Aantallen & herkomst

In 2019 kwamen 22,5 duizend asielzoekers en 4,2 duizend nareizende gezinsleden naar Nederland, bij elkaar een fractie minder dan in 2018. Syriërs en Eritreeërs vormen nog steeds de grootste groepen. Het aantal asielzoekers uit Nigeria en Syrië nam het meest toe. Het totaal aantal asielzoekers en nareizigers daalt sinds 2015.
Asielzoekers en nareizigers (update januari 2020)

Asielverzoeken naar nationaliteit 2018-2019

De drie meest voorkomende nationaliteiten onder de eerste asielverzoeken (2019) zijn Syrische, Nigeriaanse en Iraanse. Het aantal asielzoekers en nareizigers uit Erittea daalde.

Asielzoekers naar herkomst (update januari 2020) 

Aantal asielaanvragen

In de periode januari-november 2018 ontving Cyprus de meeste asielaanvragen per 1.000 inwoners (8,01), gevolgd door Malta (2,86), Griekenland (2,83) en Luxemburg (1,94). In dezelfde periode ontving Nederland 0,71 asielaanvragen per 1.000 inwoners. Het EU-gemiddelde was 1,15. Nederland staat hiermee op de elfde plaats. In absolute aantallen heeft Duitsland de meeste asielaanvragen gekregen (85.630).

Tabel – eerste asielaanvragen in Europese Unie 2019 (januari t/m juni; in aantallen)

 

Land

Aantal

Aantal per 1.000 inwoners

Cyprus   6.925 8,01
Malta
1.360 2,86

Griekenland

30.440 2,83

Luxemburg

1.170 1,94
Spanje 55.290 1,18
België 12.815 1,12
Zweden 10.740 1,06
Duitsland 85.630 1,03
Frankrijk
61.195 0,91
Slovenië 1.800 0,87
Nederland
12.250 0,71
Oostenrijk
5.780 0,66
Ierland 2.2.40 0,46
Finland
2.245 0,41
Italië 20.995 0,35
Totaal Europese Unie-28 339.000 0,66

Tabel bron: Min. VenJ, Rapportage Vreemdelingenketen, o.b.v. Eurostat, 18-09-2019

Land van herkomst

Hieronder de top 10 van herkomstlanden van de totale instroom van asielzoekers in 2019.

Het betreft eerste aanvragen, herhaalde aanvragen en nareizende gezinsleden. Net als eerdere jaren vormen asielzoekers uit Syrië en Eritrea de grootste groep. Opvallend is een grotere instroom uit relatief veilige landen. Van het aantal nareizende gezinsleden is het aandeel Eritreeërs met 43 procent met afstand het grootst. Van de alleenstaande minderjarige asielzoekers geldt dit met 29 procent voor de groep Syriërs.

Land van herkomst

aantal

percentage

Syrië

 5.199

18%

Eritrea

 2.365  8%

Nigerië

 2.206  7%

Iran

 1.857  6%

Turkije

 1.357  5% 

Algerije

 1.317

 4%

Moldavië
 1.222  4% 
Marokko  1.191  4% 
Irak  1.015  3% 
Onbekend    923

 3%

Anders

 9.890 

34%

Totaal

30.603

100%

Tabel: personen in opvang, naar nationaliteit, (Bron: IND (december 2019) Asylum trends)

     

Hoe lang blijven vluchtelingen in Nederland?

Vluchtelingen komen naar Nederland vanwege de politieke situatie in hun land van herkomst. Het is daarom voor vluchtelingen vaak niet mogelijk om snel weer naar hun thuisland terug te keren. Het grootste deel woont na 10 jaar dan ook nog in Nederland. Dit geldt overigens ook voor immigranten uit traditionele ‘gastarbeiderslanden’ zoals Turkije en Marokko.

Binnen tien jaar vertrokken immigranten, immigratiejaar 2003

bron: CBS

Klant aan de balie Guido Koppes
Geactualiseerd februari 2020