Aantallen & herkomst

In het derde kwartaal van 2019 kwamen 5 910 asielzoekers en 1 200 nareizende gezinsleden naar Nederland. Dat waren er meer dan de afgelopen drie afzonderlijke kwartalen, maar minder dan in het derde kwartaal van 2018. Er was vooral een stijging van het aantal asielzoekers en nareizigers uit Syriƫ.
Asielzoekers en nareizigers

Asielverzoeken naar nationaliteit 2018-2019

De drie meest voorkomende nationaliteiten onder de eerste asielverzoeken (2019, 3e kwartaal) zijn Syrische (1.420 verzoeken), Eritrese en Turkse. Het aantal asielzoekers en nareizigers uit Nigeria en Iran daalde.

Asielzoekers en nareizigers naar nationaliteiten 

Aantal asielaanvragen

In de periode januari-november 2018 ontving Cyprus de meeste asielaanvragen per 1.000 inwoners (8,27), gevolgd door Griekenland (5,74), Malta (4,24) en Luxemburg (3,47). In dezelfde periode ontving Nederland 1,28 asielaanvragen per 1.000 inwoners. Het EU-gemiddelde was 1,15. Nederland staat hiermee op de twaalfde plaats. In absolute aantallen heeft Duitsland de meeste asielaanvragen gekregen.

Tabel – eerste asielaanvragen in Europese Unie 2018 (januari t/m november; in aantallen)

 

Land

Aantal

Aantal per 1.000 inwoners

Cyprus   7.065 8,27
Griekenland 61.760 5,74

Malta 

1.950 4,24

Luxemburg

2.050 3,47
Duitsland 173.640 2,10
Frankrijk 107.760 1,61
Oostenrijk 12.515 1,43
Zweden 19.760 1,98
België 21.280 1,87
Oostenrijk 12.515 1,43
Slovenië
2.720 1,32
Nederland 21.945 1,28
Spanje 49.720 1,07
Italië 51.050 0,84
Finland 4.035 0,73
Totaal Europese Unie-28 590.600 1,15

Tabel bron: Min. VenJ, Rapportage Vreemdelingenketen, o.b.v. Eurostat, 14-05-2019

Land van herkomst

Hieronder de top 10 van herkomstlanden van de totale instroom van asielzoekers in de periode juni 2018 – juni 2019.

Het betreft eerste aanvragen, herhaalde aanvragen en nareizende gezinsleden. Net als eerdere jaren vormen asielzoekers uit Syrië en Eritrea de grootste groep. Opvallend is een grotere instroom uit relatief veilige landen. Van het aantal nareizende gezinsleden is het aandeel Syriërs met 70 procent met afstand het grootst. Van de alleenstaande minderjarige asielzoekers geldt dit met 51 procent voor de groep Eritreeërs.

Land van herkomst

aantal

percentage

Syrië

 4.532

15%

Iran

 2.804

 9% 

Eritrea

 2.570

 8%

Nigeria

 1.664

 5%

Irak

 1.528  5% 

Turkije

 1.501

 5%

Algerije  1.428  5% 
Marokko  1.262  4% 
Afghanistan   1.083  4% 
Moldavië

 1.003

 3%

Anders

11.228

37%

Totaal

30.603

100%

Tabel: personen in opvang, naar nationaliteit, (Bron: IND (july 2019) Asylum trends)

 

Leeftijden en geslacht

Het percentage minderjarigen onder de asielzoekers en nareizigers daalde ten opzichte van 2016, terwijl dat van volwassen mannen en vrouwen steeg. Onder de nareizigers bevinden zich relatief veel minderjarigen, maar dat percentage daalt sinds 2013. In 2017 nam voor het eerst in enkele jaren ook het percentage minderjarigen onder de asielzoekers af.

Asielzoekers en nareizigers naar leeftijd en geslacht

bron: IND, CBS

Hoe lang blijven vluchtelingen in Nederland?

Vluchtelingen komen naar Nederland vanwege de politieke situatie in hun land van herkomst. Het is daarom voor vluchtelingen vaak niet mogelijk om snel weer naar hun thuisland terug te keren. Het grootste deel woont na 10 jaar dan ook nog in Nederland. Dit geldt overigens ook voor immigranten uit traditionele ‘gastarbeiderslanden’ zoals Turkije en Marokko.

Binnen tien jaar vertrokken immigranten, immigratiejaar 2003

bron: CBS

Klant aan de balie Guido Koppes
Geactualiseerd januari 2020