SER bundelt praktijkvoorbeelden voor Nationale Skills Strategie

03-02-2017

Sinds een jaar werkt de OECD samen met de rijksoverheid en de SER aan het opstellen van een Nationale Skills Strategie. Voor dit traject hebben drie dialoogbijeenkomsten plaatsgevonden met professionals uit de werelden van onderwijs en werk.

SER in Tweede Kamer: hoe combineer je werken, leren en zorgen

30-01-2017

De Sociaal-Economische Raad heeft woensdag 18 januari het SER-advies 'Een werkende combinatie' toegelicht aan de Vaste Kamercommissie van SZW.

Ontwerpadvies SER: Invloed werknemers op pensioen in kleine ondernemingen optimaliseren

26-01-2017

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarover werknemers medezeggenschap moeten hebben, óók in kleine ondernemingen. De SER doet daarom aanbevelingen om de invloed van werknemers op de arbeidsvoorwaarde pensioen in kleine ondernemingen te optimaliseren. Dat kan goed binnen de bestaande mogelijkheden. Daarnaast bepleit de SER enkele bevoegdheden van de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de Personeelsvergadering (PV) aan te passen. Ook moet er onafhankelijke en betaalbare informatie komen voor werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Dat staat in een ontwerpadvies van de SER.

Hamer pleit voor nieuwe vormen van samenwerking bij bestaande initiatieven

17-01-2017

Samenwerking is steeds harder nodig, zowel op het werk als thuis. Dat blijkt uit de Kroonrede die SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft uitgesproken tijdens de 10e Big Improvement Day. Op deze positief gerichte dag, elk jaar op de derde dinsdag van januari, komt de top van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven bijeen. Dit jaar is gekozen voor het thema: samen werken.

Trainees ‘Eerst de Klas’ volgen masterclass bij de SER

13-01-2017

Een groep van 28 trainees van Eerst de Klas volgt gedurende een dag een masterclass bij de SER. De masterclass maakt onderdeel uit van hun leiderschapsprogramma. Op het programma van de – interactieve – masterclass staan, naast een algemene kennismaking met de SER en de overlegeconomie, onderwerpen als duurzaamheid in het SER-werk, Energieakkoord, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en het overleg over tweezijdige consumentenvoorwaarden.

Kabinet onderschrijft SER-advies over combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst

13-01-2017

Het kabinet onderschrijft de oplossingsrichtingen die de SER heeft aangedragen in het advies 'Een werkende combinatie' over het combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst. Dat blijkt uit een brief van de minister Asscher (SZW), mede namens minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS), aan de Tweede Kamer.

Maatwerk van belang voor toekomstgericht beroepsonderwijs

12-01-2017

De SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken ging gisteren in gesprek met mbo-sectordirecteuren uit het hele land. Aan dialoogtafels spraken de deelnemers met elkaar over een betere aansluiting van het mbo op de dynamische arbeidsmarkt, een sterke verbinding tussen het onderwijs en bedrijfsleven en een optimale doorstroom in de beroepskolom. De SER-commissie laat zich voor haar advies niet alleen voeden door dit gesprek. Binnenkort vinden gesprekken plaats met docenten en praktijkbegeleiders en met studenten.

Verzekeringssector werkt aan convenant Internationaal MVO

10-01-2017

De Nederlandse verzekeringssector, de overheid en maatschappelijke organisaties (vakbond en NGO’s) zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Aantal fusiemeldingen in 2016 opnieuw gestegen

09-01-2017

In 2016 zijn 523 fusies en overnames gemeld bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Dat is een stijging van 22 procent ten opzichte van 2015 (429). Het aantal fusiemeldingen stijgt sinds 2012 elk jaar. Sinds 2007 is het aantal fusiemeldingen niet zo hoog geweest.

Veel ondernemingsraden zochten afgelopen vijf jaar hulp bij een conflict

19-12-2016

Veel ondernemingsraden hebben de afgelopen vijf jaar een of meerdere conflicten over medezeggenschap gehad waar ze zonder hulp niet uit kwamen. De hulp die ze inriepen was divers. De meeste ondernemingsraden (OR’en) klopten aan bij een adviesverlener: adviseur, opleider, vakbond of advocaat. De overige OR’en deden een beroep op een geschillenbeslechter: rechter, arbiter, mediator of bedrijfscommissie. Dat blijkt uit een onderzoek van de SER.