Nieuwsoverzicht Werkwijzer Vluchtelingen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Werkwijzer Vluchtelingen

Vooruitgang van het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

18-11-2020

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer per brief over het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).

Inburgeringsstelsel: Minister stelt nieuwe ingangsdatum voor aan de Tweede Kamer

17-11-2020

De inwerkingtreding van de Wet inburgering, die gepland staat op 1 juli 2021, wordt opgeschoven. Het streven is om de invoering van de wet met een half jaar door te schuiven, naar 1 januari 2022. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

CPB en SCP: Arbeidsmarktpositie van migranten moet verbeterd worden

19-10-2020

De kloof op de arbeidsmarkt tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond is nog altijd groot en hardnekkig . Van de mensen met een migratieachtergrond is een kleiner deel aan het werk dan van de mensen zonder een migratieachtergrond.

Het nieuwe inburgeringsstelsel: Kabinet stemt in met wetsvoorstel

29-05-2020

Het kabinet wil het nieuwe inburgeringsstelsel zo snel mogelijk invoeren. Meedoen is heel belangrijk voor een goede inburgering. Vluchtelingen leren de taal en gaan aan het werk. Daarbij staan maatwerk en snelheid centraal.

Turkse statushouders moeten verplicht inburgeren

10-04-2020

Per 1 mei 2020 worden Turkse asielstatushouders verplicht om de Nederlandse taal te leren en kennis op te doen over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Om een verblijfsvergunning te krijgen moeten ze met succes het inburgeringsexamen afleggen.

Gevolgen coronavirus voor de inburgering

27-03-2020

De maatregelen met betrekking tot de aanpak van het coronavirus hebben ook gevolgen voor inburgeringsplichtigen, de circa tweehonderd taalscholen met een keurmerk van Blik op Werk en kandidaten voor het basisexamen inburgering buitenland.

Opnieuw uitstel nieuwe inburgeringswet

23-03-2020

De invoering van de nieuwe Wet inburgering wordt opnieuw uitgesteld en wel met een half jaar. Aanvankelijk zou de nieuwe wet op 1 januari 2021 ingaan. Dat wordt nu 1 juli 2021.

CPB: meer mensen slagen voor inburgeringsexamen

19-02-2020

Meer inburgeraars slagen voor hun examen sinds de invoering van de inburgeringswet. Dat blijkt uit het onderzoek 'Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013' van het Centraal Planbureau (CPB).

Oost-Europese arbeidsmigrant heeft het moeilijk op de arbeidsmarkt

13-02-2020

Uit het promotieonderzoek van Anita Strockmeijer blijkt dat Oost-Europese arbeidsmigranten een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben die nauwelijks verbetert als ze langer in Nederland zijn.

G4: ‘meer geld en regie voor inburgering’

05-02-2020

De vier grote gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht (G4) willen meer geld voor inburgering en willen meer regie op hun rol binnen het inburgeringsstelsel.

Klant aan de balie Nationale Beeldbank