Klanten en verkoper bij een marktkraam

Initiatieven

Er gebeurt veel rond de participatie van vluchtelingen. Hier vind je een overzicht van projecten en initiatieven op het gebied van (vrijwilligers)werk, opleiding en taal.

Ken je een interessant initiatief voor dit overzicht? Meld deze bij ons aan.

Initiatief  Yuverta

Duaal traject bij Werk voor Heerlen

Leerwerk-traject in Heerlen voor statushouders in de laatste fase van hun inburgering 

Stichting Het Begint met Taal

Stichting Het Begint met Taal

De stichting is expert op het gebied van taalcoaching. We vergroten de bekendheid en effectiviteit van taalcoaching met materiaal, advies en training

Boost

BOOST is een ontmoetingsplek en community van nieuwkomers, bewoners en organisaties uit Amsterdam die samen werken aan directe integratie.

ParticipatieMaatje (Initiatief uit Zwolle)

ParticipatieMaatje

ParticipatieMaatje is een maatjesproject in Zwolle dat werkt aan vergroting van de redzaamheid van statushouders in de Zwolse samenleving.

   

Mannen (met veiligheidskleding aan) aan het werk in fabriek met machines

IOM Nederland  

IOM Nederland steunt migranten door middel van verschillende projecten, bijvoorbeeld op het gebied van vrijwillige terugkeer, hervestiging, gezinshereniging, integratie, migratie en ontwikkeling, en arbeidsmobiliteit.

Groep mensen in cirkel aandachtig aan het luisteren naar vrouw

Refugee Academy

De Refugee Academy zet zich in voor de integratie van vluchtelingen in de samenleving door middel van kennis uit te wisselen, te discussiëren, te reflecteren en van elkaar te leren.

Ook een initiatief aanmelden?

Elk initiatief kan zich via dit aanmeldformulier aanmelden. Na aanmelding nemen we contact op om meer te weten te komen over het initiatief.

Refugee Team in actie

Refugee Team

Van een vliegende start van hun inburgeringstraject tot aan een goede passende baan.

Project JA Statushouders (JAS)

Project JA Statushouders (JAS)

Statushouders ondersteunen bij hun duurzame integratie in de Nederlandse samenleving en hun participatie in de maatschappij te stimuleren.

Project blendin

Welcome App

Welcome App is een online platform in de vorm van een app waar nieuwkomers en locals bij elkaar worden gebracht.

Project K!X Works

K!X Works

Bevordert de participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt bij nieuwkomers. Empowert nieuwkomers om hun talenten in te zetten in de Nederlandse samenleving.

Project Taal Aan ZeeTaal aan Zee

Voor statushouders en asielzoekers in de regio Den Haag biedt Taal aan Zee onder meer lessen Nederlands op verschillende niveaus.

Project Schakelprogramma’s en geïntegreerde trajecten inburgering en beroepsopleiding

Alfa-college

Parallelle trajecten inburgering met beroepsopleiding, voorbereiding op mbo of hbo, richting zelfredzaamheid.

Project WeMatchWe ∞ match

We ∞ match is een programma dat vluchtelingen traint en coacht in het proces van integratie en het vinden van een baan in De Bilt.

Project Coachklas Anderstaligen 18+Coachklas Anderstaligen 18+

De coachklas Anderstaligen 18+ is een intensief voltijds traject voor studenten tussen de 18 en 23 jaar.