Stichting Het Begint met Taal

Stichting Het Begint met Taal is expert op het gebied van taalcoaching. De stichting vergroot de bekendheid en effectiviteit van taalcoaching met materiaal, advies en training

Doel

Taal en contact zijn onmisbaar om mee te kunnen doen. Als je de taal spreekt, kun je je ambities waarmaken en laten zien wie je bent. Taalcoaching door vrijwilligers is een krachtig middel voor de 600.000 nieuwkomers die de Nederlandse taal beter willen leren spreken. Of het nu online of live plaatsvindt; taalcoaching maakt écht een verschil.  

Aanpak

Als landelijk platform ondersteunt Stichting Het Begint met Taal zo’n 200 organisaties die taalcoaching bieden, verspreid over ruim 500 locaties. Organisaties kunnen zich aansluiten bij hun netwerk en profiteren van het ondersteuningsaanbod. Vrijwilligers kunnen via de website een lokale organisatie vinden om zich bij aan te melden.

Met Kletsmaatjes koppelt de stichting door het hele land vrijwilligers aan nieuwkomers voor laagdrempelige online ontmoetingen.

Samenwerking

Stichting Het Begint met Taal werkt ook samen met:

  • Gemeenten
  • Werkgevers
  • Taalscholen

Samen zorgen ze ervoor dat er elke week opnieuw duizenden nieuwkomers en vrijwilligers met elkaar in gesprek gaan, samen de taal oefenen en elkaars cultuur ontdekken. Taalcoaching vergroot je wereld! 

Aard/omvang doelgroep

Zo’n 600.000 anderstaligen willen de Nederlandse taal beter leren spreken. Dit is een zeer diverse groep, bestaande uit vluchtelingen, statushouders, arbeidsmigranten, gezinsherenigers, ex-pats en oudkomers. Met ons netwerk bereiken we jaarlijks zo’n 30.000 van deze taalvragers. Via taalhuizen, bibliotheken, welzijnsorganisaties of zelfstandige vrijwilligersorganisaties worden deze nieuwkomers gekoppeld aan vrijwilligers om de taal mee te oefenen in koppels of kleine groepjes.

Resultaten

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het leren van een tweede taal het meest succesvol is als je taalles combineert met oefenen in de praktijk. Dat maakt taalcoaching tot een krachtig middel voor nieuwkomers om het Nederlands onder de knie te krijgen.
Dankzij taalcoaching

  • Groeit de woordenschat van nieuwkomers snel; 
  • Krijgen zij het zelfvertrouwen om mee te doen in de samenleving;
  • Leren taalvrijwilligers en nieuwkomers elkaars cultuur kennen;
  • Vergroten ze beiden hun wereld

Meer informatie over dit project (website Het begint met Taal)

Contact

Het Begint met Taal | E: info@hetbegintmettaal.nl | T: 030 - 242 28 41