Ondersteuning

Vluchtelingen staan er bij het inburgeren in Nederland niet alleen voor. Ook wanneer je als werkgever, onderwijsinstelling of maatschappelijke organisatie vluchtelingen wil helpen bij inburgering en het leren van Nederlands, kun je bij verschillende instanties terecht voor ondersteuning. Bekijk hieronder bij welke instantie je met welke vraag terecht kunt.

Inburgering algemeen

Inburgeren.nl

Startpunt voor inburgeren in Nederland

Op Inburgeren.nl vind je informatie over wat inburgeren is, het inburgeringsexamen en het betalen van inburgering. Inburgeren.nl is een initiatief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Contact
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Servicecentrum Inburgering
050 - 5 999 600
www.inburgeren.nl

Blik op werk

Keurmerk voor inburgeringscursussen

Blik op werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut. Het Blik op Werk Keurmerk geeft aan dat een taalcursus of inburgeringscursus van goede kwaliteit is.

Contact
030 - 2 916 025
info@blikopwerk.nl
www.blikopwerk.nl

Leren van Nederlands

Het Begint met Taal

Ondersteuning van taalcoachorganisaties

Het Begint met Taal ondersteunt taalcoachorganisaties met materiaal, trainingen, deskundigheid, advies en informatie over vrijwillige taalcoaching aan bijvoorbeeld vluchtelingen. Taalcoachorganisaties koppelen mensen die Nederlands als tweede taal leren aan vrijwillige taalcoaches.

Contact
Landelijke koepel voor vrijwillige taalcoaching aan anderstaligen (NT2)
030 – 2 422 841 (van maandag t/m donderdag)
www.hetbegintmettaal.nl

Tel mee met taal

Actieprogramma van de overheid

Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van OCW, VWS en SZW. Het actieprogramma wil tegengaan dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan. Bijvoorbeeld door het trainen van taalvrijwilligers en het sluiten van regionale taalakkoorden.
Meer over Tel mee met Taal

Nt2taalmenu

Nederlands leren en inburgeringsexamen oefenen

Nt2taalmenu is een gratis website waar vluchtelingen Nederlands kunnen leren of kunnen oefenen voor het inburgeringsexamen. Nt2Taalemenu is gemaakt door docenten NT2.
www.nt2taalmenu.nl

VluchtelingenWerk Nederland

Taalcoaches

VluchtelingenWerk Nederland zet vrijwilligers in als taalcoaches voor vluchtelingen. Een taalcoach en vluchteling ondernemen samen activiteiten die het leren van Nederlands versnellen. Bijvoorbeeld het lezen van de krant of een bezoek aan de bibliotheek of markt. Zo helpen taalcoaches bij een versnelde integratie van vluchtelingen in Nederland.

Contact
020 - 3 467 200
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl

Stichting Lezen en Schrijven

Laaggeletterdheid voorkomen en verminderen

Stichting Lezen en Schrijven is in 2004 opgericht door Prinses Laurentien. De stichting heeft als doel om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen.
Voor advies over lezen en schrijven is er een gratis nummer: 0800 023 44 44. 

Contact
070 - 3 022 660
www.lezenenschrijven.nl

Maatschappelijke begeleiding

VluchtelingenWerk Nederland

Begeleiding bij asielprocedure en integratie

VluchtelingenWerk Nederland biedt asielzoekers begeleiding tijdens de asielprocedure en bij hun integratie en helpt bij gezinshereniging. Ook worden vakantieweken georganiseerd voor vluchtelingkinderen en treedt VluchtelingenWerk op als belangenbehartiger voor vluchtelingen.

Contact
020 – 3 467 200
Helpdesk: 020 – 3 467 250
info@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl

Tolk- en vertaalactiviteiten

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN)

Tolken op locatie

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) maakt deel uit van ManpowerGroup en biedt onder andere tolken per telefoon en op locatie. Vluchtelingen kunnen de hulp van TVcN inroepen bij bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken.

Contact
088 – 2 555 222
www.tvcn.nl