ParticipatieMaatje

ParticipatieMaatje is een maatjesproject in Zwolle dat werkt aan vergroting van de redzaamheid van statushouders in de Zwolse samenleving.
Het project bestaat uit twee onderdelen: maatjes en groepsbijeenkomsten. De maatjes zijn opgeleide vrijwilligers die gekoppeld worden aan statushouders (en hun gezin) en hen ondersteuning bieden gedurende een bepaalde periode. Ze helpen statushouders op weg naar (maatschappelijke en economische) participatie. In de groepsbijeenkomsten gaan statushouders onder begeleiding van opgeleide vrijwilligers aan de slag met verschillende onderwerpen rondom het thema ‘arbeidsparticipatie’. Zij krijgen inzicht in hoe het werkt op de Nederlandse arbeidsmarkt en oefenen met diverse vaardigheden die daarbij van pas komen.

Meedoen

In dit project wordt er gewerkt met de Meedoen-Cirkel: een model dat ontwikkeling op zes verschillende levensgebieden inzichtelijk maakt. Met deze integrale aanpak, wordt de statushouder daadwerkelijk verder geholpen om stappen te zetten in het opbouwen van een leven in Nederland. Het uiteindelijke doel is ‘meedoen’: een actieve plek innemen in het nieuwe thuisland.

Resultaten

ParticipatieMaatje heeft impact op onze stad. In de afgelopen twee jaren (2018/2019) werden er 135 deelnemers ondersteund. Onze aanpak werkt! Door persoonlijke aandacht en relevante netwerken, zijn statushouders beter geïnformeerd over hun arbeidsmarktperspectief en hun kansen vergroot.

Contact

ParticipatieMaatje is een initiatief van Stichting Voor Elkaar Zwolle. Voor meer informatie kunt u de website bezoeken of contact opnemen met coördinator Elly Volkerink – de Vries (mail: elly@stichtingvoorelkaarzwolle.nl).

Bezoek de website voor meer informatie