SER geeft reactie op beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid van Minister Kamp

27-01-2016

De SER heeft, samen met de Consumentenbond en Stichting Natuur en Milieu, een gezamenlijke reactie gegeven op de conceptbeleidsregel Mededinging en Duurzaamheid van de Minister van Economische Zaken.

OR-platformbijeenkomst bij de SER

26-01-2016

Vanmiddag komen bestuursleden van verschillende OR-platforms bij de SER bijeen. De bijeenkomst is georganiseerd door de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap en de Stichting Multi Nationale Ondernemingsraden Overleg (MNO). Het gaat om platforms die voor en door OR’en zijn gevormd in een bepaalde sector, regio of type bedrijf.

Kindvoorzieningen en cultuur in Raad

22-01-2016

In de Raadsvergadering van 22 januari zijn het advies Kindvoorzieningen en de verkenning van de arbeidsmarkt in de cultuursector besproken.

Arbeidsmarktverkenning wijst uit: Vaak zwakke positie voor werknemers en zzp’ers in cultuursector

22-01-2016

Wie in de cultuursector werkt, heeft vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie. Dit is een belangrijke conclusie van een verkenning die de Raad voor Cultuur en de Sociaal- Economische Raad gezamenlijk hebben uitgevoerd. Deze conclusie geldt voor mensen die in loondienst werken, maar zeker ook voor zelfstandigen. Het aantal zzp’ers is in de periode 2009 tot en met 2013 met 20,4 % toegenomen tot bijna 106.000. De gemiddelde toename van het aantal zzp’ers in de Nederlandse economie was in dezelfde periode 9,6%.

Gelijk goed van start

21-01-2016

Investeren in voorzieningen voor jonge kinderen is lonend. Kinderopvang is niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument, het levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en het verminderen van achterstanden. Dit staat in het SER-advies ‘Gelijk goed van start. Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen’. Voor de komende kabinetsperiode is een agenda opgesteld met concrete aanbevelingen voor een toekomstbestendig stelsel.

Andrea Forster (UvA) winnaar SER-Scriptieprijs 2016

15-01-2016

Andrea Forster (social sciences, Universiteit van Amsterdam) heeft met haar masterscriptie ‘A vocational decline?’ de SER-Scriptieprijs 2016 gewonnen. Haar scriptie scoort het hoogst op de criteria originaliteit, beleidsrelevantie, analytisch niveau en leesbaarheid. Zij krijgt 2000 euro en mag een dagje meelopen met de voorzitter van de SER. Ook mocht zij vanochtend de raadsvergadering toespreken.

Vice-president Dombrovskis bezoekt de SER

12-01-2016

Vice-president van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis brengt vanochtend een bezoek aan de SER. Dombrovskis is binnen de Europese Commissie verantwoordelijk voor de beleidsterreinen ‘Euro en Sociale Dialoog’.

Correspondenten EU op bezoek bij de SER

08-01-2016

Vanochtend bezochten zo’n vijftig in Brussel gestationeerde internationale correspondenten de SER. Het bezoek vond plaats in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Ze werden welkom geheten door SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Aan de orde kwamen de SER en de Nederlandse overlegeconomie, het SER-advies over arbeidsmigratie en het Energieakkoord.

Fusiemeldingen bij SER in 2015 opnieuw gestegen

07-01-2016

Het aantal bij de SER gemelde fusies en overnames is het afgelopen jaar met 11 procent gestegen ten opzichte van 2014: 429 tegen 387. Het is sinds 2011 het tweede opeenvolgende jaar dat het aantal fusiemeldingen is gestegen. Hiermee ligt het aantal fusiemeldingen net boven het niveau van 2011 (423). Ondanks deze toename waren er vóór 2009 meer meldingen. In de periode van 2001 tot en met 2008 ontving de SER gemiddeld bijna 600 fusiemeldingen per jaar.

SER presenteert gedeelde analyse en visie op pensioen in de toekomst

25-01-2015

In het kader van de nationale pensioendialoog heeft de SER vier varianten verkend om ons pensioenstelsel te ontwikkelen en te versterken. Deze varianten zijn beoordeeld op basis van een aantal cruciale criteria. De nadruk in dit ontwerpadvies en in deze fase van de pensioendialoog ligt op de analyse van de varianten, nog niet op een keuze hiertussen. De SER levert met deze gedegen en gedeelde analyse belangrijk grondwerk voor de verdere pensioendialoog en wil de analyse graag delen met alle betrokkenen, waaronder kabinet en parlement. De SER merkt daarbij op dat de variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ een interessante variant kan zijn voor de toekomst, maar nog onbekend is.