Wetten & regels en beleid

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning zijn vrij om te werken in Nederland. Zij mogen dus ook vrijwilligerswerk doen. Ook asielzoekers (zonder verblijfsvergunning) mogen in Nederland vrijwilligerswerk doen. De asielzoeker moet dan wel een vreemdelingenidentiteitsbewijs hebben. Dit is geregeld in de Wet arbeid vreemdelingen.

Procedure Rijksoverheid: asielzoekers werken als vrijwilliger

Vluchtelingen die nog geen status hebben, kunnen als vrijwilliger aan de slag. Hiervoor is géén tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist. Wel toetst het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of er sprake is van vrijwilligerswerk. Daarom heeft een organisatie een vrijwilligersverklaring nodig wanneer een asielzoeker er vrijwilligerswerk gaat doen.

Vrijwilligersverklaring voor asielzoekers

Met deze verklaring toetst het UWV of er daadwerkelijk sprake is van vrijwilligerswerk.  

De criteria voor vrijwilligerswerk zijn:

  • de werkzaamheden zijn gebruikelijk onbetaald;
  • er is geen sprake van een winstoogmerk;
  • het vrijwilligerswerk dient een algemeen maatschappelijk belang.

Voor vluchtelingen (met verblijfsvergunning) heeft de organisatie geen vrijwilligersverklaring nodig, behalve als de vluchteling in kwestie een werkloosheidsuitkering heeft. In dat geval heeft de organisatie ook voor een vluchteling een vrijwilligersverklaring nodig.

Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang : tips en aandachtspunten

Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk hebben vaak behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Zij kunnen de hulp inschakelen van asielzoekers of statushouders die verblijven in een van de opvanglocaties van het COA. De handreiking ‘Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) helpt geïnteresseerde organisaties op weg.

Mensen in een klaslokaal Shutterstock