Aantallen & herkomst

In 2020 kwamen er in totaal 17 585 asielzoekers en nareizigers, een daling ten opzichte van 2019. Corona is waarschijnlijk de reden hiervoor. In 2015 was er een piek in het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam. De oorlog in Syrië zorgde in dat jaar voor een grote vluchtelingenstroom. Hier op volgend was er in het laatste kwartaal van 2016 en de eerste twee kwartalen van 2017 een piek in het aantal nareizigers.

In het tweede kwartaal van 2021 is zowel het aantal eerste asielverzoeken als het aantal nareizigers gestegen. Het aantal eerste asielverzoeken nam toe tot 3 355. Het aantal nareizigers steeg naar 2 580, een toename van ruim duizend ten opzichte van het vorige kwartaal. De stijging is mede te verklaren door de versoepeling van de maatregelen omtrent Covid-19 in het tweede kwartaal van 2021.

Aantal asielzoekers en nareizigers 2014-2020
Asielverzoeken naar nationaliteit 2019-2020

Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers in 2020. Net zoals het eerste en tweede kwartaal vormden Syriërs ook in het derde kwartaal van 2020 de grootste groep asielzoekers met 1 370 eerste aanvragen, een derde van het totaal. Daarna volgen de asielzoekers met Turkse nationaliteit, Marokkaanse en Algerijnse nationaliteit.

Asielverzoeken, nationaliteit en maand 2019-2020 

Aantal asielaanvragen

De 27 EU-lidstaten hebben in 2020 472.395 eerste asielaanvragen geregistreerd. Het Verenigd Koninkrijk is per 31-01-2020 uit de EU getreden en is niet meer opgenomen
in deze tabel. In deze periode voert Duitsland (1) de lijst aan van de landen met het hoogste aantal asielaanvragen, gevolgd door Spanje (2) en Frankrijk (3). In deze tabel heeft Cyprus de meeste asielaanvragen per 1.000 inwoners (3,42%), gevolgd door Griekenland (1,93%), Malta (1,46%) en Spanje (0,77%). In dezelfde periode ontving Nederland 0,29 asielaanvragen per 1.000 inwoners. Het EU-gemiddelde was 0,38. Nederland staat hiermee op de twaalfde plaats.

Tabel – Top 15 van eerste asielaanvragen in Europese Unie 2020 (in aantallen)

 

Land

Aantal

                             
Duitsland 121.955    
Frankrijk
93.200    
Spanje
88.530    
Griekenland
40.560    

Italië

26.940    
België
16.710    
 Zweden 16.225    
Nederland
15.255    
Oostenrijk
14.760    
Zwitserland 10.990    
Cyprus 7.495    
Roemenië 6.155    
Slovenië 3.550    
Bulgarije  3.525    
Finland  3.190    
Totaal Europese Unie-27 472.395    

Tabel bron: Eurostat, 2021

Land van herkomst

Hieronder de top 10 van herkomstlanden van de totale instroom van asielzoekers in oktober 2020 tot oktober 2021 in Nederland.

Het betreft eerste aanvragen, herhaalde aanvragen en nareizende gezinsleden. Net als eerdere jaren vormen asielzoekers uit Syrië de grootste groep.

Land van herkomst

aantal

percentage

Syrië

 12.464

39%

Turkije

   3.010  9%
Afghanistan
   2.834  9%
Yemen
   1.728  5%

Eritrea

   1.572  5%
Algerije
   1.193

 4%

Marokko
      978  3% 
Irak       915  3% 
Onbekend
      827  3% 
Somalië       826

 3%

Anders

   5.862  18%

Totaal

 32.209

100%

Tabel: personen in opvang, naar nationaliteit, (Bron: IND (november 2021) Asylum trends)

De IND publiceert maandelijks een rapport over asielaanvragen in Nederland en Europa. Lees verder op de website van de IND