Ondersteuning bij vrijwilligerswerk door vluchtelingen

Door vrijwilligerswerk te doen, kunnen asielzoekers en vluchtelingen sneller integreren in de Nederlandse samenleving. Hier vind je organisaties die je kunnen helpen bij de organisatie van vrijwilligerswerk voor vluchtelingen of als je een vluchteling als vrijwilliger wilt aannemen.

Algemene informatie over vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk.nl

Alles over het organiseren van vrijwilligerswerk

Op Vrijwilligerswerk.nl vind je informatie over het organiseren van vrijwilligerswerk, het vinden en begeleiden van vrijwilligers en wetten en regels rondom vrijwilligerswerk. Ook kunnen vrijwilligers hier naar vrijwilligerswerk zoeken. Vrijwilligerwerk.nl is een initiatief van Movisie.

Contact
Movisie
030 – 7 892 000
info@movisie.nl
www.movisie.nl
www.vrijwilligerswerk.nl

Startpagina vrijwilligerswerk

Startpunt voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Op vrijwilligerswerk.startpagina.nl vind je verwijzingen naar allerlei organisaties die zich bezighouden met vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld vrijwilligerscentra per provincie, maar ook vrijwilligersorganisaties zelf.
vrijwilligerswerk.startpagina.nl 

Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV)

Verenging NOV is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. Bij Vereniging NOV zijn 370 (koepel)organisaties aangesloten. Er is door VON een digitale krant over wet- en regelgeving uitgebracht onder de titel ‘minder gedoe voor vrijwilligers'.
www.nov.nl

Vrijwilligerswerk voor vluchtelingen

Er zijn verschillende organisaties die zich – samen met vrijwilligers – inzetten voor participatie van vluchtelingen in Nederland. Hieronder een selectie. 

New Dutch Connections

Talentontwikkeling van jonge (ex-)asielzoekers

New Dutch Connections is een netwerkorganisatie die jonge (ex-) asielzoekers helpt hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Dit doen ze samen met partners zoals bedrijven, scholen, gemeentes en vrijwilligers. Bijvoorbeeld met het project Ondernemen in je Eigen Toekomst.

Contact
06 – 53 441 677
info@newdutchconnections.nl

www.newdutchconnections.nl

Humanitas

Landelijke vrijwilligersorganisatie

Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers van Humanitas helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Dit geldt voor alle mensen in Nederland die hulp kunnen gebruiken, en dus ook vluchtelingen.

Contact
020 – 5 231 100
info@humanitas.nl
www.humanitas.nl

Stichting Gilde Nederland

Taalprojecten en kennisdeling over ambachten

Vrijwilligers van Stichting Gilde Nederland delen belangeloos hun kennis en kunde die ze hebben opgedaan binnen hun beroep. Zo helpen ze mensen beter te functioneren in hun sociale omgeving of op de arbeidsmarkt. Stichting Gilde Nederland heeft in een groeiend aantal steden ook taalprojecten opgestart.

Contact
06 – 48 640 856
info@gilde-nederland.nl
www.gilde-nederland.nl

Vrijwilligerswerk vinden

Regionale en gemeentelijke vrijwilligersorganisaties

Voor het vinden van vrijwilligerswerk in de buurt kunnen vluchtelingen terecht bij een regionaal of gemeentelijk vrijwilligerscentrum. Deze vrijwilligerscentra beschikken vaak over een vacaturebank voor vrijwilligerswerk. 

Mensen in een klaslokaal Shutterstock