Opleiding

Niet alle vluchtelingen zijn in staat om direct te werken. Velen zullen eerst een opleiding moeten volgen. Voor (jong-)volwassen vluchtelingen is het beroeps- en hoger onderwijs hiervoor een logische keuze. Zij kunnen dan een diploma halen waar ze op de arbeidsmarkt iets aan hebben. Ook komen vluchtelingen op deze manier in contact met werkgevers. Dit geldt vooral voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Hier vind je informatie over de mogelijkheden voor asielzoekers en vluchtelingen om deel te nemen aan het beroeps- en hoger onderwijs. Ook de mogelijkheden om stages te lopen, internationale schakelklassen (ISK) en het recht op studiefinanciering komen aan bod. Lees de informatie over wet- en regelgeving en ondersteuningsmogelijkheden.

Interessante projecten

Verschillende onderwijsinstellingen en werkgevers hebben projecten rond opleiding, stage en werkervaring voor vluchtelingen. Hier vindt u een aantal van deze bijzondere initiatieven.