Nieuwsoverzicht Werkwijzer Vluchtelingen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Werkwijzer Vluchtelingen

Het nieuwe inburgeringsstelsel: Kabinet stemt in met wetsvoorstel

29-05-2020

Het kabinet wil het nieuwe inburgeringsstelsel zo snel mogelijk invoeren. Meedoen is heel belangrijk voor een goede inburgering. Vluchtelingen leren de taal en gaan aan het werk. Daarbij staan maatwerk en snelheid centraal.

Turkse statushouders moeten verplicht inburgeren

10-04-2020

Per 1 mei 2020 worden Turkse asielstatushouders verplicht om de Nederlandse taal te leren en kennis op te doen over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Om een verblijfsvergunning te krijgen moeten ze met succes het inburgeringsexamen afleggen.

Gevolgen coronavirus voor de inburgering

27-03-2020

De maatregelen met betrekking tot de aanpak van het coronavirus hebben ook gevolgen voor inburgeringsplichtigen, de circa tweehonderd taalscholen met een keurmerk van Blik op Werk en kandidaten voor het basisexamen inburgering buitenland.

Opnieuw uitstel nieuwe inburgeringswet

23-03-2020

De invoering van de nieuwe Wet inburgering wordt opnieuw uitgesteld en wel met een half jaar. Aanvankelijk zou de nieuwe wet op 1 januari 2021 ingaan. Dat wordt nu 1 juli 2021.

CPB: meer mensen slagen voor inburgeringsexamen

19-02-2020

Meer inburgeraars slagen voor hun examen sinds de invoering van de inburgeringswet. Dat blijkt uit het onderzoek 'Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013' van het Centraal Planbureau (CPB).

Oost-Europese arbeidsmigrant heeft het moeilijk op de arbeidsmarkt

13-02-2020

Uit het promotieonderzoek van Anita Strockmeijer blijkt dat Oost-Europese arbeidsmigranten een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben die nauwelijks verbetert als ze langer in Nederland zijn.

G4: ‘meer geld en regie voor inburgering’

05-02-2020

De vier grote gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht (G4) willen meer geld voor inburgering en willen meer regie op hun rol binnen het inburgeringsstelsel.

Nieuwkomers en werkgevers vinden elkaar nog onvoldoende

04-12-2019

Hoe kunt u als werkgever of gemeente vluchtelingen met een verblijfsvergunning helpen? In de verkenning ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers’ heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) verschillende aanbevelingen gedaan. Deze week gaf de SER een toelichting aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voortgang van het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

14-11-2019

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer per brief over de voortgang van het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).

Onderzoek: Meer statushouders werken

13-09-2019

Statushouders vinden iets gemakkelijker werk. Zij werken vaak wel onder hun niveau, in tijdelijke of kleine banen. Ook blijft de instroom van jonge statushouders naar het onderwijs laag. Dit blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Klant aan de balie Nationale Beeldbank