Adviesaanvraag over toekomstbestendig beroepsonderwijs

15-04-2016

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat de SER vragen te adviseren over wat het beroepsonderwijs kan doen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt. Daar heeft de ministerraad vandaag mee ingestemd.

SER-commissie wil consumentengeschillen eenvoudig en snel opgelost zien

11-04-2016

Een snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting is voor zowel consumenten als ondernemers cruciaal. Die geschillenbeslechting kan zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn. De SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) doet in een brief aan de Minister van Veiligheid en Justitie aanbevelingen om de toegang tot de rechter voor zowel consumenten als ondernemers te vereenvoudigen en te versnellen.

Drie masterscripties genomineerd voor de SER-Scriptieprijs 2016

07-04-2016

Tijdens de openbare raadsvergadering van 15 april wordt de winnaar van de SER-Scriptieprijs 2016 bekend gemaakt.

Fusiemeldingen in eerste kwartaal met 23 procent gestegen

05-04-2016

Het aantal bij de SER gemelde fusies is in het eerste kwartaal van 2016 met 23 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Er werden in het afgelopen kwartaal 103 meldingen gedaan, terwijl er in dezelfde periode vorig jaar 84 meldingen plaatsvonden.

Stroomschema over medezeggenschapsrechten bij faillissement

22-03-2016

Er is nog veel onbekendheid over de vraag of de regels voor medezeggenschap ook bij een faillissement gelden. De SER publiceert daarom een stroomschema dat inzichtelijk maakt welke medezeggenschapsrechten van toepassing zijn voorafgaand aan en tijdens een faillissement. Het is bestemd voor werknemers, werkgevers en curatoren.

Mariëtte Hamer herbenoemd als voorzitter SER

18-03-2016

Mariëtte Hamer is herbenoemd als voorzitter van de SER tot 1 april 2018. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zoals wettelijk bepaald heeft minister Asscher voorafgaande aan de voordracht de Raad gehoord. Het voorstel tot herbenoeming van Mariëtte Hamer wordt van harte gesteund door de voltallige Raad.

Brede coalitie steunt convenant duurzame kleding- en textielproductie

09-03-2016

Vandaag presenteert een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid een convenant over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector. Door middel van het convenant bundelen deze partijen hun krachten om gezamenlijk te werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen.

SER in gesprek met medezeggenschapsveld

17-02-2016

Vanochtend kwamen mensen uit het ‘medezeggenschapsveld’ naar de SER om te bespreken wat er in de medezeggenschap beter kan en welke rol de SER daarbij kan spelen. Het gaat om OR-trainers, ambtelijk secretarissen, OR-voorzitters en bestuursleden van medezeggenschapsplatforms.

EESC-delegatie bezoekt de SER

11-02-2016

Op woensdag 10 februari bracht een delegatie van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een kennismakingsbezoek aan de SER. De delegatie stond onder leiding van EESC-voorzitter George Dassis, en werd ontvangen door Mariëtte Hamer. Het bezoek vond mede plaats in het kader van het EU-voorzitterschap van Nederland.

Onderzoek naar scholing OR-leden

03-02-2016

ITS Radboud Universiteit Nijmegen gaat binnenkort in opdracht van de SER onderzoek doen naar de ontwikkeling van scholing en vorming van leden van ondernemingsraden. De SER heeft dit onderzoek aanbesteed aan vijf onderzoeksinstituten. ITS Radboud Universiteit Nijmegen heeft deze aanbesteding gewonnen. Het onderzoek start binnenkort; de resultaten van het onderzoek zullen in de zomer van 2016 worden bekend gemaakt.