Prominenten zetten zich in als ambassadeur voor meer diversiteit in bedrijfsleven

08-03-2021

Vandaag, 8 maart, vieren we internationale vrouwendag. Een speciale dag zo vlak na de instemming van de Tweede Kamer met het wetsvoorstel voor meer genderdiversiteit in de top van het bedrijfsleven. Bedrijven moeten nu echt werk gaan maken van meer diversiteit en inclusie in hun bedrijf. De Sociaal-Economische Raad (SER) gaat het bedrijfsleven daarbij ondersteunen met een breed programma en diverse activiteiten.

Nieuwe website SER Topvrouwen is live!

08-03-2021

De website Topvrouwen.nl gaat verder als SER Topvrouwen en maakt vanaf vandaag deel uit van het programma Diversiteit en Inclusie van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het doel blijft onveranderd: zorgen voor een betere doorstroom van vrouwen naar de top van het bedrijfsleven.

Lente-editie SER Topvrouwen TV News Update

08-03-2021

De SER komt naar aanleiding van Internationale Vrouwendag met een nieuwe editie van SER Topvrouwen TV. In de uitzending praten we je bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie en over ontwikkelingen binnen het SER programma Diversiteit en Inclusie: in de uitzending introduceert SER-voorzitter Mariëtte Hamer de Raad van Advies van SER Topvrouwen, met prominenten uit bedrijfsleven, wetenschap en vakbeweging.

Vrouwelijke ambassadeurs treden toe tot invloedrijk SER Topvrouwen netwerk

08-03-2021

Alle 41 vrouwelijke ambassadeurs in Nederland, die landen uit de hele wereld vertegenwoordigen, hebben zich aangesloten bij het SER Topvrouwen netwerk. SER Topvrouwen onderschrijft het belang van een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

Female empowerment on Indiase fabrieken

05-03-2021

Niet alleen binnen de eigen muren, maar ook in de keten werken bedrijven aan het versterken van de positie van vrouwen. Kledingconcern The Sting nodigde in 2019 twaalf talentvolle vrouwen uit die Indiase fabrieken uit voor een training Female Empowerment.

SER start verkenning landbouwakkoord

02-03-2021

De SER start een verkenning naar een duurzame toekomst voor de Nederlandse landbouwsector. Dit gebeurt op verzoek van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Overzicht met thuiswerkcriteria voor werkgevers en werknemers

01-03-2021

Het kabinet raadt iedereen aan om thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Toch gaan nog (te) veel mensen naar kantoor.

Nieuw handboek voor bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad

24-02-2021

Winnie Sorgdrager, voorzitter van het Nationaal Register, overhandigde op 23 februari de publicatie ‘De governancedriehoek in bedrijf’ aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden over Perspectief op Herstel

23-02-2021

Vandaag vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het herstelbeleid voor Nederland. Voorzitter van de Denktank Coronacrisis Mariëtte Hamer informeerde de Kamerleden van de vaste Kamercommissie VWS over de aanbevelingen die de Denktank formuleerde in het briefadvies Perspectief op Herstel.

Minder gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren, maar aandacht blijft nodig

19-02-2021

Sollicitanten worden minder vaak naar hun gezondheid gevraagd. Dat is positief, want zulke vragen zijn wettelijk verboden. De acties van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) hebben succes gehad.