Nieuwsoverzicht Werkwijzer Vluchtelingen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Werkwijzer Vluchtelingen

Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders : start internetconsultatie

03-04-2024

Om werkgevers te ondersteunen bij het duurzaam in dienst nemen van statushouders biedt het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) hen de mogelijkheid om daarvoor een subsidie aan te vragen. Het ministerie van SZW is een internetconsultatie gestart.

Statushouders aan de slag bij Tata Steel

03-05-2023

Tata Steel organiseert op 9 mei 2023 een informatiedag voor statushouders om aan de slag te kunnen in de techniek

Meer nodig voor verbetering arbeidsmarktpositie mensen met migratieachtergrond: “Werkgevers moeten het anders doen”

21-03-2023

In het recent verschenen tussenrapport 'De arbeidsmarktpositie van werkenden met een migratieachtergrond: wat is er tot nu toe bekend?' brengen onderzoekers namens het Kennisplatform Inclusief Samenleven 14 verschillen in beeld tussen werkenden met en zonder een migratieachtergrond. Wat blijkt? De arbeidsmarktpositie van de twee groepen verschilt sterk, onder meer op arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, inhoud van het werk en ontwikkelmogelijkheden.

Aanbevelingen voor ondersteuning van vluchtelingstudenten

01-02-2023

Nuffic en het UAF hebben samen met onderwijsprofessionals en studenten met een vluchtelingachtergrond praktijkvoorbeelden en concrete aanbevelingen voor onderwijsinstellingen verzameld om vluchtelingstudenten beter te ondersteunen.

Koningin Máxima lanceert online banenplatform RefugeeWork

08-11-2022

Het platform koppelt werkzoekenden met een vluchtachtergrond aan werkgevers. Initiatiefnemers zijn VluchtelingenWerk Nederland en Start Foundation in samenwerking met SparkOptimus.

Eindrapport ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’

21-10-2022

Meer nieuwkomers aan het werk. Met dat doel voor ogen zette Instituut Gak in 2018 het programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’ op. Regioplan deed onderzoek naar dit in juni 2022 afgeronde subsidieprogramma. Wat zijn de belangrijkste lessen als het gaat om het verbeteren van de kansen op werk voor nieuwkomers?

SER Diversiteit in Bedrijf en Refugee Talent Hub lanceren publicatie Statushouders en Werk: 'Hier ligt veel arbeidspotentieel'

07-07-2022

In een volle Amsterdamse Zuiderkerk werd op 30 juni het Charterdocument Statushouders en Werk gelanceerd, een praktische gids geschreven en uitgebracht door SER Diversiteit in Bedrijf en de Refugee Talent Hub. Met deze publicatie voor werkgevers bieden de twee partijen inzicht in de belangrijkste aandachtspunten als het gaat om werken met mensen met een vluchtachtergrond.

Charterondertekenaars in actie voor Oekraïne

09-05-2022

Nadat Rusland eind februari Oekraïne binnenviel, kwam een enorme vluchtelingenstroom vanuit het land op gang. In de eerste vijf weken na de inval staken meer dan vier miljoen vluchtelingen de grens over tussen Oekraïne en zijn buurlanden, blijkt uit cijfers van de VN. Ondertekenaars van het Nederlandse Charter Diversiteit startten al snel initiatieven voor hen en voor hun landgenoten op. Een overzicht daarvan vind je hieronder.

Nieuw beleid integratie nieuwkomers nog geen gelopen race

28-04-2022

Het beleid ten behoeve van de integratie en participatie van vluchtelingen in Nederland maakt nuttige stapjes voorwaarts. Arend Odé, Senior-beleidsadviseur bij de SER, constateert dat er nog altijd uiteenlopende obstakels zijn aan te wijzen op weg naar een samenhangend beleid gericht op inburgering én participatie. Om met de ingeslagen weg een meer succesvolle integratie van nieuwkomers te realiseren zal de samenhang in beleid gericht op enerzijds taal en anderzijds participatie verder vergroot moeten worden.

Akkoord met tijdelijke bescherming Oekraïners

10-03-2022

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de Richtlijn Tijdelijke Bescherming te activeren. Het voorstel maakt onderdeel uit van het EU-maatregelenpakket, waaronder sancties, als reactie op de situatie in Oekraïne. Hiermee is de Raad van de Europese Unie akkoord gegaan.

Klant aan de balie Nationale Beeldbank