K!X Works

Bevordert de participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt bij nieuwkomers. Empowert nieuwkomers om hun talenten in te zetten in de Nederlandse samenleving.

Aanleiding

Nieuwkomers moeten in Nederland snel mee kunnen doen. Een baan of opleiding zijn belangrijke voorwaarden om volledig te kunnen participeren. K!X Works helpt nieuwkomers bij hun weg naar een opleiding, stage of baan. 

Doelgroep

Nieuwkomers met een status. Vanaf 18 jaar kunnen nieuwkomers deelnemen aan K!X Works. Deelnemers komen bij ons terecht via de gemeenten, werk en inkomen (W&I) of via lokale initiatieven van verschillende stichtingen.

Doel

Mensen empoweren, zelfinzicht geven en leren doelen te stellen draagt bij aan motivatie en inspiratie om een plek te bemachtigen in de samenleving. ‘Meedoen’ is daarom het motto van K!X Works. Door actief deel te nemen aan dit programma worden de kansen op een baan vergroot en de participatie in de samenleving bevorderd. Door middel van het inzetten van de beproefde K!X-methode (www.projectkix.nl) kunnen grote sprongen worden gemaakt en successen worden behaald. Indirect wordt schooluitval en jeugdwerkloosheid tegengegaan.

Aanpak

Dit doet K!X Works:

 • Verbetering van de soft-skills en werknemersvaardigheden;
 • Weerbaar maken van jongeren (t.o.v. discriminatie en teleurstelling);
 • Verbreding van de beroepshorizon;
 • Beroepsoriëntatie en beroepskeuze versterken.
 • Talentontwikkeling
 • Empowerment

De beproefde K!X-methode bestaat uit begeleiding, trainingen, bedrijfsbezoeken, netwerkmeetings, bezoeken aan opleidingen en gastlessen.

Wat doen de jongeren bij K!X Works?

De K!X Works-deelnemers ondernemen van alles. Ze bezoeken bedrijven en scholen. Ze werken aan vaardigheden als (intercultureel) communiceren, presenteren en netwerken. De deelnemers worden een periode intensief begeleid en getraind door Movisie én door vrijwilligers die zelf als vluchteling naar Nederland kwamen. Een buddy helpt de jonge nieuwkomers bij hun huiswerk en bij het vergroten van hun netwerk. Aan het einde van het traject ontvangen de jongeren een certificaat.

Zo doet u mee!

 • Ben je een werkgever? Stel je kantoor open voor een bedrijfsbezoek! 
 • Bent je een professional? Word coach van een jonge vluchteling of geef een gastles! 
 • Werk je bij de gemeente?  Meld je aan!
 • Ben je actief burger? Word buddy!
 • Wil je meedoen maar weet je niet hoe? Neem contact op!

Resultaten en toekomstperspectief

De afgelopen jaren zijn er met name groepen vrouwelijke vluchtelingen en nieuwkomers in 14 gemeenten getraind met de K!X Works-methodiek. De gemiddelde uitstroom naar werk, een stage, vrijwilligerswerk is gemiddeld zo’n 20%. Het klaarstomen en toerusten voor de arbeidsmarkt ligt veel hoger.

Dit project blijft wel zeker de komende 5 jaar bestaan. In 2022 start er weer een groep. Verder zijn er processen gaande om meerdere gemeenten te bedienen, waarbij kennis en de methodiek worden overgedragen. Daarnaast wordt de methodiek in een meerdere gemeenten zelfstandig uitgevoerd: waaronder Maastricht, Amsterdam en Tiel. Ook worden de trainingen met betrekking tot methodiek en handleiding kosteloos aan alle geïnteresseerden aangeboden via de website www.kixworks.nl (gemiddeld zijn er 50 verzoeken per jaar).

Financiering

Movisie voert het projectprogramma uit.

Het VSBfonds financiert de uitvoering van dit programma, waarbij gemeenten gevraagd worden een cofinanciering van 25% bij te dragen. Er kunnen in 2020 weer 7 gemeenten deelnemen.

Meer informatie over dit project (website K!X)

Contact

Jamal Chrifi

06 - 55 440 530
j.chrifi@movisie.nl