Onderzoek naar scholing OR-leden

03-02-2016

ITS Radboud Universiteit Nijmegen gaat binnenkort in opdracht van de SER onderzoek doen naar de ontwikkeling van scholing en vorming van leden van ondernemingsraden. De SER heeft dit onderzoek aanbesteed aan vijf onderzoeksinstituten. ITS Radboud Universiteit Nijmegen heeft deze aanbesteding gewonnen. Het onderzoek start binnenkort; de resultaten van het onderzoek zullen in de zomer van 2016 worden bekend gemaakt.

Voorbeeldreglement OR nu ook in het Engels

29-01-2016

De nieuwste editie van het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden is nu ook in het Engels verkrijgbaar. Relevante wetswijzigingen zijn verwerkt en er zijn enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De Engelse versie, die vooral interessant is voor multinationale ondernemingen, is gratis te downloaden van de SER-website. Ook kunnen de diverse modelreglementen en modelinstellingsbesluiten worden aangepast aan de eigen situatie.

Inspirerende eerste dialoogbijeenkomst arbeidsmarkt van gezondheidszorg

28-01-2016

Op woensdag 27 januari vond een eerste dialoogbijeenkomst over arbeidsmarkt van de gezondheidszorg plaats. Doel van de bijeenkomst was het in kaart brengen van de huidige arbeidsmarkt, het toekomstbeeld en de knelpunten op deze arbeidsmarkt. Deze eerste dialoogbijeenkomst ging specifiek over arbeidsmarkt van de cure-sector, op 18 februari volgt een dialoogbijeenkomst over de care-sector.

SER geeft reactie op beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid van Minister Kamp

27-01-2016

De SER heeft, samen met de Consumentenbond en Stichting Natuur en Milieu, een gezamenlijke reactie gegeven op de conceptbeleidsregel Mededinging en Duurzaamheid van de Minister van Economische Zaken.

OR-platformbijeenkomst bij de SER

26-01-2016

Vanmiddag komen bestuursleden van verschillende OR-platforms bij de SER bijeen. De bijeenkomst is georganiseerd door de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap en de Stichting Multi Nationale Ondernemingsraden Overleg (MNO). Het gaat om platforms die voor en door OR’en zijn gevormd in een bepaalde sector, regio of type bedrijf.

Kindvoorzieningen en cultuur in Raad

22-01-2016

In de Raadsvergadering van 22 januari zijn het advies Kindvoorzieningen en de verkenning van de arbeidsmarkt in de cultuursector besproken.

Arbeidsmarktverkenning wijst uit: Vaak zwakke positie voor werknemers en zzp’ers in cultuursector

22-01-2016

Wie in de cultuursector werkt, heeft vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie. Dit is een belangrijke conclusie van een verkenning die de Raad voor Cultuur en de Sociaal- Economische Raad gezamenlijk hebben uitgevoerd. Deze conclusie geldt voor mensen die in loondienst werken, maar zeker ook voor zelfstandigen. Het aantal zzp’ers is in de periode 2009 tot en met 2013 met 20,4 % toegenomen tot bijna 106.000. De gemiddelde toename van het aantal zzp’ers in de Nederlandse economie was in dezelfde periode 9,6%.

Gelijk goed van start

21-01-2016

Investeren in voorzieningen voor jonge kinderen is lonend. Kinderopvang is niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument, het levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en het verminderen van achterstanden. Dit staat in het SER-advies ‘Gelijk goed van start. Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen’. Voor de komende kabinetsperiode is een agenda opgesteld met concrete aanbevelingen voor een toekomstbestendig stelsel.

Andrea Forster (UvA) winnaar SER-Scriptieprijs 2016

15-01-2016

Andrea Forster (social sciences, Universiteit van Amsterdam) heeft met haar masterscriptie ‘A vocational decline?’ de SER-Scriptieprijs 2016 gewonnen. Haar scriptie scoort het hoogst op de criteria originaliteit, beleidsrelevantie, analytisch niveau en leesbaarheid. Zij krijgt 2000 euro en mag een dagje meelopen met de voorzitter van de SER. Ook mocht zij vanochtend de raadsvergadering toespreken.

Vice-president Dombrovskis bezoekt de SER

12-01-2016

Vice-president van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis brengt vanochtend een bezoek aan de SER. Dombrovskis is binnen de Europese Commissie verantwoordelijk voor de beleidsterreinen ‘Euro en Sociale Dialoog’.