Aantallen & herkomst

In 2020 kwamen er in totaal 17 585 asielzoekers en nareizigers. In 2019 kwamen er in totaal 26 720 asielzoekers en nareizigers. In 2015 was er een piek in het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam. De oorlog in Syrië zorgde in dat jaar voor een grote vluchtelingenstroom. Hier op volgend was er in het laatste kwartaal van 2016 en de eerste twee kwartalen van 2017 een piek in het aantal nareizigers.

In het tweede kwartaal van 2021 is zowel het aantal eerste asielverzoeken als het aantal nareizigers gestegen. Het aantal eerste asielverzoeken nam toe tot 3 355. Het aantal nareizigers steeg naar 2 580, een toename van ruim duizend ten opzichte van het vorige kwartaal. De stijging is mede te verklaren door de versoepeling van de maatregelen omtrent Covid-19 in het tweede kwartaal van 2021.

Aantal asielzoekers en nareizigers 2014-2020
Asielverzoeken naar nationaliteit 2019-2020

Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers in 2020. Net zoals het eerste en tweede kwartaal vormden Syriërs ook in het derde kwartaal van 2020 de grootste groep asielzoekers met 1 370 eerste aanvragen, een derde van het totaal. Daarna volgen de asielzoekers met Turkse nationaliteit, Marokkaanse en Algerijnse nationaliteit.

Asielverzoeken, nationaliteit en maand 2019-2020 

Aantal asielaanvragen

De 27 EU-lidstaten hebben in de periode januari-mei 2020 ruim 169.000 eerste asielaanvragen geregistreerd. Het Verenigd Koninkrijk is per 31-01-2020 uit de EU getreden en is niet meer opgenomen
in deze tabel. In deze periode voert Duitsland (1) de lijst aan van de landen met het hoogste aantal asielaanvragen met een aandeel van 24,8%, gevolgd door Spanje (2) en Frankrijk (3). In deze tabel heeft Cyprus de meeste asielaanvragen per 1.000 inwoners (3,42%), gevolgd door Griekenland (1,93%), Malta (1,46%) en Spanje (0,77%). In dezelfde periode ontving Nederland 0,29 asielaanvragen per 1.000 inwoners. Het EU-gemiddelde was 0,38. Nederland staat hiermee op de twaalfde plaats.

Tabel – eerste asielaanvragen in Europese Unie 2020 (januari t/m juni; in aantallen)

 

Land

Aantal

Aantal per 1.000 inwoners

Cyprus   3.035 3,42
Griekenland 20.690 1,93
Malta 750 1,46
Spanje
36.680 0,77

Luxemburg

  455 0,73
Zweden 6.385 0,62
Duitsland 41.865 0,50
Frankrijk 30.905 0,46
België 5.140 0,45
Slovenië 950 0,45
Oostenrijk 3.925 0,44
Nederland
5.090 0,29
Ierland 765 0,15
Totaal Europese Unie-28 169.095 0,38

Tabel bron: Min. VenJ, Rapportage Vreemdelingenketen, o.b.v. Eurostat, 01-07-2020

Land van herkomst

Hieronder de top 10 van herkomstlanden van de totale instroom van asielzoekers in september 2019 tot september 2020.

Het betreft eerste aanvragen, herhaalde aanvragen en nareizende gezinsleden. Net als eerdere jaren vormen asielzoekers uit Syrië en Eritrea de grootste groep.

Land van herkomst

aantal

percentage

Syrië

 5.436

26%

Eritrea

 1.674  8%
Turkije  1.284  6%
Algerije  1.039  5%

Nigerië

   929  4%
Marokko    862

 4%

Iran
   766  4% 
Yemen    758  4% 
Onbekend
   744  4% 
Afghanistan    647

 3%

Anders

 6.904  33%

Totaal

30.603

100%

Tabel: personen in opvang, naar nationaliteit, (Bron: IND (december 2019) Asylum trends)

     

Hoe lang blijven vluchtelingen in Nederland?

Vluchtelingen komen naar Nederland vanwege de politieke situatie in hun land van herkomst. Het is daarom voor vluchtelingen vaak niet mogelijk om snel weer naar hun thuisland terug te keren. Het grootste deel woont na 10 jaar dan ook nog in Nederland. Dit geldt overigens ook voor immigranten uit traditionele ‘gastarbeiderslanden’ zoals Turkije en Marokko.

Binnen tien jaar vertrokken immigranten, immigratiejaar 2003

bron: CBS