Wetten & regels

De mogelijkheid voor vluchtelingen om in Nederland te werken of om ondernemer te worden, is geregeld in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Volgens deze wet mogen vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsvergunning gewoon in Nederland werken of een bedrijf starten. Asielzoekers (zonder verblijfsvergunning) mogen alleen onder bepaalde voorwaarden in Nederland werken.

Vluchtelingen en werken in Nederland

Wanneer de IND aan een asielzoeker een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’ verleent, is hij erkend als vluchteling. Een erkend vluchteling is volgens de Wet arbeid vreemdelingen vrij om te werken op de Nederlandse arbeidsmarkt (artikel 1c Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen). Op zijn verblijfsdocument staat dan de aantekening ‘arbeid vrij toegestaan; twv niet vereist’. Voor deze groep heeft een werkgever dus geen tewerkstellingsvergunning nodig.

Ondernemerschap

Een vluchteling kan naast werk in loondienst ook kiezen voor zelfstandig ondernemerschap. De rechten en plichten voor een vluchteling zijn wat dit betreft gelijk aan die van elke andere Nederlander. Met een tewerkstellingsvergunning mag een asielzoeker ook aan de slag als zelfstandig ondernemer. Hij krijgt de vergunning van het UWV. Ook in dit geval krijgt hij de TWV pas als zijn asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is.

Meer informatie over het starten van een eigen bedrijf in Nederland vind je bij de Kamer van Koophandel.

Asielzoekers en werken in Nederland

Asielzoekers (zonder verblijfsvergunning) mogen volgens de Wet arbeid vreemdelingen alleen onder bepaalde voorwaarden werken in Nederland:

  • De asielprocedure van de asielzoeker in kwestie loopt 6 maanden of langer;
  • De werkgever beschikt over een tewerkstellingsvergunning.

Afschaffen 24-weken-eis voor asielzoekers

Het kabinet past de regels aan voor asielzoekers die willen werken, nadat de Raad van State in november 2023 oordeelde dat de 24-weken-eis in strijd is met de Europese Opvangrichtlijn. Asielzoekers mogen meer dan 24 weken per jaar werken als hun asielaanvraag minstens zes maanden in behandeling is. 
Asielzoekers mogen alleen werken als de werkgever een tewerkstellingsvergunning heeft. Deze vergunning wordt aangevraagd bij het UWV. Nu er duidelijkheid is van de hoogste bestuursrechter, kan per direct een tewerkstellingsvergunning worden afgegeven voor langer dan 24 weken.

Zie verder het nieuwsbericht van de Rijksoverheid: Asielzoekers mogen meer dan 24 weken per jaar werken

Bij het UWV kun je als werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvragen.