Nieuwsoverzicht Werkwijzer Vluchtelingen

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Werkwijzer Vluchtelingen

CPB: meer mensen slagen voor inburgeringsexamen

19-02-2020

Meer inburgeraars slagen voor hun examen sinds de invoering van de inburgeringswet. Dat blijkt uit het onderzoek 'Een nieuwe kijk op de Wet Inburgering 2013' van het Centraal Planbureau (CPB).

Oost-Europese arbeidsmigrant heeft het moeilijk op de arbeidsmarkt

13-02-2020

Uit het promotieonderzoek van Anita Strockmeijer blijkt dat Oost-Europese arbeidsmigranten een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben die nauwelijks verbetert als ze langer in Nederland zijn.

G4: ‘meer geld en regie voor inburgering’

05-02-2020

De vier grote gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht (G4) willen meer geld voor inburgering en willen meer regie op hun rol binnen het inburgeringsstelsel.

Nieuwkomers en werkgevers vinden elkaar nog onvoldoende

04-12-2019

Hoe kunt u als werkgever of gemeente vluchtelingen met een verblijfsvergunning helpen? In de verkenning ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers’ heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) verschillende aanbevelingen gedaan. Deze week gaf de SER een toelichting aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voortgang van het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

14-11-2019

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer per brief over de voortgang van het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).

Onderzoek: Meer statushouders werken

13-09-2019

Statushouders vinden iets gemakkelijker werk. Zij werken vaak wel onder hun niveau, in tijdelijke of kleine banen. Ook blijft de instroom van jonge statushouders naar het onderwijs laag. Dit blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Minister Koolmees legt focus inburgering bij betaald werk

09-07-2019

Betaald werk krijgt een centrale plek in het integratie- en inburgeringsbeleid.

Nieuw inburgeringsstelsel moet inburgering versnellen en verbeteren

08-07-2019

Gemeenten gaan er in het nieuwe inburgeringsstelsel voor zorgen dat nieuwkomers snel Nederlands leren en aan het werk gaan. Dat schreef minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aan de Tweede Kamer.

Evaluatierapport kansrijke koppeling

21-05-2019

In een nieuw rapport wordt de aanpak ‘kansrijke Koppeling’ geëvalueerd. Met deze aanpak worden statushouders aan de hand van hun werkervaring gekoppeld aan gemeenten.

Cohortstudie CBS: vluchtelingen en werk

06-05-2019

Het CBS volgt vluchtelingen die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen. Vinden zij werk? Bekijk de meest recente cijfers.

Klant aan de balie Nationale Beeldbank