Aantallen & herkomst

In 2021 dienden 24.740 asielzoekers een eerste asielverzoek in, en waren er 10.120 nareizigers. Het jaar daarvoor was het aantal asielzoekers lager door internationale reisbeperkingen en gedeeltelijk gesloten grenzen als gevolg van corona. In 2019 dienden er nog 22.540 mensen een eerste asielverzoek in; 10 procent minder dan in 2021.

In het tweede kwartaal van 2021 is zowel het aantal eerste asielverzoeken als het aantal nareizigers gestegen. Het aantal eerste asielverzoeken nam toe tot 3 355. Het aantal nareizigers steeg naar 2 580, een toename van ruim duizend ten opzichte van het vorige kwartaal. De stijging is mede te verklaren door de versoepeling van de maatregelen omtrent Covid-19 in het tweede kwartaal van 2021.

Bron: CBS

Daling uitkeringsafhankelijkheid met toename van de verblijfsduur

Het aandeel statushouders met werk als voornaamste inkomstenbron loopt voor het cohort 2014 gestaag op tot 28 procent zes jaar na het verkrijgen van de verblijfsvergunning. Voor ruim 35% van deze statushouders is een uitkering nog altijd de belangrijkste inkomensbron. Hoewel steeds meer statushouders een (deeltijd) baan hebben, leveren die banen vaak onvoldoende inkomsten op. Hierdoor kan een uitkering ook voor deze groep de voornaamste inkomstenbron zijn.

Figuur 3.11.1 Personen die een verblijfsvergunning asiel ontvingen in 2014 naar belangrijkste bron van inkomsten 

Bron: CBS (2022) Asiel en integratie 2022. Cohortonderzoek asielzoekers en statushouder

Asielverzoeken naar nationaliteit 2018-2021

Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers in 2020 en 2021. De op één na grootste groep in die jaren betreft die met de Eritrese nationaliteit. In 2020 en 2021 is de toename van asielverzoeken van Jemenieten opvallend. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met een ernstig verslechterde humanitaire situatie in Jemen en de komst van Afghanen in het najaar van 2021.

Bron: CBS

Aantal asielaanvragen

De 27 EU-lidstaten hebben in 2021 632.315 eerste asielaanvragen geregistreerd. Het Verenigd Koninkrijk is per 31-01-2020 uit de EU getreden en is niet meer opgenomen in deze tabel. In deze periode voert Duitsland (1) de lijst aan van de landen met het hoogste aantal asielaanvragen, gevolgd door Frankrijk (2) en Spanje (3). In deze tabel heeft Cyprus de meeste asielaanvragen per 1.000 inwoners (1480), gevolgd door Oostenrijk (411) en Slovenië (247)

Tabel – Top 16 van eerste asielaanvragen in Europese Unie 2021 (in aantallen)

 

Land

Aantal

                             
Duitsland 190.545    
Frankrijk
120.685    
Spanje
65.295    
Italië 53.610    
Oostenrijk 39.900    

Griekenland

28.355    
Nederland
26.520    
België 24.970    
Zwitserland 14.850    
Zweden
13.990    
Cyprus
13.670    
Bulgarije 
11.000    
Roemenië 9.585    
Slovenië 3.550    
Polen 7.795    
Slovenië  5.300    
Totaal Europese Unie-27 632.315    

Tabel bron: Eurostat, 2022

Land van herkomst

Hieronder de top 10 van herkomstlanden van de totale instroom van asielzoekers in juni 2021 t/m juni 2022 in Nederland.

Het betreft eerste aanvragen, herhaalde aanvragen en nareizende gezinsleden. Net als eerdere jaren vormen asielzoekers uit Syrië de grootste groep.

Land van herkomst

aantal

percentage

Syrië

 18.481

40%

Afghanistan

   4.404 10%
Turkije
   3.872  8%
Yemen
   2.562  6%

Eritrea

   1.643  4%
Somalië
   1.597

 3%

Algerije
    1.232  3% 
Onbekend
    1.219  3% 
Irak     1.198  3% 
Marokko
      945

 2%

Anders

    8.551  19%

Totaal

 45.704

100%

Tabel: personen in opvang, naar nationaliteit, (Bron: IND (juli 2022) Asylum trends)

De IND publiceert maandelijks een rapport over asielaanvragen in Nederland en Europa. Lees verder op de website van de IND


Laatste update: oktober 2022