Wetten & regels

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning zijn vrij om te werken in Nederland. Zij mogen dus ook vrijwilligerswerk doen. Ook asielzoekers (zonder verblijfsvergunning) mogen in Nederland vrijwilligerswerk doen. De asielzoeker moet dan wel een vreemdelingenidentiteitsbewijs hebben. Dit is geregeld in de Wet arbeid vreemdelingen.

Vrijwilligersverklaring voor asielzoekers

Als een asielzoeker vrijwilligerswerk bij uw organisatie wil doen, moet u een vrijwilligersverklaring van het UWV hebben. Met deze verklaring toetst het UWV of er daadwerkelijk sprake is van vrijwilligerswerk. Is dit het geval, dan verstrekt het UWV de vrijwilligersverklaring.

De criteria voor vrijwilligerswerk zijn:

  • de werkzaamheden zijn gebruikelijk onbetaald;
  • er is geen sprake van een winstoogmerk;
  • het vrijwilligerswerk dient een algemeen maatschappelijk belang.

Voor vluchtelingen (met verblijfsvergunning) heeft u geen vrijwilligersverklaring nodig, behalve als de vluchteling in kwestie een werkloosheidsuitkering heeft. In dat geval heeft u ook voor een vluchteling een vrijwilligersverklaring nodig.

Mensen in een klaslokaal Shutterstock