemeente Haarlem dat aanpakt? Lees daarvoor de hele casebeschrijving (pdf).

Belangrijke lessen uit de praktijk van Gemeente Haarlem

Tips voor or’s:

  • Wees als or een participatieregisseur: ontwikkel een visie op hoe medewerkers te betrekken bij ondernemingsbeleid.
  • Laat sleutelpersonen in je organisatie deelname aan de or aanraden.
  • Verkort de termijnen voor actief en passief kiesrecht.
  • Werf op motivatie en talent in plaats van ervaring.
  • Ga op mensen af / zorg voor persoonlijk informeel contact.
  • Neem direct actie als een jongere interesse toont.
  • Focus meer op strategie, organisatiestructuur.
  • Ga anders ‘vergaderen’ / bedenk een nieuwe overlegvorm

Contact

Henny Wildenberg-van Gils | E: or@haarlem.nl | T: 023-5114675

Meer informatie