DUO for a JOB

DUO for a JOB brengt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond in contact met 50-plussers, die als vrijwilliger hun professionele ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk.

Doel:

DUO for a JOB biedt gratis en gepersonaliseerde 1 op 1 begeleiding aan jonge werkzoekenden met een migratieachtergrond (mentees) door hen gedurende 6 maanden te matchen aan ervaren vrijwilligers van 50 jaar of ouder (mentoren). Met deze intergenerationele en interculturele mentoring mikt de stichting op 3 doelstellingen:

 • Gelijke toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen doordat jongeren de ervaring en ondersteuning van een mentor kunnen benutten om moeilijkheden te overwinnen.
 • De competenties en ervaring van 50-plussers waarderen terwijl ze een verrijkende ervaring hebben, nieuwe competenties ontwikkelen en deel uitmaken van een lokaal actief netwerk van mentoren;
 • ‘Samen leven’ stimuleren door een uniek ontmoetingsplatform te bieden dat generaties en culturen overschrijdt, waardoor vooroordelen en stereotype denken ontkracht worden.

Werkwijze:

Zowel de vrijwillige 50-plussers als de jongeren melden zich via de website aan voor een infosessie.
Vervolgens wordt gewerkt middels een 5-stappen model:

 1. Kennismaking: eerst een infosessie, dan een intakegesprek.
 2. Training mentoren: via 8 workshops worden kandidaat-mentoren op hun mentorschap voorbereidt.
 3. Matching: op basis van expertise mentor, ambitie mentee, hulpvragen, talenkennis, interesses, digitale skills, persoonlijkheid, beschikbaarheid. Als het tijdens hun kennismaking klikt, kan het duo starten. Ze spreken dan 6 maanden lang wekelijks (min. 2u) af.
 4. Ondersteuning duo: 6 maanden lang ondersteunt een professionele medewerker het duo met advies, netwerk en workshops (bv. intervisies voor mentoren of sollicitatietraining voor mentees).
 5. Evaluatie/afronding duo: elk duo wordt na 6 maanden afgerond. impact wordt gemeten, leren uit ervaringen en suggesties om de aanpak te verbeteren.

Aard/omvang doelgroep:

DUO for a JOB richt zich op twee doelgroepen, namelijk de mentoren en de mentees.

De mentees:

 • Zijn tussen de 18 en 33 jaar
 • Zijn op zoek naar een baan, studie of stageplek
 • Hebben een (niet-EU) migratieachtergrond*
 • Mogen werken in Nederland
 • Spreken Nederlands en/of Engels
 • Er is geen opleidingsniveau vereist voor de mentees.

De mentoren:

 • Zetten zich in als vrijwilliger
 • Zijn 50 jaar of ouder
 • Hebben professionele ervaring die ingezet kan worden
 • Zijn beschikbaar voor 6 maanden
 • Er is geen coaching ervaring vereist voor de mentoren.

Resultaten:

Eind 2012 richtten Frédéric Simonart en Matthieu Le Grelle, twee jonge Belgen voor wie sociale cohesie na aan het hart ligt, DUO for a JOB op. Sindsdien heeft de stichting maatschappelijke resultaten behaald met meerdere vestigingen in België en Frankrijk. In Nederland is DUO for a JOB sinds september 2021 van start met hun eerste vestiging in (regio) Rotterdam. De eerste duo's zijn van start en de eerste groepen van vrijwillige mentoren hebben een basisopleiding gehad om te kunnen starten in een duo. In 2022 is het voornemen om 50 duo's te laten starten.
De volgende resultaten zijn behaald:

 • 1 op de 2 mentees (52%) vindt binnen 12 maanden na de begeleiding werk en 1 op de 5 (23%) start een stage of opleiding naar keuze.
 • 90% van de mentees bouwt stabiliteit, autonomie en zelfvertrouwen op, 65% begrijpt de nieuwe taal, cultuur en gedragscodes beter, 85% begrijpt beter waar professionele kansen te vinden zijn en 85% weet beter hoe ze te grijpen.
 • 90% van onze mentoren wil opnieuw mentor worden, 80% behoudt contact met hun mentees, ze overtuigen hun netwerk om ook mentor te worden (40% werving mentoren via huidige mentoren) en stimuleren hen om beter om te gaan met anderstalig talent.

Lees meer over DUO for a JOB

Contact

Projectnaam: DUO for a JOB

E: rotterdam@duoforajob.nl