Aantallen & herkomst

Meer asielzoekers en nareizigers in derde kwartaal van 2020. Het aantal mensen dat in het derde kwartaal van 2020 een eerste asielverzoek heeft ingediend, is gestegen naar iets meer dan 4 duizend. Het aantal eerste asielverzoeken ligt daarmee net iets onder het niveau van vóór de coronacrisis. In 2019 kwamen er in totaal 26 720 asielzoekers en nareizigers. In 2015 was er een piek in het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam. De oorlog in Syrië zorgde in dat jaar voor een grote vluchtelingenstroom. Hier op volgend was er in het laatste kwartaal van 2016 en de eerste twee kwartalen van 2017 een piek in het aantal nareizigers.

Asielzoekers naar herkomst (update november 2020)
Asielverzoeken naar nationaliteit 2019-2020

Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers in 2020. Net zoals het eerste en tweede kwartaal vormden Syriërs ook in het derde kwartaal van 2020 de grootste groep asielzoekers met 1 370 eerste aanvragen, een derde van het totaal. Daarna volgen de asielzoekers met Turkse nationaliteit, Marokkaanse en Algerijnse nationaliteit.

Asielverzoeken, nationaliteit en maand 2019-2020 

Aantal asielaanvragen

De 28 EU-lidstaten hebben in de periode januari-november 2019 ruim 601.000 eerste asielaanvragen geregistreerd.In deze periode ontving Cyprus de meeste asielaanvragen per 1.000 inwoners (12,201), gevolgd door Malta (7,55), Griekenland (6,22) en Luxemburg (3,29). In dezelfde periode ontving Nederland 1,19 asielaanvragen per 1.000 inwoners. Het EU-gemiddelde was 1,17. Nederland staat hiermee op de elfde plaats. In absolute aantallen heeft Duitsland de meeste asielaanvragen gekregen (134.085).

Tabel – eerste asielaanvragen in Europese Unie 2019 (januari t/m november; in aantallen)

 

Land

Aantal

Aantal per 1.000 inwoners

Cyprus   10.765 12,29
Malta
3.725 7,55

Griekenland

66.715 6,22

Luxemburg

2.020 3,29
Spanje 104.690 2,23
Zweden 21.320 2,08
België 21.245 1,85
Slovenië 3.455 1,66
Frankrijk
109.245 1,63
Duitsland
134.085 1,62
Nederland
20.640 1,19
Oostenrijk
9.725 1,10
Ierland 4.450 0,91
Verenigd Koninkrijk 40.495 0,61
Italië 32.395 0,54
Totaal Europese Unie-28 601.180 1,17

Tabel bron: Min. VenJ, Rapportage Vreemdelingenketen, o.b.v. Eurostat, 25-05-2020

Land van herkomst

Hieronder de top 10 van herkomstlanden van de totale instroom van asielzoekers in september 2019 tot september 2020.

Het betreft eerste aanvragen, herhaalde aanvragen en nareizende gezinsleden. Net als eerdere jaren vormen asielzoekers uit Syrië en Eritrea de grootste groep.

Land van herkomst

aantal

percentage

Syrië

 5.436

26%

Eritrea

 1.674  8%
Turkije  1.284  6%
Algerije  1.039  5%

Nigerië

   929  4%
Marokko    862

 4%

Iran
   766  4% 
Yemen    758  4% 
Onbekend
   744  4% 
Afghanistan    647

 3%

Anders

 6.904  33%

Totaal

30.603

100%

Tabel: personen in opvang, naar nationaliteit, (Bron: IND (december 2019) Asylum trends)

     

Hoe lang blijven vluchtelingen in Nederland?

Vluchtelingen komen naar Nederland vanwege de politieke situatie in hun land van herkomst. Het is daarom voor vluchtelingen vaak niet mogelijk om snel weer naar hun thuisland terug te keren. Het grootste deel woont na 10 jaar dan ook nog in Nederland. Dit geldt overigens ook voor immigranten uit traditionele ‘gastarbeiderslanden’ zoals Turkije en Marokko.

Binnen tien jaar vertrokken immigranten, immigratiejaar 2003

bron: CBS

Klant aan de balie Guido Koppes
Geactualiseerd november 2020