Aantallen & herkomst

In het eerste kwartaal van 2019 kwamen 5.405 asielzoekers en 840 nareizende gezinsleden naar Nederland. Het aantal eerste asielverzoeken was ruim 400 lager dan in het vierde kwartaal van 2018, maar 1.250 hoger dan in het eerste kwartaal van 2018. Het aantal nareizigers is voor het vijfde opeenvolgende kwartaal gedaald.

Asielzoekers en nareizigers tot en met eerste kwartaal 2019

Asielverzoeken naar nationaliteit 2018-2019

De drie meest voorkomende nationaliteiten onder de eerste asielverzoeken (2019, 1e kwartaal) zijn Syrisch (575 verzoeken), Nigeriaans (485) en Iraans (470). Het aantal Nigeriaanse en Iraanse asielverzoeken is veel hoger dan een jaar eerder.

Meest voorkomende nationaliteiten asielzoekers 2018-2019

Aantal asielaanvragen

In de periode januari-november 2018 ontving Cyprus de meeste asielaanvragen per 1.000 inwoners (8,27), gevolgd door Griekenland (5,74), Malta (4,24) en Luxemburg (3,47). In dezelfde periode ontving Nederland 1,28 asielaanvragen per 1.000 inwoners. Het EU-gemiddelde was 1,15. Nederland staat hiermee op de twaalfde plaats. In absolute aantallen heeft Duitsland de meeste asielaanvragen gekregen.

Tabel – eerste asielaanvragen in Europese Unie 2018 (januari t/m november; in aantallen)

 

Land

Aantal

Aantal per 1.000 inwoners

Cyprus   7.065 8,27
Griekenland 61.760 5,74

Malta 

1.950 4,24

Luxemburg

2.050 3,47
Duitsland 173.640 2,10
Frankrijk 107.760 1,61
Oostenrijk 12.515 1,43
Zweden 19.760 1,98
België 21.280 1,87
Oostenrijk 12.515 1,43
Slovenië
2.720 1,32
Nederland 21.945 1,28
Spanje 49.720 1,07
Italië 51.050 0,84
Finland 4.035 0,73
Totaal Europese Unie-28 590.600 1,15

Tabel bron: Min. VenJ, Rapportage Vreemdelingenketen, o.b.v. Eurostat, 14-05-2019

Land van herkomst

Hieronder de top 10 van herkomstlanden van de totale instroom van asielzoekers in de periode juni 2018 – juni 2019.

Het betreft eerste aanvragen, herhaalde aanvragen en nareizende gezinsleden. Net als eerdere jaren vormen asielzoekers uit Syrië en Eritrea de grootste groep. Opvallend is een grotere instroom uit relatief veilige landen. Van het aantal nareizende gezinsleden is het aandeel Syriërs met 70 procent met afstand het grootst. Van de alleenstaande minderjarige asielzoekers geldt dit met 51 procent voor de groep Eritreeërs.

Land van herkomst

aantal

percentage

Syrië

 4.532

15%

Iran

 2.804

 9% 

Eritrea

 2.570

 8%

Nigeria

 1.664

 5%

Irak

 1.528  5% 

Turkije

 1.501

 5%

Algerije  1.428  5% 
Marokko  1.262  4% 
Afghanistan   1.083  4% 
Moldavië

 1.003

 3%

Anders

11.228

37%

Totaal

30.603

100%

Tabel: personen in opvang, naar nationaliteit, (Bron: IND (july 2019) Asylum trends)

Aandeel vergunninghouders met werk neemt langzaam toe

Tweeënhalf jaar na het krijgen van een verblijfsvergunning asiel in 2014 had gemiddeld 11 procent van de 18- tot 65-jarige statushouders werk, als werknemer of zelfstandige. Een jaar eerder was dit nog 4 procent. Veel statushouders zijn dan nog aan het inburgeren. Na dertig maanden werkte 36 procent in de horeca en 24 procent in de uitzendbranche. Meestal gaat het om een contract voor bepaalde tijd en om deeltijdwerk.

Werkenden onder 18- tot 65 jarigen die in 2014 een verblijfsvergunning kregen

bron: CBS

Uitkeringsafhankelijkheid neemt licht af

Anderhalf jaar na het verkrijgen van de verblijfsvergunning in 2014 ontving gemiddeld 90 procent van de 18- tot 65-jarigen een uitkering, in de meeste gevallen bijstand. Een jaar later was dit gedaald naar 84 procent. Van de Syriërs en Eritreeërs kreeg na tweeënhalf jaar nog steeds bijna 90 procent bijstand. Pas wanneer statushouders de asielopvang hebben verlaten, komen ze in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Uitkeringsgerechtigden onder 18- tot 65-jarigen die in 2014 een verblijfsvergunning kregen

bron: CBS

Opleidingsniveau

Van de niet-schoolgaande Syriërs tussen de 15 en 64 jaar heeft ongeveer een vijfde hbo of wo als hoogst gerealiseerde opleidingsniveau. Het gerealiseerde opleidingsniveau van Syriërs lijkt het meest op dat van de Afghaanse en Iraakse groep. Kenmerkend is een aanzienlijke groep met een diploma in het hoger onderwijs en een substantiële groep die maximaal basisonderwijs heeft behaald. In deze figuur staat het opleidingsniveau van vluchtelingen en een aantal andere grote migrantengroepen in Nederland.

Gerealiseerd opleidingsniveau van 15-64 jarige niet-schoolgaanden naar herkomst (%)

 

Opleidingsniveau

Bron: SCP, Syriërs in Nederland, 2018.

Leeftijden en geslacht

Het percentage minderjarigen onder de asielzoekers en nareizigers daalde ten opzichte van 2016, terwijl dat van volwassen mannen en vrouwen steeg. Onder de nareizigers bevinden zich relatief veel minderjarigen, maar dat percentage daalt sinds 2013. In 2017 nam voor het eerst in enkele jaren ook het percentage minderjarigen onder de asielzoekers af.

Asielzoekers en nareizigers naar leeftijd en geslacht

bron: IND, CBS

Hoe lang blijven vluchtelingen in Nederland?

Vluchtelingen komen naar Nederland vanwege de politieke situatie in hun land van herkomst. Het is daarom voor vluchtelingen vaak niet mogelijk om snel weer naar hun thuisland terug te keren. Het grootste deel woont na 10 jaar dan ook nog in Nederland. Dit geldt overigens ook voor immigranten uit traditionele ‘gastarbeiderslanden’ zoals Turkije en Marokko.

Binnen tien jaar vertrokken immigranten, immigratiejaar 2003

bron: CBS

Klant aan de balie Shutterstock
Geactualiseerd juli 2019