Brainstorm naar aanleiding van Verkenning Arbeidsmarkt Cultuursector

08-03-2016

Op maandag 7 maart organiseerde het ministerie van OCW een brainstorm naar aanleiding van de in januari door de raad voor Cultuur en de SER gepresenteerde verkenning van de arbeidsmarkt in de culturele sector.

SER licht advies Kindvoorzieningen toe in Tweede Kamer

03-03-2016

Een SER delegatie onder leiding van Mariëtte Hamer lichtte vandaag het SER-advies 'Gelijk goed van start. Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen' toe aan de Vaste Kamercommissie van SZW.

Oeso bij de SER op bezoek

03-03-2016

Vanmiddag komt een hoge delegatie van de OESO bij de SER op bezoek om met de Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden (SEA) van gedachten te wisselen over het nieuwe – tweejaarlijkse – landenrapport Nederland van de OESO.

Dialoogbijeenkomst arbeidsmarkt in de care sector

19-02-2016

Op 18 februari organiseerde de SER een dialoogbijeenkomst over de care sector. Het centrale thema hierin werd gevormd door de gevolgen van de ontwikkelingen in de care sector voor de arbeidsmarkt van het zorgpersoneel en de knelpunten en uitdagingen die hierin voor de komende 10 jaar worden verwacht. Het doel was om relevante sociaal-economische beleidsvragen te formuleren waar de SER mee aan de slag kan gaan.

SER in gesprek met medezeggenschapsveld

17-02-2016

Vanochtend kwamen mensen uit het ‘medezeggenschapsveld’ naar de SER om te bespreken wat er in de medezeggenschap beter kan en welke rol de SER daarbij kan spelen. Het gaat om OR-trainers, ambtelijk secretarissen, OR-voorzitters en bestuursleden van medezeggenschapsplatforms.

Werkconferentie robotisering en arbeidsmarkt

16-02-2016

Vanmiddag komen bij de SER bedrijven uit verschillende sectoren een pitch houden over hoe zij zich voorbereiden op de toekomst. Zij vertellen wat de belangrijkste onzekerheden zijn rond werken in de toekomst, wat zij verwachten voor de werkgelegenheid van hun bedrijf, of en hoe ze daar nu al op inspelen en wat ze verwachten dat er in de toekomst gedaan zal worden.

EESC-delegatie bezoekt de SER

11-02-2016

Op woensdag 10 februari bracht een delegatie van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een kennismakingsbezoek aan de SER. De delegatie stond onder leiding van EESC-voorzitter George Dassis, en werd ontvangen door Mariëtte Hamer. Het bezoek vond mede plaats in het kader van het EU-voorzitterschap van Nederland.

Minister Asscher is blij met SER-advies Kindvoorzieningen

10-02-2016

SER-voorzitter Mariëtte Hamer overhandigde vandaag het SER-advies ‘Gelijk goed van start’ aan minister Asscher van SZW. Zij deed dit in aanwezigheid van Michael van Straalen (MKB), Jessica van Ruitenburg (FNV), Louise Gunning (kroonlid SER) en Bas ter Weel (kroonlid SER) en Ivy Koopmans (secretariaat SER). De minister noemde het een mooi en gedegen rapport waarvan het onderwerp Kindvoorzieningen hem zeer aan het hart gaat.

Onderzoek naar scholing OR-leden

03-02-2016

ITS Radboud Universiteit Nijmegen gaat binnenkort in opdracht van de SER onderzoek doen naar de ontwikkeling van scholing en vorming van leden van ondernemingsraden. De SER heeft dit onderzoek aanbesteed aan vijf onderzoeksinstituten. ITS Radboud Universiteit Nijmegen heeft deze aanbesteding gewonnen. Het onderzoek start binnenkort; de resultaten van het onderzoek zullen in de zomer van 2016 worden bekend gemaakt.

Voorbeeldreglement OR nu ook in het Engels

29-01-2016

De nieuwste editie van het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden is nu ook in het Engels verkrijgbaar. Relevante wetswijzigingen zijn verwerkt en er zijn enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De Engelse versie, die vooral interessant is voor multinationale ondernemingen, is gratis te downloaden van de SER-website. Ook kunnen de diverse modelreglementen en modelinstellingsbesluiten worden aangepast aan de eigen situatie.