Taal aan Zee

Voor statushouders en asielzoekers in de regio Den Haag biedt Taal aan Zee onder meer lessen Nederlands op verschillende niveaus.

Doel

Het doel is meer zelfredzaamheid voor (onder andere) statushouders, zodat zij beter aan de samenleving kunnen deelnemen. Ruim 350 vrijwilligers verzorgen de educatieve activiteiten. Zij krijgen ondersteuning van een klein team van betaalde medewerkers. Om het aanbod voor statushouders zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, werkt Taal aan Zee nauw samen met andere taalaanbieders in de regio. 

Basiscursussen

De basiscursussen bestaan uit groepslessen Nederlands (niveauverhoging, spreken, lezen en schrijven). Voor belangstellenden voor deze cursussen is er een inloopspreekuur op dinsdag van 10 tot 11.30 uur bij Taal aan Zee op Calandstraat 1 (5e verdieping), 2521 AD in Den Haag. Deelname aan de cursussen kost € 30 per jaar (te betalen aan het begin) en de cursist betaalt voor eigen lesmateriaal.

Aanvullende cursussen

Het project Taal-aan-Zee-maatjes is bedoeld voor asielzoekers en vluchtelingen die de geleerde kennis van de Nederlandse taal in de praktijk willen brengen en meer ‘thuis’ willen raken in onze samenleving. Daartoe spreken zij gedurende een half jaar iedere week af met een vrijwillig maatje van Taal aan Zee. Aanmelden kan via de website

In het programma Taal op Maat krijgen cursisten individueel of in een kleine groep Nederlandse les (NT2) afgestemd op een specifieke taalvraag. Deze les wordt vaak geboden als aanvulling op een cursus van Taal aan Zee centraal of van andere taalaanbieders.


Resultaten

Jaarlijks stromen cursisten door naar opleiding en (vrijwilligers)werk. Zie ook het jaarverslag op de Taal aan Zee website.


Meer informatie over dit project (website Taal aan Zee)

Contact

Carlijn Wattel
c.wattel@taalaanzee.nl
070-3456005