Informatie Oekraïense vluchtelingen

De Russisch-Oekraïense oorlog heeft grote gevolgen voor de Oekraïense bevolking. Veel Oekraïners zijn op de vlucht, ook naar Nederland. Veel mensen, particulieren, willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne maar ook ondernemers, de rijksoverheid en gemeenten starten initiatieven en verzamelen informatie. Op deze pagina vind je een overzicht van informatiebronnen, parlementaire informatie en bijzondere initiatieven.

Overzicht informatiebronnen en websites

VNO-NCW
Overzicht van informatiebronnen en meer gericht op ondernemers 

LTO Nederland
Overzicht met algemene informatie voor Nederlandse boeren en tuinders en humanitaire initiatieven.

FNV
Webpagina voor Oekraïense vluchtelingen die in Nederland willen werken. Informatie over de belangrijkste aspecten van het werken: contract, werktijden, ziekte, ontslag en pesten. De documenten zijn in het Oekraïens.

Rijksoverheid.nl
Themapagina over de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne. De Rijksoverheid heeft in een overzicht alle veelgestelde vragen over opvang van Oekraïense vluchtelingen, het onderwijs voor Oekraïense kinderen, werk, inkomen en leefgeld en inburgering en taalles geplaatst.

Cijfers opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland
De Rijksoverheid publiceert iedere maandag en donderdag de actuele cijfers over het aantal gevluchte Oekraïners in Nederland en de capaciteit aan opvang.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vind je informatie over de gevolgen van de Russisch-Oekraïnse oorlog én een Ondernemersloket Sancties Rusland en Belarus.

CBS
Dossier Rusland-Oekraïne met onder andere cijfers over het aantal Oekraïners in Nederland.

Divosa
Op deze pagina deelt Divosa actuele informatie, ervaringen en initiatieven die relevant zijn voor het sociaal domein.

VNG
Informatiepagina voor gemeenten

Europa Centraal
Kenniscentrum Europa decentraal houdt een FAQ-list bij voor gemeenten en decentrale overheden.

Pharos
Zorg en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen. Informatie voor hulpverleners en vrijwilligers over welzijn en gezondheid (fysiek en mentaal)

Nederlandvoorvluchtelingen.nl
Informatiepagina van Vluchtelingenwerk voor particulieren. Ook lokale initiatieven voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt op deze pagina gedeeld.

Refugee Help
RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. De website is momenteel in vier talen (Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch) beschikbaar en  een initiatief van VluchtelingenWerk Nederland en SparkOptimus, in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, IND, Leger des Heils, Navara, OpenEmbassy, Pharos, Rode Kruis, UAF, UNHCR en vele andere NGO’s, maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven.

Op forrefugees.vluchtelingenwerk.nl verzamelt Vluchtelingenwerk alle informatie voor gevluchte Oekraïners die al in Nederland zijn.

UNHCR The Netherlands
Engelse pagina voor vluchtelingen en asielzoekers

Parlementaire Informatie

Een selectie van brieven en documenten van het parlement en de rijksoverheid.

Rapport over mogelijke inkomenseffecten van de oorlog in Oekraïne op de bedrijven in de land- en tuinbouw
Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over het rapport van Wageningen Economic Research (WEcR), 3 mei 2022.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
Brief aan de tweede Kamer van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, 26 april 2022.

Opvang ontheemden uit Oekraïne
Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken van de opvang, de organisatie en onderwijshuisvesting voor de ontheemden uit Oekraïne in Nederland. Daarnaast informeert hij de Kamer over de stand van zaken van de nationale opvangorganisatie voor de opvang voor de groep ontheemden uit Oekraïne voor de langere termijn, 26 april 2022.

Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) - Versie 2
In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs, 15 april 2022.

Documenten MCCb opvang Oekraïners
Documenten die zijn besproken in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne van 6 april 2022.

Verzamelbrief opvang Oekraïne
Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken rond de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Onder meer aandacht voor de financiële afspraken met gemeenten, onderwijs en het effect van de opvang op de toeslagen van gasthuishoudens, 6 april 2022.

Flyer Voorkom uitbuiting van vluchtelingen
Flyer van de Rijksoverheid bedoeld voor professionals die met vluchtelingen werken, zoals medewerkers van opvanglocaties. Lees hoe je verschillende vormen van mensenhandel herkent en waar je melding kunt doen, 4 april 2022.

Brief over aanpak opvang ontheemden uit Oekraïne
Staatssecretaris van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken met betrekking tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Nederland, 30 maart 2022.

Brief over mogelijke regeling compensatie leefgeld Oekraïners
Staatssecretaris Van der Burg (JenV) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over het voornemen van het kabinet voor een regeling om gemeenten financieel te compenseren voor de kosten voor de opvang en het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne, 21 maart 2022.

Brief over economische impact oorlog in Oekraïne en gerelateerde sancties
De ministers Adriaansens (EZK), Kaag (Financiën) en Van Gennip (SZW) sturen de Tweede Kamer een brief over de impact van de oorlog in Oekraïne en de tegen Rusland afgekondigde sancties voor de Nederlandse economie, 18 maart 2022.

Brief over aanpak opvang vluchtelingen Oekraïne
Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de aanpak van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, 17 maart 2022

Documenten MCCb opvang Oekraïners 
Documenten die zijn besproken in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, 16 maart 2022

Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) 
De handreiking biedt handvatten die gemeenten ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van de GOO, 13 maart 2022.

Brief over stand van zaken cyber security in relatie tot het conflict in Oekraïne
Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de cyberdreiging uit de Russisch-Oekraïense oorlog, 11 maart 2022.

Brief over opvang vluchtelingen uit Oekraïne
Minister Yeşilgöz - Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) informeren de Tweede Kamer over de aanpak van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de structuur van de nationale crisisbesluitvorming die daarbij in werking treedt, 8 maart 2022.

Brief over uitgangspunten samenwerking onderwijs en wetenschap met Russische Federatie en Belarus
Afschrift van de brief van minister Dijkgraaf (OCW) aan de voorzitters van enkele organisaties van 4 maart 2022. De brief gaat over uitgangspunten voor samenwerking met de Russische Federatie en Belarus, 4 maart 2022.

Brief over aanpak extra opvangplekken Oekraïense vluchtelingen
Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de stappen die het kabinet zet voor de extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen, 3 maart 2022.

Brief over opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne
Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de inzet van het kabinet om opvang voor Oekraïense vluchtelingen gereed te maken, 2 maart 2022.

Brief over instellen besluit en vertrekmoratorium Oekraïne
Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over zijn besluit tot het instellen van een besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers met de Oekraïense nationaliteit, 28 februari 2022.

Brief stand van zaken ontwikkelingen in en rondom Oekraïne
Minister Hoekstra (BZ) en minister Ollongren (Defensie) delen de laatste ontwikkelingen in en rondom Oekraïne met de Tweede Kamer, 26 februari 2022.

 


Deze pagina zal regelmatig voorzien worden van nieuwe informatie
Laatste update: 3 mei 2022