Klanten en verkoper bij een marktkraam

Initiatieven

Er gebeurt veel rond de participatie van vluchtelingen. Hier vind je een overzicht van projecten en initiatieven op het gebied van (vrijwilligers)werk, opleiding en taal.

Ken je een interessant initiatief voor dit overzicht? Meld deze bij ons aan.

DiversiteitSigra

Anderstaligen en statushouders voorbereiden op integratie in de maatschappij en begeleiden naar werk in de zorg met een op maat gemaakt lespakket en leerwerkstages.

Mannen (met veiligheidskleding aan) aan het werk in fabriek met machines

RefugeeWork

Het online platform koppelt werkzoekenden met een vluchtachtergrond aan werkgevers.  

Twee jonge mensen met een laptop

Stichting Global Talent Pool

Deze stichting begeleidt en bemiddelt hoger opgeleide statushouders naar een duurzame baan.  

Young male and female colleagues in studio talking and working at laptopDUO for a JOB

DUO for a JOB brengt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond in contact met 50-plussers, die als vrijwilliger hun ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk.

Project Werkclub

De Werkclub

Bij De Werkclub krijgen vluchtelingen training en coaching op weg naar baan of studie. 

bar

Forward Incubator

Forward-Inc zet zich in om nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond in Nederland te ondersteunen met het opzetten van hun eigen onderneming.

Ook een initiatief aanmelden?

Elk initiatief kan zich via dit aanmeldformulier aanmelden. Na aanmelding nemen we contact op om meer te weten te komen over het initiatief.

Project Makers Unite

Makers Unite

Makers Unite is een sociale onderneming die lokale Amsterdammers en nieuwkomers bijeen brengt om samen betekenisvolle en duurzame producten te ontwerpen en te maken. 

Project Start Force

Refugee Start Force

Refugee Start Force is een netwerk- en recruitment organisatie die nieuwkomers verbindt met maatschappelijke initiatieven, vakgenoten, organisaties en bedrijven.

Project Refugee Company

Refugee Company

Refugee Company creeërt banen en werkervaringsplaatsen, en biedt leerwerk- en participatieprogramma’s aan via hun sociale ondernemingen

Project Vluchtelingen in de techniekVluchtelingen in de techniek

Hoog opgeleide vluchtelingen bij Dura Vermeer laten instromen op banen en stages d.m.v. ‘matching’ op basis van opleiding en competenties.

Project NewBees

NewBees

NewBees bereidt nieuwkomers, vluchtelingen, voor op een baan: op een plek in onze samenleving.

Project avondopleiding kapper

Avondopleiding allround kapper

L’Oreal, de Kappersakademie en het UAF organiseren een eenjarige opleiding tot allround kapper. De opleiding is bedoeld voor statushouders. 

Project Vluchtelingen in de techniek

IntroMAP

In de training Introductie Module Arbeidsmarkt en Participatie (introMAP) gaan statushouders aan de slag met het verkennen van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Stichting De Nieuwe Buren (DIT)

Duaal Inburgerings Traject

Een duaal beroepsgericht inburgeringstraject levert de bouwsector ‘handen’ en helpt statushouders aan werk!

Project dit-WERKt

dit WERKt

Gemeenten geven met de webapplicatie dit-WERKt vergunninghouders inzicht in de kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

The Buddy Film Project

Buddy Film Foundation

Buddy Film Foundation koppelt gevluchte, professionele filmmakers aan Nederlandse professionele filmmakers om zo een netwerk op te bouwen.

Werk-portal.nl

E-learnings voor statushouders

Op WERK-portal.nl staan programma’s over werk zoeken en aan het werk zijn in Nederland.

Project Krachtbedrijf

Krachtbedrijf

Het eigen ondernemerschap laten bijdragen aan volledige participatie.

Project UAF

Leerwerktraject voor elektromonteurs

Het UAF en Alliander en Temphory organiseren samen een leerwerktraject met baangarantie voor vluchtelingen bij Liander.

Project Trainingen om vluchtelingvrouwen beter te laten participeren

Atria

Trainingen voor de begeleiding van vrouwelijke statushouders naar arbeidsparticipatie