Aantallen & herkomst

In 2023 dienden ruim 38.000 mensen een eerste asielverzoek in, een stijging van 8 procent meer dan het jaar ervoor. Er waren circa 10.500 nareizigers, en dit aantal nam juist af met 7 procent. Net als voorgaande jaren vormden Syriërs de grootste groep asielzoekers en de meeste asielverzoeken werden in de tweede helft van het jaar ingediend.

Meeste aanvragen in tweede helft van 2023

In 2023 dienden bijna 38.500 asielzoekers een asielverzoek in, het hoogste aantal sinds 2015. In het tweede half jaar van 2023 waren dit er ruim 23.000. In het vierde kwartaal waren de meetse asielverzoeken. Van alle eerste asielverzoeken waren er 600 verzoeken van mensen uit Oekraïne; 460 minder dan in 2022.

Grafiek van het aantal asielverzoeken 2020-2023 

Bron: CBS

Asielverzoeken naar nationaliteit 2020-2023

Mensen met een Syrische nationaliteit vormden in 2023, net zoals in voorgaande jaren, de grootste groep asielzoekers; bijna 13.000 eerste asielverzoeken, net iets meer dan in 2022. Andere grotere groepen asielzoekers kwamen uit Turkije en Eritrea. Vooral het aantal asielzoekers uit Eritrea nam toe; 72 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Grafiek van het aantal asielverzoeken naar nationaliteit 2020-2023 

Bron: CBS

Aantal asielaanvragen in Europa (Europese Unie)

De 27 EU-lidstaten hebben in 2023 1.048.900 eerste asielaanvragen geregistreerd, een stijging van 20 % ten opzichte van 2022. In 2023 voert Duitsland de lijst aan van de landen met het hoogste aantal asielaanvragen, goed voor een derde van alle nieuwe aanvragers in de EU (31%), gevolgd door Spanje (15%), Frankrijk (14%) en Italië (12%). Deze vier EU-lidstaten waren samen goed voor bijna driekwart van alle eerste asielaanvragers in de EU.

 

Grafiek asielverzoeken binnen de Europese Unie 2023 

Syrisch, Afghaans en Turks – belangrijkste nationaliteiten van nieuwe asielzoekers

Syrië blijft sinds 2013 het belangrijkste land van staatsburgerschap van asielzoekers in de EU. In 2023 dienden Syriërs 17 % van het totale aantal eerste aanvragen in de EU in. Afghanistan was voor het zesde achtereenvolgende jaar het tweede belangrijkste land met 10% van het EU-totaal. Het aantal asielzoekers uit Turkije was 9% van het EU-totaal.

Land van herkomst

Hieronder de top 10 van herkomstlanden van de totale instroom van asielzoekers in april 2023 t/m april 2024 in Nederland.

Het betreft eerste aanvragen, herhaalde aanvragen en nareizende gezinsleden. Net als eerdere jaren vormen asielzoekers uit Syrië de grootste groep.

Land van herkomst

aantal

percentage

Syrië

 22.910

43%
Turkije   3.823   7%
 Irak   3.145   6% 
Yemen   2.888   5%
Eritrea
  2.500   5%
Somalië   1.743   3%
Onbekend
  1.606
   3% 
Algerije   1.537

  3%

Iran   1.017   2% 
Marokko
     937

  2%

Anders

 11.731 22%

Totaal

 53.834

100%

Tabel: personen in opvang, naar nationaliteit, (Bron: IND (april 2024) Asylum trends)

De IND publiceert maandelijks een rapport over asielaanvragen in Nederland en Europa. Lees verder op de website van de IND


Laatste update: mei 2024