Nieuwsoverzicht Werkwijzer Vluchtelingen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Werkwijzer Vluchtelingen

Nieuwkomers en werkgevers vinden elkaar nog onvoldoende

04-12-2019

Hoe kunt u als werkgever of gemeente vluchtelingen met een verblijfsvergunning helpen? In de verkenning ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers’ heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) verschillende aanbevelingen gedaan. Deze week gaf de SER een toelichting aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voortgang van het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

14-11-2019

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer per brief over de voortgang van het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).

Onderzoek: Meer statushouders werken

13-09-2019

Statushouders vinden iets gemakkelijker werk. Zij werken vaak wel onder hun niveau, in tijdelijke of kleine banen. Ook blijft de instroom van jonge statushouders naar het onderwijs laag. Dit blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Minister Koolmees legt focus inburgering bij betaald werk

09-07-2019

Betaald werk krijgt een centrale plek in het integratie- en inburgeringsbeleid.

Nieuw inburgeringsstelsel moet inburgering versnellen en verbeteren

08-07-2019

Gemeenten gaan er in het nieuwe inburgeringsstelsel voor zorgen dat nieuwkomers snel Nederlands leren en aan het werk gaan. Dat schreef minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aan de Tweede Kamer.

Evaluatierapport kansrijke koppeling

21-05-2019

In een nieuw rapport wordt de aanpak ‘kansrijke Koppeling’ geëvalueerd. Met deze aanpak worden statushouders aan de hand van hun werkervaring gekoppeld aan gemeenten.

Cohortstudie CBS: vluchtelingen en werk

06-05-2019

Het CBS volgt vluchtelingen die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen. Vinden zij werk? Bekijk de meest recente cijfers.

Grote bedrijven gaan 3500 vluchtelingen in dienst nemen

11-04-2019

De komende twee jaar komen er 3500 banen bij voor vluchtelingen. Dat beloofden vijftien Nederlandse bedrijven deze week.

Dutch Business Summit on Refugees op 8 april

25-03-2019

Tijdens de Dutch Business Summit on Refugees laten Nederlandse bedrijven zien hoe ze zich inzetten voor vluchtelingen.

Vluchtelingen aan de slag bij DAF

11-03-2019

DAF gaat de komende jaren meer vluchtelingen aannemen. Dat heeft het bedrijf afgesproken met de sociale werkvoorziening.

Klant aan de balie Nationale Beeldbank