Werken & ondernemerschap

Werken in Nederland biedt vluchtelingen de mogelijkheid om op eigen benen te staan. Ook leren zij op deze manier de Nederlandse taal en samenleving kennen. Voor werkgevers vormen vluchtelingen een nieuw aanbod van mogelijke werknemers. Toch verloopt de integratie in de praktijk niet zonder problemen. Slechts een beperkt deel van de vluchtelingen in Nederland lukt het om betaald werk te vinden. 

Op deze pagina's vind je meer informatie over wet- en regelgeving en interessante regelingen en organisaties.

Vluchtelingen uit Oekraïne

De Russisch-Oekraïense oorlog heeft grote gevolgen voor de Oekraïense bevolking. Veel Oekraïners zijn op de vlucht, ook naar Nederland. Op de pagina 'Informatie over Oekraïense vluchtelingen' vind je een overzicht van informatiebronnen, handreikingen, parlementaire informatie en bijzondere initiatieven.

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. De overheid geeft vluchtelingen uit Oekraïne die willen werken in loondienst een vrijstelling voor een tewerkstellingsvergunning, zodat zij makkelijk en snel aan het werk kunnen. De werkgever hoeft dus geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Wel moeten werkgevers zo snel mogelijk bij het UWV melden dat zij een Oekraïense vluchteling hebben aangenomen. Vanaf 15 april 2022 zijn werkgevers verplicht dit ten minste twee werkdagen voor het begin van het werk te melden.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid

Interessante projecten

Verschillende werkgevers, overheden en maatschappelijke organisaties hebben projecten om vluchtelingen naar en in werk te begeleiden. Hier vind je een aantal van deze bijzondere initiatieven. Ken je een initiatief op het gebied van vrijwilligerswerk door vluchtelingen? Meld een initiatief.