Aantallen & herkomst

In 2022 dienden ruim 35.000 asielzoekers een eerste asielverzoek in, en waren er circa 11.000 nareizigers, met name in de tweede helft van het jaar. In vergelijking met het vorige jaar zijn dit stijgingen van respectievelijk 44 procent en 8 procent. Net als voorgaande jaren vormden Syriërs de grootste groep asielzoekers.

Meeste aanvragen in tweede helft van 2022

In 2022 dienden 35 535 asielzoekers een eerste asielverzoek in, het hoogste aantal sinds 2015. In het tweede half jaar van 2022 waren dit er meer (21 760 verzoeken) dan in het eerste half jaar (13 775 verzoeken). In februari kreeg de IND de minste (1 600) en in september de meeste (4 435) asielverzoeken te verwerken. Na september nam het aantal asielverzoeken weer af.

Grafiek van aantal asielzoekers en nareizigers (bron: CBS)

Bron: CBS

Asielverzoeken naar nationaliteit 2018-2022

Mensen met een Syrische nationaliteit vormden in 2022, net zoals in voorgaande jaren, de grootste groep asielzoekers; bijna 36 procent (12 640) van het totaal. Dat is de helft meer dan een jaar eerder. Net als in 2021 vormden Afghanen (2 730) en Turken (2 685) na Syriërs de grootste groepen asielzoekers in 2022.

Grafiek aantal asielzoekers naar nationaliteit vanaf 2018 t/m 2022 (bron CBS)

Bron: CBS

Aantal asielaanvragen in Europa (Europese Unie)

De 27 EU-lidstaten hebben in 2022 881.200 eerste asielaanvragen geregistreerd, een stijging van 64 % ten opzichte van 2021. Het Verenigd Koninkrijk is per 31-01-2020 uit de EU getreden en is niet meer opgenomen in deze statistieken. In 2022 voert Duitsland de lijst aan van de landen met het hoogste aantal asielaanvragen, goed voor een kwart van alle nieuwe aanvragers in de EU (25%), gevolgd door Frankrijk (16%) en Spanje (13%), vóór Oostenrijk (12%) en Italië (9%). Deze vijf EU-lidstaten waren samen goed voor driekwart (75%) van alle eerste asielaanvragers in de EU.

 

Europese statistieken asielaanvragen in de Europese Unie 2022

Syrisch, Afghaans, Venezolaans en Turks – belangrijkste nationaliteiten van nieuwe asielzoekers

Bijna de helft (46%) van de eerste asielaanvragers in 2022 had het Aziatische staatsburgerschap, terwijl 22% het Afrikaanse staatsburgerschap had, 17% het Europese staatsburgerschap (niet-EU) en 14% het Noord- of Zuid-Amerikaanse staatsburgerschap.

Syrië blijft sinds 2013 het belangrijkste land van staatsburgerschap van asielzoekers in de EU. In 2022 dienden Syriërs 15 % van het totale aantal eerste aanvragen in de EU in. Afghanistan was voor het vierde achtereenvolgende jaar het tweede belangrijkste land met 13% van het EU-totaal.

Land van herkomst

Hieronder de top 10 van herkomstlanden van de totale instroom van asielzoekers in maart 2022 t/m maart 2023 in Nederland.

Het betreft eerste aanvragen, herhaalde aanvragen en nareizende gezinsleden. Net als eerdere jaren vormen asielzoekers uit Syrië de grootste groep.

Land van herkomst

aantal

percentage

Syrië

 19.262

40%
Turkije   4.040   8%
Yemen   2.762   6%
Afghanistan
  2.400   5%
Eritrea
  2.079   4%
Somalië   1.753   4%
Algerije   1.389

  3%

Iran   1.365   3% 
Onbekend
  1.268   3% 
Irak   1.198   3% 
Oekraïne
  1.143

  2%

Anders

 10.303 22%

Totaal

 47.764

100%

Tabel: personen in opvang, naar nationaliteit, (Bron: IND (april 2023) Asylum trends)

De IND publiceert maandelijks een rapport over asielaanvragen in Nederland en Europa. Lees verder op de website van de IND


Laatste update: april 2023