BOOST

BOOST is een ontmoetingsplek en community van nieuwkomers, bewoners en organisaties uit Amsterdam die samen werken aan directe integratie.

Doel

Bij Boost geloven ze in een samenleving waar iedereen mee kan doen. Waar nieuwkomers welkom worden geheten, en integratie wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook geloven ze in de kracht van de stad. Dat oude en nieuwe Amsterdammers veel voor elkaar kunnen betekenen. En ze geloven in het belang van een plek. Een plek waar je elkaar tegenkomt, waar je samen actief kunt zijn, waar je welkom bent, en (jezelf) mag zijn. Daarom is BOOST in 2016 begonnen met een unieke ontmoetingsplek waar nieuwe en oude Amsterdammers samen werken aan integratie.

Werkwijze

Bij BOOST trekken nieuwe en oude Amsterdammers vijf dagen per week samen op. Dat doen ze op allerlei manieren. Ze oefenen taal, maken huiswerk en doen dictee. Andere organisaties komen op bezoek om te vertellen over relevante thema’s voor nieuwkomers: van het zorgsysteem in Nederland, tot solliciteren en het opstellen van een cv. Ze koken en eten samen en er wordt samen gesport. En dat alles vanuit een levendige ontmoetingsplek in Amsterdam-Oost. Een plek waar altijd iets te doen is. Een plek waar je altijd terecht kunt om actief mee te doen of om gewoon een praatje te maken.

Het programma is dynamisch en wordt continu aangepast. Er is altijd ruimte voor nieuwe ideeën, nieuwe activiteiten. BOOST zoekt naar manieren om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften van hun deelnemers, van nieuwkomers. En daar hebben zij zelf ook een belangrijke stem in: BOOST is van allemaal. Iedereen beslist mee. En daar zit misschien wel hun grootste kracht.

Aard/omvang doelgroep

BOOST is er voor mensen met én zonder vluchtachtergrond. Voor nieuwe én oude Amsterdammers. Voor mensen met én zonder papieren. Iedereen is welkom. Momenteel doen er dagelijks zo’n 70 tot 100 mensen mee. Jaarlijks gaat het om 100+ vrijwilligers en 300 tot 400 nieuwkomers.
BOOSTers komen overal vandaan: van Syrië, tot Yemen en Eritrea. Sommige BOOSTers zijn praktisch opgeleid. Anderen hebben een universitaire achtergrond. Weer anderen zijn nooit naar school geweest. BOOST’ers zijn jong en oud. Sommige mensen willen overal aan meedoen, anderen zijn vooral op zoek naar een veilige plek om te landen.

Maar ze hebben vooral iets heel belangrijks gemeen: BOOSTers willen van elkaar leren en samen vooruit.

Resultaten (kwalitatief en kwantitatief)

Heel veel van de resultaten zijn niet meetbaar. Hoe druk je de kracht van ontmoeting en het opbouwen van een netwerk uit in getallen? En het informeel oefenen van taal in taalcafés en tijdens de lunch? Dat is ook lastig te meten.

Wel zijn er elke 10 weken tal van cursisten (10 klassen met elke maximaal 15 deelnemers, van niveau A0 tot B2) die doorstromen binnen ons Nederlands taalprogramma. Er zijn elke vijf weken mensen die slagen voor de computerlessen. En vijf tot tien vrouwen die hebben leren fietsen.

Maar wat BOOST elke dag doet gaat veel verder dan harde cijfers. Misschien is het resultaat van BOOST het best te zien aan de hand van wat deelnemers en vrijwilligers zeggen.

Denk aan contact:

“Nieuwkomers krijgen in Nederland wel school, maar ze krijgen te weinig kans om de taal toe te passen: contact maken is moeilijk. Daarom is BOOST zo belangrijk. 70% van mijn contact met Nederlanders vindt bij BOOST plaats.”
– Ayman, deelnemer

“Het is hier heel ongedwongen. Het is hier altijd een soort zoete inval, als je weet wat ik daarmee bedoel. Iedereen mag binnenkomen en eigenlijk zijn er altijd blije mensen. Ja, het is hier gewoon gezellig. Het is een stom ouderwets Nederlands woord, naja dat moet dan maar. En er komen allemaal ontzettend leuke mensen. En iedere dag is toch weer anders.”

– Anna, taaldocent

Denk aan meedoen:

“Bij BOOST is alleen maar positieve energie. Je kan doen wat je wilt. Als je Nederlands taalcafé wilt doen, kan dat. Als je vrienden wil maken, kun je die maken. Als je voetbal wilt spelen, kun je hier komen voetbal spelen.”
– Omari, deelnemer

En denk aan taal:

“Ik vind BOOST heel bijzonder. Want leraren van BOOST zijn heel aardig en ze geven goed les aan cursisten. Ze zijn vriendelijk. En als wij iets niet begrijpen herhalen ze en leggen ze het uit.”
– Marta, deelnemer

Meer informatie over dit project (website BOOST)

Contact

E: info@boostamsterdam.nl
Via website (BOOST)