Nieuwsoverzicht Werkwijzer Vluchtelingen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Werkwijzer Vluchtelingen

Impact van corona op statushouders en inburgeraars

21-06-2021

Minister Koolmees (SZW) heeft op verzoek van de Tweede Kamer de impact van de coronacrisis op statushouders en inburgeraars onderzocht.

Zorgverleners met migratieachtergrond komen nauwelijks aan het werk in de zorg

20-05-2021

Het lukt asielmigranten nauwelijks om werk in de zorg te krijgen, zelfs niet tijdens de coronacrisis. Terwijl onder hen wel degelijk mensen zijn die een zorgachtergrond hebben. Overheid en zorgorganisaties moeten asielmigranten een betere kans geven om bij de dragen aan de 10.000 extra handen die voor de zorg nodig zijn.

Met beleid van start

16-04-2021

Over de rol van beleid voor ontwikkelingen in de positie en leefsituatie van Syrische statushouders. Gericht overheidsbeleid voor statushouders zoals het opvang-, inburgerings- en spreidingsbeleid is belangrijk voor een succesvolle integratie van Syrische statushouders.

SCP (2021): Open armen en dichte deuren

20-02-2021

Na aankomst in Nederland voelen Syrische en Eritrese statushouders zich snel welkom en geaccepteerd. Op de lange termijn is er echter meer nodig om volwaardig mee te doen en zich verbonden te voelen met Nederland(ers).

VluchtelingenWerk ontwikkelt Wegwijzer in Onderwijs

16-12-2020

Als vluchtelingen in Nederland komen wonen, krijgen zij en hun kinderen te maken met het Nederlandse onderwijs systeem. Het onderwijssysteem vormt een complex geheel, zowel voor vluchtelingen als hun begeleiders.

Vluchtelingen aan het werk

30-11-2020

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft de vijfde monitor ‘Gemeentelijk Beleid Arbeidstoeleiding Statushouders’ gepresenteerd. Wat doen gemeenten om statushouders naar werk te begeleiden en op welke manieren bereiden gemeenten bezig zijn zich voor op de invoering van de nieuwe Wet inburgering medio 2021.

Vooruitgang van het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

18-11-2020

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer per brief over het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).

Inburgeringsstelsel: Minister stelt nieuwe ingangsdatum voor aan de Tweede Kamer

17-11-2020

De inwerkingtreding van de Wet inburgering, die gepland staat op 1 juli 2021, wordt opgeschoven. Het streven is om de invoering van de wet met een half jaar door te schuiven, naar 1 januari 2022. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

CPB en SCP: Arbeidsmarktpositie van migranten moet verbeterd worden

19-10-2020

De kloof op de arbeidsmarkt tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond is nog altijd groot en hardnekkig . Van de mensen met een migratieachtergrond is een kleiner deel aan het werk dan van de mensen zonder een migratieachtergrond.

Het nieuwe inburgeringsstelsel: Kabinet stemt in met wetsvoorstel

29-05-2020

Het kabinet wil het nieuwe inburgeringsstelsel zo snel mogelijk invoeren. Meedoen is heel belangrijk voor een goede inburgering. Vluchtelingen leren de taal en gaan aan het werk. Daarbij staan maatwerk en snelheid centraal.

Klant aan de balie Nationale Beeldbank