Inburgering

De overheid wil dat iedereen meedoet in de Nederlandse samenleving. Vluchtelingen die in Nederland mogen verblijven, moeten daarom inburgeren. Want met kennis van de taal en samenleving hebben vluchtelingen meer kans op een baan en een vast inkomen. Ook bevordert de kennis van het Nederlands de integratie in de Nederlandse samenleving.

Wet inburgering 2021

Sinds januari 2022 is een nieuwe inburgeringswet in werking getreden. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Het doel van deze nieuwe wet is dat inburgeringsplichtigen snel meedoen in Nederland.

Inburgeren gaat via 3 nieuwe leerroutes:

  • De B1 route; een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij als vrijwilliger werken.
  • De onderwijsroute; een route vooral voor jongeren. Jongeren gaan naar school en halen hun diploma.
  • De zelfredzaamheidsroute; een route voor inburgeringsplichtigen waarvoor route 1 en 2 niet haalbaar is.

Lees meer over de inburgeringswetinburgeren in Nederland en de wet inburgering 2021

Interessante projecten

Verschillende organisaties hebben projecten opgezet op het gebied van taal en inburgering. Hieronder vind je een aantal van deze bijzondere initiatieven, vaak opgezet door overheden, werkgevers of maatschappelijke organisaties. Ken je een initiatief op het gebied van vrijwilligerswerk door vluchtelingen? Meld een initiatief.