Reactie kabinet op SER-advies: positie sociale ondernemingen verbeteren

05-07-2016

Het kabinet erkent het belang van bedrijven met een maatschappelijke missie en wil de maatschappelijke impact ervan helpen vergroten.

Staatssecretaris Klijnsma eens met SER-verkenning sociale infrastructuur Participatiewet

05-07-2016

Staatssecretaris Klijnsma van SZW onderschrijft op hoofdlijnen de bevindingen en aanbevelingen in de SER-verkenning Sociale infrastructuur kwetsbare groepen binnen de Participatiewet die de SER op 24 juni heeft uitgebracht. Dat blijkt uit een brief van Klijnsma aan de Tweede Kamer.

Fusiemeldingen in tweede kwartaal met 26 procent gestegen

05-07-2016

Het aantal bij de SER gemelde fusies is in het tweede kwartaal van 2016 met 26 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Kabinet deelt uitgangspunten SER-advies TTIP

01-07-2016

Het kabinet deelt de aanbevelingen die de SER doet in het advies over TTIP. Het onderschrijft de uitgangspunten zoals de SER die in het advies heeft geformuleerd voor de beoordeling van een definitief Verdrag volledig.

SER brengt werkbezoek aan Gelderland

30-06-2016

Een delegatie van de SER onder leiding van voorzitter Mariëtte Hamer brengt donderdag 30 juni een werkbezoek aan provincie Gelderland.

Kabinet vraagt SER advies over kinderarmoede

30-06-2016

Kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens hebben een grotere kans zelf later ook in de armoede te belanden. Om die spiraal te doorbreken verzoekt het kabinet de SER te adviseren over hoe samenhangend beleid tot stand kan worden gebracht om armoede en sociale uitsluiting onder kinderen verregaand terug te dringen.

Kabinet in hoofdlijnen eens met SER-advies kindvoorzieningen

28-06-2016

Het kabinet volgt in grote lijnen het advies van de SER over kindvoorzieningen van 22 januari 2016, Gelijk goed van start. Dat blijkt uit een brief van minister Asscher van SZW en staatssecretaris Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

SER stelt ambitieuze transitieagenda circulaire economie voor

24-06-2016

Door producten slimmer te ontwerpen, de levensduur ervan te verlengen en onderdelen opnieuw te gebruiken, levert de circulaire economie een belangrijke bijdrage aan het toekomstbestendiger maken van de Nederlandse economie.

Toelichting SER Pensioenverkenning aan Tweede Kamer

22-06-2016

De Sociaal-Economische Raad lichtte vandaag de SER-verkenning ‘Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ toe aan de Vaste Kamercommissie van SZW. Deze verkenning is vastgesteld door de Raad in mei. Aanwezig waren Tweede Kamerleden Brigitte van der Burg (VVD, voorzitter), Helma Lodders (VVD), Paul Ulenbelt (SP), Henk Krol (50PLUS), Carola Schouten (CU), Steven van Weyenberg (D66) en Roos Vermeij (PvdA). SER voorzitter Mariëtte Hamer presenteerde de verkenning samen met commissie-voorzitter Kees Goudswaard.

Claartje Bulten benoemd als kroonlid

17-06-2016

Prof. mr. C.D.J. (Claartje) Bulten is benoemd tot kroonlid van de SER. De ministerraad heeft hiermee vandaag ingestemd.