Due Diligence Succesfactor: Topmanagement commitment

Het succes van IMVO-beleid staat of valt met de steun vanuit de top van het bedrijf. Is IMVO voor de CEO van ondergeschikt belang, dan ook voor de werknemers en de leveranciers. Heeft de baas een passie voor IMVO en begrijpt zij het belang ervan, dan krijgt IMVO prioriteit. De nadrukkelijke commitment, interesse en betrokkenheid bij IMVO van de CEO, Inkoopdirecteur en de rest van het MT zijn cruciaal om due diligence echt te integreren in de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij niet alleen om het uitspreken van het belang van IMVO, maar met name over de keuzes die topmanagement maakt. Deze moeten het mogelijk maken om effectief risico’s in de keten te managen.

Manieren waardoor het topmanagement dit laat zien en mogelijk maakt, zijn bijvoorbeeld:

  • Erkennen dat mensenrechten- en milieu-impact aanwezig is in de toeleveringsketen van het bedrijf.
  • De verantwoordelijkheid nemen om deze impacts aan te pakken door tijd, middelen en budget beschikbaar te stellen, inclusief maar niet beperkt tot de bereidheid om eigen inkooppraktijken en bedrijfsmodel te veranderen
  • Bereidheid om te innoveren, te leren en reflecteren
  • Een organisatiestructuur creëren waarbij toezicht op en verantwoordelijkheid voor due diligence wordt toegewezen aan het senior management en ingebed in alle functies
  • Het gesprek aan gaat met stakeholders
Meer handvatten over topmanagement commitment zijn te vinden bij het sub-thema ‘Draagvlak bij topmanagement’.