Taal & Inburgering

De overheid wil dat iedereen meedoet in de Nederlandse samenleving. Vluchtelingen die in Nederland mogen verblijven, moeten daarom inburgeren. Want met kennis van de taal en samenleving hebben vluchtelingen meer kans op een baan en een vast inkomen. Ook bevordert de kennis van het Nederlands de integratie in de Nederlandse samenleving.

Op deze pagina's vindt u meer informatie over wat inburgering inhoudt. Zo krijgt u antwoord op veelgestelde vragen en vindt u informatie over wet- en regelgeving, ondersteunende organisaties en recente beleidsontwikkelingen.

Interessante projecten

Verschillende organisaties hebben projecten opgezet op het gebied van taal en inburgering. Hieronder vindt u een aantal van deze bijzondere initiatieven, vaak opgezet door overheden, werkgevers of maatschappelijke organisaties.

Mensen in een klaslokaal Shutterstock
Dema en Rama Venus Veldhoen

Persoonlijke verhalen van vluchtelingen

Vluchtelingen willen graag zo snel mogelijk aan het werk: zelfstandig worden en een 'normaal' leven opbouwen.
Lees het verhaal van Dema en Rama.