Zo ga je aan de slag met strategische vraagstukken in je organisatie

De ondernemingsraad (or) en bestuurder overleggen regelmatig met elkaar over de dagelijkse gang van zaken in de organisatie. Maar hoe zit het met meer strategische vraagstukken? Die lijken niet direct urgent en spelen vaak pas op de lange termijn, maar kunnen wel grote gevolgen hebben voor de organisatie. Onze handreiking helpt je verder.

Direct aan de slag

In onze beknopte handreiking lees je hoe je als ondernemingsraad of bestuurder het gesprek kunt voeren over strategische onderwerpen.

Download de handreiking

Wat zijn strategische onderwerpen?

Strategische onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

  • De energietransitie: welke investeringen zijn er nodig om over te stappen op andere energiebronnen en/of maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen? Hoe pakken we dit aan en in welk tempo?
  • Digitalisering van systemen of werkprocessen: wat betekent dit voor de werkgelegenheid en het opleidingsniveau van de medewerkers?
  • Inclusiviteit: hoe maken we nog meer gebruik van de talenten, kennis en ervaring van álle mensen die graag willen en kunnen werken? Hoe integreren we dit in de organisatie en wat betekent het voor het personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden en leiderschap?

Niet alleen bestuurders worstelen met de vraag of en wanneer zij de or bij dit soort besluiten kunnen of moeten betrekken. Ook or’s weten vaak nog onvoldoende welke rol zij hierbij kunnen spelen. Zij missen ook vaak relevante informatie.

Meer weten?

Alles over strategische medezeggenschap