Wetten & regels inburgeren

Vluchtelingen met een voorlopige verblijfsvergunning moeten inburgeren. Dit is geregeld in de Wet inburgering 2021. Volgens deze wet moeten vluchtelingen de Nederlandse taal leren spreken en weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Asielzoeker zijn nog niet inburgeringsplichtig.

Naar de Wet inburgering 2021

Moeten vluchtelingen inburgeren?

De meeste nieuwkomers moeten inburgeren, afhankelijk van hun nationaliteit. Maar kom je uit een andere werelddeel, dan is de kans groot dat je moet inburgeren. Vluchtelingen moeten de taal leren en de Nederlandse samenleving kennen. Doel is economische zelfstandigheid en daarom moeten vluchtelingen inburgeringsexamen of staatsexamen Nederlands doen.

Inburgeren is niet voor iedereen verplicht als je bijvoorbeeld de nationaliteit van een lid uit de Europese Unie hebt, en/of jonger dan 18 jaar en ouder dan 67 jaar ben of  als expat kom werken of studeren.

Inburgeringsplicht: niet voor asielzoekers

Asielzoekers zijn niet inburgeringsplichtig zolang hun asielprocedure loopt. Zodra ze erkend worden als vluchteling en in Nederland mogen blijven, geldt voor ook hen de inburgeringsplicht.

Meer informatie

Op de website Inburgeren.nl staat alle informatie over de inburgering. Bijvoorbeeld over: cursussen, examens en financiering voor de inburgering.