SER presenteert verkenning minimumjeugdloon

20-05-2016

De SER presenteert vandaag een eigen verkenning naar de belangrijkste aspecten en invalshoeken bij de discussie over het wettelijk minimumjeugdloon (WMJL). Dit is het sluitstuk van een intensieve discussie die binnen de SER heeft plaatsgevonden. Parallel daaraan heeft het kabinet een eigenstandige beslissing genomen om het WMJL aan te passen.

SER brengt verkenning uit over persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling

20-05-2016

De SER heeft de variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling nader onderzocht en uitgewerkt en vindt deze nog steeds interessant. Met deze – technische – verkenning wil de SER een vervolgbijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel dat een goed pensioeninkomen biedt en beter aansluit op de veranderende samenleving.

Diagnostic workshop bij SER geeft verdieping aan skills strategie OESO

13-05-2016

Op donderdag 12 mei organiseerde de OESO samen met de rijksoverheid en de SER een tweede bijeenkomst in het kader van de nationale skills strategie. Tijdens deze tweede ‘diagnostic workshop’ werden persona’s gebruikt om verdieping te geven aan de uitdagingen die uit de eerste workshop op 21 maart jl. zijn voortgekomen.

Adviesaanvraag over versnelling verduurzaming veehouderij

13-05-2016

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken vraagt de SER te adviseren over hoe de verduurzaming van de intensieve veehouderij kan worden versneld. Het gaat daarbij om het verbeteren van de economische perspectieven, verdere verduurzaming en versterking van het maatschappelijk draagvlak.

EU-coördinator Formentini spreekt met SER over TTIP

12-05-2016

SER-voorzitter Mariëtte Hamer sprak woensdag met EU-coördinator Silvia Formentini over het SER-advies over het handelsverdrag TTIP. Zij deed dit samen met een delegatie uit de commissie die het advies had voorbereid. Formentini is coördinator duurzaamheid en handel bij het Directoraat Handel van de Europese Commissie en nauw betrokken bij de onderhandelingen over TTIP. Formentini verwelkomde de input van de SER voor een goed handhavingmechanisme voor afspraken over handel en duurzaamheid.

SER lanceert website ‘Werkwijzer Vluchtelingen’

12-05-2016

De SER lanceert een online startpunt voor werkgevers en organisaties die zich richten op de maatschappelijke participatie van vluchtelingen. De website www.werkwijzervluchtelingen.nl maakt alle beschikbare informatie over (arbeids-) participatie van vluchtelingen inzichtelijk en is daarmee een steun in de rug voor alle organisaties die aan de slag willen met het vergroten van de maatschappelijke participatie en integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Nederland.

SER en FME bezoeken Hannover Messe

26-04-2016

Een delegatie van de SER nam samen met de FME deel aan een inspiratiereis naar de Hannover Messe, de grootste industriële beurs ter wereld. Thema voor deze beurs in 2016 is ‘Integrated Industry – Discover Solutions!’, waarbij het draait om Smart Industry, ofwel Industrie 4.0.

Bijeenkomst Arbeidsmarkt in de culturele sector

22-04-2016

Onder de titel ‘Samen op weg naar duurzaam werk en inkomen’ organiseerden de SER en de Raad voor Cultuur op 19 april een bijeenkomst met als doel bouwstenen te verzamelen voor een langetermijnvisie op arbeidsmarkt en inkomen in de culturele sector.

SER presenteert advies werken met een chronische ziekte aan Tweede Kamer

21-04-2016

Een SER delegatie onder leiding van Mariëtte Hamer lichtte vandaag het SER-advies 'Werk: van belang voor iedereen', over werken met een chronische ziekte toe aan de Vaste Kamercommissie van SZW en VWS. Dit advies is vastgesteld door de Raad in maart. Aanwezig waren Anoushka Schut-Welkzijn (VVD), Grace Tanamal (PvdA), Paul Ulenbelt (SP), Hanke Bruins-Slot (CDA), Steven van Weyenberg (D66) en Brigitte van der Burg (VVD). Van de zijde van sociale partners namen deel Titia Siertsema en van Uneto-VNI en Anthony Stigter namens de werkgevers, en Coen van der Veer (FNV) namens de werknemers. Kroonlid Louise Gunning was aanwezig als voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid.

Voedselconferentie EESC bij de SER

21-04-2016

In het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap houdt de zogenoemde Groep III van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een congres over duurzame voedselproductie en – consumptie in het SER-gebouw. SER-voorzitter Mariëtte Hamer verwelkomt de deelnemers.